Skip to main content

A nyári hónapokban Habis László polgármester nyolc, az egri Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseihez kapcsolódó támogatási szerződést írt alá. Itt a kilencedik ilyen kontraktus, melynek keretében két csoporttal bővül majd a Lajosvárosban működő Dobó Katica Bölcsőde férőhelyszáma, valamint fejlesztjük mind az említett intézmény, mint pedig az Arany János utcai Montessori Bölcsőde eszközparkját. A finanszírozásáról szóló szerződés 2016 szeptember 14-én született meg a Magyar Államkincstárral.

Fontos tudni, hogy noha a támogatási szerződés az első projektek között született meg, ez a beruházás a záró eleme lesz majd az egri TOP programban szereplő, jelentős egészségügyi és szociális célú fejlesztéseknek (óvodaépítés, védőnői szolgálat, család- és gyermekorvosi rendelők, idősek klubja).

A projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00003

Elnevezése: „Családbarát bölcsődei közszolgáltatások fejlesztése Egerben”

A támogatás összege: 72 millió Ft

Eger Önkormányzata segíteni kívánja a három év alatti gyermeket nevelő egri családokat és a kisgyermeket nevelő egri édesanyák munkavállalását, ezért tovább fejleszti a helyi bölcsődei rendszert. A jövőt szolgáljuk akkor, amikor – az előző időszak fejlesztéseit követően – még több család számára tesszük elérhetővé a bölcsődei ellátást, illetve fejlesztjük intézményeink eszközállományát.

A most aláírt támogatási szerződés értelmében Eger Önkormányzata bővíti a déli városrészben található Dobó Katica Bölcsőde befogadóképességét. A bölcsődei programot követően a csendes környezetben, jelenleg 4 csoportban 48 gyermeket ellátó intézmény befogadóképessége újabb két csoporttal gyarapodik. A cél – a gyermekek életkorától függően – 24-28 új egri, bölcsődei férőhely biztosítása.

Az igényfelmérések alapján elmondató, hogy a lajosvárosi bölcsőde a megnövekedő létszámmal együtt is 100%-os kihasználtsággal működik majd. Mindez segíti a munkaerőpiacra visszatérő egri szülők életét, hiszen az utóbbi évek kormányzati intézkedései kapcsán Egerben is megnőtt a gyermekek napközbeni ellátása iránti igény. A beruházás fontos a hátrányos helyzetű családok szempontjából is, hiszen a program célja „a hátrányok és azok következményeinek enyhítése”, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának segítése.

ÉPÍTÉS-ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS A LAJOSVÁROSI BÖLCSŐDÉBEN

A fejlesztési program tartalmazza a két új bölcsődei csoportszoba mellett – a gondozói szoba helyén – egy ún. fejlesztő szoba kialakítását, s emellett lesz a bölcsődében sószoba is. Az emeleti részen található mosókonyha és hallgatói öltöző helyiségek átalakítása, általános felújítása is időszerűvé vált, itt kap helyet az új bölcsődei rész dolgozóinak személyzeti öltözője és a szükséges vizesblokk. Kicseréljük az épület homlokzati nyílászáróit, szigetelést kap a lapostető és megtörténnek a szükséges bádogozási munkák. Az új bölcsődei részt is akadálymentességi szempontok szerint alakítjuk ki, emellett megújul a bejárathoz tartozó kerítésszakasz. A 2012-ben átadott korábbi fejlesztés során már létrehoztuk az akadálymentes parkolót, illetve biztosítottuk az épületbe való akadálymentes bejutást, így csak kisebb kiegészítő, állagmegóvó munkákra lesz szükség.

A fűtési rendszert átalakítjuk a különböző helyiségek megújuló funkcióinak megfelelően, továbbá az átalakítandó épületrészen teljes körűen felújítjuk az ivóvízhálózatot és az ingatlanon belüli szennyvízelvezetést, míg a zárt helyiségekben mesterséges szellőzést építünk ki. Mindemellett elektromos hálózati rekonstrukciót végzünk és megújul a telefon és internet szolgáltatást, valamint az intézmény számítógépes hálózatát kiszolgáló infrastruktúra. A bölcsőde modern tűzjelző és villámhárító rendszert is kap.

ESZKÖZBESZERZÉS A GYERMEKEK MEGFELELŐ ELLÁTÁSÁÉRT

Az építési-átalakítási és felújítási munka mellett a Dobó Katica Bölcsőde új eszközüket is kap annak érdekében, hogy a létrejövő két új csoportszobában a megfelelő ellátást biztosíthassa a gyermekeknek. A meglévő bölcsődei főzőkonyhát új hűtőszekrénnyel, két új mélyhűtővel, nagykonyhai szeletelő géppel, zöldségaprító géppel és a tálaláshoz szükséges eszközökkel szereljük fel.

A Montessori Bölcsőde esetében egy egyetemes konyhagép beszerzése vált nélkülözhetetlenné, ami szintén szerepel ebben a 72 millió Ft-os TOP programban.