Skip to main content
Más tollából

Eger vár környéke – szabad parkoló / rally pálya lett

By 2015. december 15.15 hozzászólás

Komoly gondok vannak jelenleg a belvárosi közlekedéssel, autósok zavarják a gyalogosokat, gyalogosok zavarják az autósokat, mindenki zavar mindenkit és emiatt senkinek sem kedvez túlzottan a helyzet. Érzik ezt városunk vezetői is, az utóbbi időben kétszer is írtunk erről, egyszer itt a parkolós ötletükről, egyszer meg emitt az általánosabb elképzeléseikről. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a végső megoldás a problémára, jó lenne viszont, ha addig is, amíg ezt kiötlik és bevezetik odaföntről, elkezdenék akár csak csiszolgatni a meglévő rendszert. Néha erre utaló jeleket is látunk, úgy heti egyszer kiállnak a közterület felügyelők a Bajcsy-Zsilinszky utcai (kiállásnyi időre beüzemelt) sorompóhoz és szűrik a behajtani vágyó autósokat, de ez ennyi, másnap megint se híre, se hamva az ellenőrzésnek.

Olvasónk, Z. egy másik problémás pontra hívta fel a figyelmet a belvárosban, amit jó lenne minél előbb orvosolni. Egyrészt, mert balesetveszélyes, másrészt, mert élhetetlen, harmadrészt pedig, mert csúnya. Levelét és fényképeit alább csatoljuk. Köszönjük, hogy megosztotta velünk az észrevételét és bízunk benne, hogy javul majd a helyzet arrafelé (is)!

Ha sétálunk a vár zónában – Hibay K. – Fazola H. utca és Dobó út, nem lehet nem észrevenni a tengernyi gépjárműt. Egyik sem rendelkezik behatási engedéllyel. Nem szálloda vendégei!

Délután, ~16:20 – 17:20-ig, mikkor mennek az óvodásokért egy katasztrófa övezeté válik, gyalogosan sem lehet a Hibay úton közlekedni és érdekes módon épp azok veszélyeztetik a saját és mások gyerekeit akik értük mennek. Egyirányúval szemben, tolatástok.. anyázás… össze vissza parkolás.

Ugyan ebben az időszakban sokan rájöttek hogy kijuthatnak könnyen Felsőváros felé kikerülve a 25-ös utat amely ilyenkor be van dugulva és raliznak egyet ( Hibay – Dobó út – Servita út > Cifrakapu tér. Kb. 10mp ként egy kocsi áthajt, de szó szerint rally.

Ezzel nem is lenne gond de mióta az építkezések voltak, közterület felügyelő arra nem járt – egy kocsi sem lett büntetve. Érdemes fotókat is készíteni ebben az időszakban – valójában hihetetlen tudd lenni.

Vasárnap délbe nem tudtam kihagyni a pillanatot, de már fotózás közben ahogyan látszik nagy sebességgel áthaladt egy Suzuki és egy BMW. A kapu előtt parkoló nem ott lakik… és nyilván úgy állt meg, hogy ott aztán senki sem fordul be, még egy mentő autó sem, de erre ne legyen szükség soha. Kitakartam a rendszámot, mivel nem szeretnék személyeskedni és ez egy állandó állapot errefelé.

Z.

Szólj hozzá! 15 hozzászólás

 • Péter szerint:

  Tájékoztatás vállalkozások részére

  Tárgy: Eger belvárosi behajtás és parkolás

  2016. január 1-jén megváltozik Eger belvárosának közlekedési rendje, mely kihatással lesz az itt működő üzletekre és az ad hoc jelleggel a területre behajtani szándékozókra is. A rendszer mágneskártyával működik.

  Új önkormányzati rendelet került kihirdetésre, mely a történelmi belváros új közlekedési rendjét szabályozza! A rendelet célja, hogy a történelmi belvárosban csökkenjen az autós forgalom, ezáltal a káros hatások mérséklődjenek, illetve a gyalogos-és kerékpáros forgalom biztonsága növekedjen.

  Ennek megvalósítására a Városüzemeltetési Iroda Közterület- Felügyelet olyan beléptető rendszert hozott létre, fejleszt és üzemeltet, mely mágneskártya (elektronikus kártya) segítségével nyitható az arra jogosultak számára.

  Átfutási idő: 3-15 nap

  Felhívjuk a vállalkozók figyelmét arra, hogy amennyiben január 1-én és az azt követő 1 hetet meghaladó időtartamra szeretnék használni/belépni korlátozott forgalmú belváros területét/területére, akkor a behajtási engedélyt, lekésőbb december 16-ig kell igényelniük.

  A következő felsorolásban igyekeztünk pontokba szedni azon fontos dolgokat, melyre főleg az áruszállítási engedélyt kérőknek kell figyelniük:

  · A korlátozott forgalmú belváros (továbbiakban kfb.) területére behajtani, ott tartózkodni és várakozni csak behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, a rendeletben és a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel.

  · Az áruszállító gépjárművek 05.00 óra és 10.00 óra között – a rendeletben foglalt feltételek betartása mellett– behajtási engedély nélkül is behajthatnak! Ezen időszak alatt a beléptető rendszer fizikai akadálya nem üzemel.

  · Az áruszállító gépjárműveknek a kfb. területét 10.00 óráig el kell hagyniuk.

  · A kfb. területén, minden érintett vállalkozónak, vállalkozásnak érdemes olyan szerződést kötni a beszállítójával, melyben rögzítik beszállítási időszakot.

  · Azon gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére, amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges és az áruszállítást az áruszállítási időben megvalósítani bizonyítottan nem képesek azok behajtása szintén engedélyköteles. Áruszállítási célú behajtási engedély kizárólag romlandó áru, gyógyszerkészítmény és élelmiszer szállítására adható.

  · A nyári időszámítás alatt semmilyen áruszállítási céllal nem lehet behajtani a kfb. területére 16.00- 20.00 óra között, (kivéve a Gárdonyi Géza térre a 7. § (3) bekezdése szerint).

  · Áruszállítási céllal telephelyenként 2 db forgalmi, azon túl 1 db változó rendszámra szóló behajtási engedély adható.

  · A kfb. területén áruszállítást legfeljebb 7,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni. (A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű csak rendkívüli esetben, eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgalmú belváros területére.)

  · A súlykorlátozás alól további kivétel: a 22 tonna össztömeget meg nem haladó, útvonal engedély alapján a Zalár utcai belépési pont és a 4905 hrsz-ú ingatlan között közlekedő tehergépkocsi.

  A fentiek alól kivétel a Dobó István tér, ahova lakossági, vállalkozási-intézményi, áruszállítási célú, szálláshely-szolgáltató számára adható, díjmentesen adható eseti behajtási engedélyek birtokában sem lehet behajtani (egyedi elbírálású engedély kivételével, de az maximum rendezvény, vagy közműjavítási munkálatok miatt lesz megengedett).

  A korlátozott forgalmú belváros közterületein várakozni 10.00-20.00 óra között a kijelölt várakozóhelyeken kívül tilos!

  A behajtásra jogosult járművek azon a ponton léphetnek be a kfb. területére, ahonnan az úti céljuk a legrövidebb úton elérhető, tehát beléptető kártyájuk más belépési ponton nem lesz érvényes!

  A vállalkozási-intézményi behajtási engedély legfeljebb egy éves időtartamra adható azon vállalkozás, egyéni vállalkozó, állami-, önkormányzati-, társadalmi-, vagy egyházi szervezet számára, amely a korlátozott forgalmú belváros területén, a saját ingatlanán, vagy bérelt üzlethelyiséghez, területhez tartozó olyan telephellyel rendelkezik, amelyen a gépjárműtárolást biztosítani tudja. A vállalkozás, vagy az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedély igénylésére.

  A szálláshely-szolgáltatók a mindennapos működtetéshez 2 darab behajtási engedélyt és elektronikus kártyát, változó forgalmi rendszámra – a szállóvendégek behajtása érdekében – legfeljebb egy éves időtartamra, abban az esetben igényelhetnek, amennyiben a gépjárműveket saját vagy bérelt területen belül képesek elhelyezni.

  zen rendelet területi hatálya kiterjed a korlátozott forgalmú történelmi belváros teljes területére, melyet a következő közterületek alkotják:

  a) Bajcsy tömbbelső
  b) Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
  c) Bajcsy-Zsilinszky utca 11 – 19.
  d) Bródy Sándor utca (Széchenyi István utca – Városfal utca között)
  e) Dobó István tér
  f) Dobó István utca
  g) Dr. Hibay Károly utca h) Dr. Sándor Imre utca
  i) Érsek utca
  j) Erzsébet udvar
  k) Eszterházy tér
  l) Fazola Henrik utca
  m) Foglár György utca
  n) Gárdonyi Géza tér
  o) Gerl Mátyás utca
  p) Jókai Mór utca
  q) Jókai tömbbelső
  r) Maczky Valér utca
  s) Pori sétány
  t) Széchenyi István utca (Eszterházy tér – Csiky Sándor utca között)
  u) Szent János utca v) Szúnyog köz
  w) Tinódi Sebestyén tér
  x) Végvári vitézek tere
  y) Zalár József utca 1 – 9.

 • Péter szerint:

  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat a Közgyűlésének 46/2015
  (XI. 26.) önkormányzati rendeletea történelmi belváros közlekedési rendjéről Eger
  Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló
  1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásról és
  a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésében
  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
  I.
  Fejezet
  Általános rendelkezések
  1.
  A rendelet célja
  1. §
  A rendelet célja, hogy a történelmi belvárosban a gépjárműforgalom által okozott káros hatások mérséklődjenek, a
  belvárosi utcák, terek motorizált forgalma csökkenjen, a gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonság a növekedjen.
  2.
  A rendelet hatálya
  2. §
  (1)
  Ezen rendelet területi hatálya kiterjed a korlátozott forgalmú történelmi belváros teljes területére, melyet a következő
  közterületek alkotják:
  a)
  Bajcsy tömbbelső
  b)
  Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
  c)
  Bajcsy-Zsilinszky utca 11 –19.
  d)
  Bródy Sándor utca (Széchenyi István utca –Városfal utca között)
  e)
  Dobó István tér
  f)
  Dobó István utca
  g)
  Dr. Hibay Károly utca
  h)
  Dr. Sándor Imre utca
  i)
  Érsek utca
  j)
  Erzsébet udvar
  k)
  Eszterházy tér
  l)
  Fazola Henrik utca
  m)
  Foglár György utca
  n)
  Gárdonyi Géza tér
  o)
  Gerl Mátyás utca
  p)
  Jókai Mór utca
  q)
  Jókai tömbbelső
  r)
  Maczky Valér utca
  s)
  Pori sétány
  t)
  Széchenyi István utca (Eszterházy tér –Csiky Sándor utca között)
  u)
  Szent János utca
  v)
  Szúnyog köz
  w)
  Tinódi Sebestyén tér
  x)
  Végvári vitézek tere
  y)
  Zalár József utca 1 –9.
  (2)
  A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a
  korlátozott forgalmú belváros területén belül gépjárművet használ.
  3.
  Értelmező rendelkezések
  3. §
  E rendelet alkalmazásában:
  (1)
  beléptető rendszer: a Bajcsy-Zsilinszky utcában kialakított egyirányú, mozgó fizikai akadállyal ellátott jármű beléptető állomás;
  (2)
  elektronikus kártya: az elektronikus kulcs egy fajtája. Olyan mágneskártya, amely a korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontját;
  (3)
  elektronikus kulcs: a korlátozott forgalmú belváros beléptető rendszerének nyitásával lehetővé teszi az arra jogosultak számára a belépést, egyben regisztrálva annak időpontját;
  (4)
  Engedélyező: Eger Megyei Jogú Város Jegyzője megbízásából Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Közterület-felügyelete;
  (5)
  gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros kerékpár;
  (6)
  gépjárműtároló: egy vagy több gépjármű telken belüli elhelyezésére szolgáló helyiség;
  (7)
  szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.)Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda,panzió
  és egyéb szálláshely;
  (8)
  szerviz-szolgáltatás: javító, karbantartó építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás;
  (9)
  telephely: a cég nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. §-a szerinti fogalmak, ami lehet székhely, telephely, fióktelep;
  (10)
  változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára;
  (11)
  vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi
  magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény.
  II. Fejezet
  Közlekedési és behajtási rend
  4.
  A korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendje
  4.§
  (1)
  A korlátozott forgalmú belvárosban a 3. melléklet szerinti forgalmi rend az érvényes.
  (2)
  A korlátozott forgalmú belváros területén a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra.
  (3)
  A korlátozott forgalmú belváros területén belül a Dobó István tér fokozottan korlátozott övezetnek minősül, ahova lakossági, vállalkozási-intézményi, áruszállítási célú, szálláshely-szolgáltató számára adható, díjmentesen adható eseti
  behajtási engedélyek birtokában sem lehet behajtani.
  5.§
  (1)
  A Dobó István tér 5-11. szám által határolt terület, a Széchenyi István utca 11. számtól a Csiky Sándor utcáig terjedő
  szakaszon kijelölt, a Zalár József utca 1. és a Gerl Mátyás utca 2. szám előtti „Gyalog -és kerékpár út” védelmét fizikai
  akadályokkal is biztosítani kell.
  (2)
  Az Eszterházy tér , 4567 helyrajzi számú, parkosított felületén kijelölt „Gyalogút” területének védelmét fizikai akadályokkal is biztosítani kell.
  (3)
  A Jókai és a Bajcsy tömbbelsőbe, az Erzsébet udvarba 10.00-20.00 óra között behajtani és ott közlekedni csak gyalogosan vagy kerékpárral lehet. A „Gyalog- és kerékpárút” területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani.
  (4)
  A Végvári vitézek terére 10.00-05.00 óra közötti időszakban behajtani és ott közlekedni csak gyalogosan és kerékpárral lehet. A „Gyalog- és kerékpárút” területének védelmét a közútkezelő jogosult fizikai akadályokkal is biztosítani.
  6.§
  (1)
  A korlátozott forgalmú belváros közterületein várakozni 10.00-20.00 óra között – a kijelölt várakozóhelyeken kívül– tilos!
  (2)
  Kijelölt várakozóhely :
  Bajcsy-Zsilinszky u. 1. előtt, Eszterházy tér, a Foglár György és a Bródy Sándor utca közötti 4579 hrsz-ú közút, Dobó
  István tér 7-9. sz. mögötti terület.
  7.§
  (1)
  A korlátozott forgalmú belváros területén áruszállítást legfeljebb 7,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni.
  (2)
  A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű csak rendkívüli esetben, eseti útvonalengedély birtokában hajthat be a korlátozott forgalmú belváros területére.
  (3)
  A súlykorlátozás alól további kivétel: a 22 tonna össztömeget meg nem haladó, útvonal engedély alapján a Zalár utcai
  belépési pont és a 4905 hrsz-ú ingatlan között közlekedő tehergépkocsi.

 • Káosz! A patakhíd közeli húsboltban szerettem volna vásárolni, az Egészségház utca végén, ahol évtizedekig szabad volt balra kanyarodni, a híd előtt. Most a fél várost kerülhetem, hogy oda juthassak. Szabad parkolóhely a közelben? Költői a kérdés! :( Az egri zöldhullámról beszélni sem érdemes. Miskolcon, ha az ember egyszer zöldet kap, 50 Km/ó-val végig autózhat megállás nélkül a városon! Na persze, ott nincsenek a lámpák köpésre egymástól! Majd jöhetnek a panaszok a „szmogra”!? :(

 • Többször voltam fültanúja, hogy a Hotelre hivatkoznak a behajtásánál, ami nonszensz, ismerve az illetőket. Sorompó és vonalkódos beléptető rendszer kell. A szállodai foglalásnál kap mailben egy kinyomtatható és kivágható, ideiglenes kódot a vendég, amit a tartózkodása alatt használni tud, illetve a lakók úgyszintén és a probléma meg van oldva.

 • Szégyen a vár körüli közlekedés, beleértve a kis Dobó utcát is a zeneiskola környékét. KERÉKPÁRRAL KÉSZ ÉLETVESZÉLY, főleg amióta ELFELEJTETTÉK feltenni anno régen használt (felújítás előtti időre gondolok) behajtani tilos táblát. A SZÚNYOG KÖZ felől is érkezhetnek autók, akik mint az őrültek úgy közlekednek. Tegyenek fel kamerát vagy inkább NE IS ENGEDJÉK be oda az autókat. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Jó lenne azért, ha nem csak magára gondolna, élnek a városban és járnak is ide, nehezen mozgó, de még nem mozgáskorlátozott idősek és kisgyerekesek is. :( Nem beszélve az ott lakókról, vagy őket látogató rokonokról. Régi népszerű slágert kicsit változtatva: „Nem csak a (gyalog és a kerékpárosoké) a világ!” :(

  • Kisgyerekes vagyok és nem csak magamra gondoltam, hanem az őrült autósokra, akik visszább vehetnének és tiszteletben tarthatnák a bicikliseket, betartva a sebesség korlátozást.

  • Gondolom nagyon jól tud ezek szerint sebességet saccolni, vagy talán hordozható trafipaxa van? ;-) Én igaz autós szemmel úgy látom, hogy az autósok inkább félnek a kerékpárosoktól, mint fordítva. Simán, jelzés nélkül kanyarodnak, a zebrára rárontanak, az autós + satufékez, mert bár neki lenne igaza, de nem venné a lelkére a tragédiát! :(

  • 30-as táblánál 50-nel mennek. Ehhez traffipax mérő nem kell. Szabad szemmel is jól látható…..

  • Gratulálok! ;-)

 • Na, pontosan ehhez a táblához, vagy mellé kellene egy kandeláber,vagy valami világító test, mert ebben a kereszteződésben olyan sötét van,hogy nem lát az ember a lába elé,csak botladozunk.Jó lenne, ha az illetékesek is járnának erre !

 • Z szerint:

  Van közvilágítás de nem működik hosszú évek óta. A 2-es szám alatt található az első foton látszik is felső jobb sarokban.
  Ezért is veszélyes ott a rally pláne ha a kisgyerek úgy átsétál…..vége..
  Szerintem azt kel megérteni hogy itt a közönség a lényeg nem kerékpáros vagy autós hanem emberek. Szerintem is egy korszerű kamerarendszer többet segítene, mint valami sorompók, az bezártságot sugározz sokkal nagyobb városokban meg van oldva, de az biztos hogy 1 percen belül ott a rendőr..

  Régebben ez nem volt gond de volt is több ellenőrzés, szerintem, ez a legfontosabb dolog. Ellenőrizni és bírságolni rendesen. Csak elmegy híre…