Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Tájékoztató a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettségről

By 2014. december 8.

Közeledik a 2014-es év vége, amely egyben bizonyos adózók esetében az adóelőleg-kiegészítési – más néven a feltöltési – kötelezettség határidejének közeledtét is jelenti.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint – a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak – az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha

– a várható évi adójára vonatkozó bejelentés megtételét elmulasztotta,

– az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,

– az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez bevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon („EGER1487F”) a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2014. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2014. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a város honlapjáról, az www.eger.hu, vagy ado.eger.hucímről letölthető.

A bevallási kötelezettség azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az előleg kiegészítés összege „0” forint, a bevallást akkor is be kell nyújtania az érintett adózónak.

A befizetést Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestülete 12033007-00102883-02200006 számú Helyi iparűzési adó számla javára lehet teljesíteni.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Art. 175. § (24) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének 58/2012. (XI. 29.) az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelete értelmében 2014. január elsejétől a vállalkozások csak elektronikus úton nyújthatnak be bevallást, bejelentkezést, változás-bejelentést.

Ha az adóelőleg-kiegészítés összegének megfizetésekor az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, akkor azt az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja az Art. 172. § (1) bek. b)–c) pontja alapján. Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizetette meg legalább 90 %-os mértékben, akkor a befizetett előleg és az adó 90 %-ának különbözete után 20 %-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Ezen rendelkezésekből következően az adózóknak a várható éves adójukat a mulasztási bírság elkerülése érdekében ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

 

Előre is köszönjük, hogy adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

 

Eger, 2014. december 4.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága