Skip to main content

Az előzmények:

Eger Önkormányzata biztonsággal teljesítette a 2015-ös évre tervezett bevételi előirányzatokat, ez a helyi gazdasági szereplők jó teljesítményét és a turizmus bővülését is jelzi. Noha a kiadási számok mögött igen erőteljes fejlesztési-beruházási tevékenység húzódik, a város a kiadási terveken belül gazdálkodott, tartalékokat is képzett a 2015-ös évben, így a 2016-os önkormányzati költségvetés is biztonsággal tervezhető. A költségvetésről szóló rendelet-tervezet benyújtását széleskörű egyeztetés előzte meg: képviselőkkel, intézményekkel, civilekkel és a vállalati szektor vezetőivel is konzultáltunk, így határoztuk meg a 2016-os esztendő prioritásait.

A büdzsé főösszege 11,5 milliárd Ft. Ezt nem érdemes a 2015-ös, 14,3 milliárd Ft-os keretszámhoz hasonlítani, mert a tavalyi esztendő egy uniós ciklus lezárását jelentette, most pedig egy új fejlesztési időszak első évében vagyunk. Több, sok milliárd Ft-os fejlesztési csomagot kell előkészítenünk a következő hónapokban, s ennek komoly tervezési és egyéb költségei lesznek, melyek mind az egri életminőséget javító, munkahelyteremtő és városunk vonzerejét tovább növelő beruházásokat szolgálják. Habis László polgármester – hasonlattal élve – úgy fogalmazott: „megvesszük a karácsonyfát, majd ezt követően, folyamatosan díszítjük fel az évek alatt”.

A bevételekről:

Az önkormányzat saját bevétele az előirányzat szerint 5,2 milliárd Ft (helyi adók, lakás-kiadás, üzlethelyiség-bérbeadás, parkolás, stb.), az intézményekkel együtt pedig 7,1 milliárd Ft, ami gyakorlatilag az egri költségvetési főösszeg 2/3 részét jelenti. A központi költségvetésből 3,112 milliárd Ft-ot kapunk állami támogatásként, ez 200 millióval több, mint a 2015-ös összeg volt, ám jelentős többletfeladatokat is kaptunk a tavalyi évhez képest. Az előző esztendőben – beruházások miatt – 500 millió Ft hitelt vett fel a város, idén csupán 95 millió Ft-tal számolunk, és a következő évek nagy fejlesztéseinek előkészítése mellett a gazdálkodásban a hitelek törlesztésére koncentrálunk. A költségvetés készítésénél fontos feladat volt az is, hogy megoldjuk a kb. 250 millió Ft-os hiány kérdését: e célra a tavalyi esztendő pénzmaradványa és az említett hitel szolgál, így a költségvetés egyensúlyát biztosítottuk.

 

A kiadásokról:

A büdzsében megőriztük az ifjúsági célokra, a civil szférára, kultúrára és sportra fordítható összegeket és minden más ágazatban is arra törekedtünk, hogy rendelkezésre álljon a 2015-ös forrás. A költségvetési intézmények fenntartásának és működésének költsége – például az ismert pedagógus bérfejlesztések okán is – megközelítőleg 7 milliárd Ft-ra nőtt. Sok az új feladat, a rendelkezésre álló forrás azonban csupán 1%-kal bővült, ez azt jelenti, hogy itt is takarékosabb gazdálkodásra lesz szükség, s ebben példát mutat maga a Polgármesteri Hivatal is. Az óvodák 1,37 milliárd, a szociális intézmények 1,2 milliárd Ft-ból gazdálkodnak 2016-ban, s az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél meghatározó tényező a büdzsében az iskolaműködtetés és diákétkeztetés költsége. A Gyermekjóléti Szolgálatunk feladatköre megnőtt, járási szinten hoznak családvédelmi intézkedéseket, melyek a gyámügyi eljárásokat előzik meg. Megnőtt a könyvtárunk által ellátott települések száma. Az önkormányzati létszámkeret 1359 fő, tehát 20 fővel nőtt, többnyire az intézményeknél.

Városüzemeltetésre 800 millió Ft-ot fordít az önkormányzat, városfejlesztési feladatokra pedig a tavalyi esztendő 1,7 milliárd Ft-jával szemben idén 600 millió Ft-ot tervezünk. Ez az összeg várhatóan több milliárdra felhízik év közben, hiszen hamarosan megjelennek a Területi Operatív Program kiírásai, valamint a gazdaságfejlesztési, közlekedésfejlesztési pályázatok, továbbá zajlik a Kormány „Modern Városok Programjában” szereplő egri fejlesztések előkészítése, majd megvalósítása. Mindemellett a már megkezdett és küszöbön álló, komoly sportberuházások is meghatározó jelentőségűek a város számára, s a megfelelő döntések megszületése nyomán ezek is megjelennek majd a büdzsé kiadási oldalán.

Összességében elmondható, hogy tervezésekre és projekt-előkészítésekre nagy összeget tettünk félre, azaz 2016-ban vélhetően kevesebbet építünk, viszont nagyon sokat tervezünk.

Néhány fontos kiemelés az egri költségvetésből:

Folytatódik az Egri Ifjúsági Zenei Program, míg a helyi járatú buszközlekedést Eger Önkormányzata 150 millió Ft-tal támogatja: ennyivel járultunk hozzá ahhoz, hogy ne emelkedjen a jegyek és bérletek ára. Szinten tartjuk az idegenforgalmi rendezvények támogatását, valamint a városmarketingre fordítható összeg volumenét. A segélyezést tisztán önkormányzati önerőből végzi a város, ezzel megduplázódtak a feladatra fordított pénzügyi kötelezettségeink. Nőtt a városi kitüntetésekkel járó jutalom összege.  Tovább bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, amitől a közbiztonság további javulását várjuk.