Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Kötelező óvodába járás alóli felmentés

By 2015. április 23.

Azoknak a kisgyermeknek akik 2015. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket 2015. szeptember 1-től legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük. Az óvodaköteles gyermeket a szülő köteles óvodába beíratni. Amennyiben a gyermek családi körülményei vagy sajátos helyzete indokolja a szülő gyermeke esedékes óvodai nevelésben való részvétele alól felmentést kérhet. Kérelmét a 2015/2016. nevelési év vonatkozásában 2015. április 30-áig nyújthatja be a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, vagy a jegyzőnek címezve a körzetes óvoda vezetőjéhez. A jegyző az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodába járás alól. Az a szülő, akinek gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről írásban értesíteni 2015. május 13-áig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.