Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vendéglátás és turizmus területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Macsinka János mesterszakácsnak.

Macsinka János a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskolában szakácsként végzett, ahol Herczeg József mesterszakács személyében talált kiváló mesterre. A szakképesítés megszerzése után néhány évig külföldön dolgozott, miután 1999-ben az Imola cégcsoport tulajdonosai visszahívták Egerbe. Amikor a tulajdonosok felajánlották, hogy bérbe adják neki az Udvarház épületét, egy baráti családdal úgy döntöttek, hogy közös vállalkozásban fogják működtetni a szállodát és az éttermet.  Megalapították a város első séféttermét. Azért séfétterem, mert egy séf a tulajdonos és az étterem működtetője. A Macok Bisztró és Borbár azóta Eger egyik legjobb étterme lett, a vendégek és turisták kedvenc célpontjává vált. Macsinka János a több évtizedes kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként részesült ebben a kitüntetésben.

Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pro Agria” szakmai díjat adományoz Dr. Németh István háziorvosnak.

Dr. Németh István orvosi képesítését 1984-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán szerezte. Még ugyanebben az évben kezdett dolgozni az egri Markhot Ferenc Kórházban, ahol a Krónikus és Rehabilitációs Osztályon helyezkedett el. 1990-ben belgyógyászatból szakvizsgázott, ekkortól az osztály belgyógyászati részlegét is vezette. 1993-tól az egri 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosaként dolgozik, ezért háziorvostanból is szakvizsgát tett. Egy évtizeden keresztül anatómiát és belgyógyászatot oktatott az egészségügyi szakközépiskolában mentőápolók és szakápolók részére. Háziorvosként gyógyító munkáját betegei nagy megelégedésére végzi. 1995-től érseki felkérésre az Egri Főegyházmegye orvosa. Az évtizedeken keresztül végzett kiemelkedő, áldozatos munkásságának elismerése ez a kitüntetés.

A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Nyilas Gabriellának az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény központvezetőjének.

Nyilas Gabriella 1994 márciusától dolgozik a Családsegítő Intézetben, illetve az Egri Szociális Szolgáltató Intézményben. Óvodapedagógus, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár. Pályafutását az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában nevelőként kezdte. Munka és család mellett is képezte magát, másoddiplomás tanulmányait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végezte, ahol 1998-ban kiváló eredménnyel záróvizsgázott. 2009 júliusától vezeti az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonát, mai nevén az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központját. Kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az intézmény zökkenőmentesen költözhetett a Felsővárosba. A szülők és a lakókörnyezet a változást támogatta és elfogadta. 20 éves áldozatos munkásságát ismeri el ez a kitüntetés.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálat területén végzett kiemelkedő munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Tuza Róbert irodavezetőnek.

Tuza Róbert a miskolci építőipari szakközépiskolai érettségi után felvételt nyert a budapesti Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolára, ahol magasépítési szakon diplomázott. Az építőiparban töltött évek után Egerszalókon építéshatósági ügyintézőként helyezkedett el. Többéves államigazgatási gyakorlattal 1995 januárjában került az Egri Polgármesteri Hivatalhoz.  Színvonalas munkavégzése okán előbb az Építéshatósági Csoport, majd 2013 januárjától a Városüzemeltetési Iroda vezetője lett.

A belváros mai arculata, a Városháza megújulása, az egri várban folyó rekonstrukciós munkák Tuza Róbert közreműködése nélkül nem lettek volna sikeresek. A 2020-ig felhasználható uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztéseknek egyik legfontosabb letéteményese, a Területfejlesztési Operatív Program és a Modern Város Program kapcsán a fejlesztési területek és célok meghatározásában végez aktív munkát. Eger iránti elkötelezettsége, városunk szeretete mindennapi munkájának meghatározója. Közel három évtizedes kiemelkedő közszolgálati munkásságának elismerése ez a kitüntetés.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a városért végzett munkásságáért „Dobó Kardja” kitüntetést adományoz Gödri István ügyvezető igazgatónak.

Gödri István vezetésével a jelenleg Aventics néven működő egri gyár 1967-ban még Egri Finomszerelvénygyárként termelt. Előbb a Mecman, majd a Mannesmann Rexroth, később a Bosch tapasztalati és innovatív tudásából táplálkoztak, egy éve azonban már önállóan is képesek nyereségesen termelni. Egerből harminc országba szállítanak be járműipari alkatrészeket. Munkájuk sikerességét és színvonalát jól mutatja, hogy ügyfeleik között megtalálhatók a legjelentősebb járműgyártással foglalkozó cégek, mint például a Volvo, a Renault, a Trucks, a MAN, a Scania, a ZF, stb. Az autóipari megrendeléseken kívül egyéb termékeket is gyártanak, melyek sokfélesége és komplexitása szintén rendkívüli. A gyár 470 dolgozónak biztosít állandó megélhetést, biztos munkahelyet, mellyel sokat tesz a város foglalkoztatási helyzetének javításáért. Az Egerért is végzett elkötelezett, kiemelkedő munkássága elismeréseként részesült a „Dobó Kardja” megtisztelő kitüntetésben.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományoz Dr. Danku Viktória neurológus szakorvosnak.

Dr. Danku Viktória Beregszászon született, ahol általános és középiskolai tanulmányit is végezte. Orvosi diplomáját az Ungvári Állami Egyetem Orvostudományi Karán szerezte. Családjával 2002-ben került Egerbe, ahol éveken át az orvosi ügyeleten dolgozott és tanított a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakiskolában. 2009-től a Markhot Ferenc Kórház Neurológiai Osztályának orvosa, majd a szakvizsga után szakorvosa. Gyógyító munkája mellett értékes tudományos kutató tevékenységet is folytat. Eddigi lelkiismeretes orvosi munkáját ismeri el a „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetés.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést adományoz Dr. Wernigg Róbert főorvosnak.

Dr. Wernigg Róbert az egyetem elvégzést követően 1972-ben került az egri Markhot Ferenc Kórházba ahol pályakezdőként a Kórbonctani és Kórszövettani Osztály orvosaként dolgozott. Szakmai pályafutásának következő jelentős állomásai voltak a Szülészeti- Nőgyógyászati, majd az Onkológiai Osztályon töltött évek.  Szakvizsgákat nőgyógyászatból és klinikai onkológiából szerzett, így fő szakterületei a szülészet-nőgyógyászat és az onkológia. Számos szakmai szervezetnek is tagja, mint például a Magyar Orvosi Kamara, Magyar Onkológusok Társasága és a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága. Jelenlegi beosztása: főorvos. Áldozatos, példaértékű munkáját nagy hozzáértéssel és precizitással végzi.  Élvezi betegei és munkatársai megbecsülését. Az egészségügy területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként részesül az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetésben.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományozta Rónai Csaba címzetes rendőr őrnagynak.

Rónai Csaba hivatásos szolgálatát 1992-ben az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Őr,- és Járőrszolgálati Alosztályán járőrként kezdte. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően nyomozó tisztként hadnagy rendfokozattal a Bűnügyi Osztály állományába került kinevezésre. Kiemelkedő szakmai munkásságát hamarosan főnyomozói megbízással is elismerték. Rónai Csaba a kábítószer és pszichoaktív anyagok terjesztői és használói által elkövetett bűncselekmények megelőzésében és felderítésében is kiemelkedő munkát végez. Közterületi munkája során kiemelt figyelmet fordít a szabálysértések elkövetőire, valamint a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló cselekmények megelőzésére. Közrendvédelmi tevékenysége folyamatosan kiemelkedő. Eredményes rendőrszakmai munkája elismeréséül parancsnokai javaslatára részesítette a közgyűlés a megtisztelő kitüntetésben.   

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományozta Forgács János tűzoltó zászlósnak.

Forgács János tűzoltó pályafutását 1995 szeptemberében a Hevesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beosztott tűzoltójaként kezdte. Az alapfokú tűzoltó tanfolyam sikeres elvégzése után gépjárművezetői beosztásba nevezték ki, majd a 2012-ben történt szervezeti átalakítást követően az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába került. Sikeres tűzoltótechnika kezelő vizsgát tett, melyet a típusvizsgák követtek. Kiemelkedő munkája elismeréseként hamarosan különleges szerkezelő beosztásba került és zászlóssá léptették elő. Szakmai felkészültségét, rátermettségét több káresetnél is bizonyította. Tűzoltói szolgálatát az elhivatottság, munkáját pedig megbízhatóság és precizitás jellemzi. Lelkesedése és szorgalma példaértékű.

Kiemelkedő munkássága elismeréseként parancsnokai javaslatára részesült az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetésben.

A kulturális élet területén végzett kiemelkedő munkásságáért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományoz Csintalan Andrásnak, a Dobó István Vármúzeum csoportvezetőjének.

Csintalan András dekoratőr, kiállítás rendező, jelenleg a Kiállításrendezői Csoport csoportvezetője. A Dobó István Vármúzeum legrégebbi dolgozója, 1980 óta dekoratőrként dolgozik az intézményben. Kiállítás rendezőként a 80-as évek óta a múzeum valamennyi kiállításának megtervezésében és kivitelezésében is részt vett. Szakértelmével, precíz, gondos munkájával nagyban hozzájárult úgy a kiállítások sikeréhez, mint a múzeum szakmai tevékenységének elismeréséhez. Munkáját, igényességét az alábbi néhány jelentősebb általa rendezett kiállítás is dicséri:

A Gótikus palota történeti kiállítása, „Az egri vár története” címmel, amely Nívó díjat kapott 2004-ben, az 1996-os Képtár kiállítás, a Dobó-bástya 2005-ös nyitó kiállítása „A világ fegyverei-A fegyverek világa” címmel, a Ki játszik ilyet?-Játékkiállítás 2010-ben a Dobó-bástyában, illetve a megújult fegyver és régészeti kiállítás „Múlt-Kirakó” címmel.

Több évtizedes kiemelkedő munkásságát ismeri el ez a kitüntetés.

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere „Polgármesteri elismerésben” részesítette Kiss Katalint és Szaniszló Katalint a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság munkatársait.

Kis Katalin kisgyermeknevelő pályáját még a Heves Megyei Tanács Kórházánál kezdte, majd a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál folytatta. Az intézménynél történt névváltozások és jogutódlások nyomán immár 36 éve az Igazgatóság megbecsült dolgozója. Áldozatos munkáját a kezdetektől mindvégig ugyanazzal a lelkiismeretességgel, a gyermekek felé irányuló szeretettel végzi. 1982-ben csecsemő és gyermekgondozó, három évtizeddel később pedig kisgyermekgondozó- nevelő képesítést szerzett. A „Polgármesteri elismerésben” a több mint három évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért részesült.

Szaniszló Katalin családsegítő 1988 óta dolgozik szociális területen. Szakmai munkáját a Szociális Szolgáltató Központnál kezdte, majd a Családsegítő Intézetnél szociális asszisztensként folytatta. Jelenleg családsegítőként dolgozik a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kötelékében. Szociális munkás szakon 2007-ben főiskolai diplomát szerzett. Munkája a családsegítés mellett gyermekjóléti feladatokkal is kibővült. Elhivatott munkatárs, akit a pontosság, szakmai igényesség, az embereken való segíteni akarás jellemez. A „Polgármesteri elismerésben” a közel három évtizeden át végzett lelkiismeretes munkájáért részesült.