Skip to main content

Terv szerint alakulnak az egri önkormányzat saját bevételei, a feladatokhoz kötődő állami források pontosan érkeznek. Eger Önkormányzatának működési kiadásait jóval meghaladják a működésből származó bevételek, s ezt a pluszt, nem éljük fel, hanem fejlesztésekre fordítjuk. Hitelfelvételünk az első hat hónapban nem volt, ugyanakkor hitelállományunkat több mint 50 millió Ft-tal csökkentettük. Mindez egészséges és eredményes gazdálkodásról beszél – összegezte a 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót sajtótájékoztatón Habis László polgármester.

A városvezető leszögezte: időarányosan jól áll Eger 2016-os gazdálkodása, stabilan, mértéktartóan sáfárkodunk a város javaival. Költségvetésünk főösszege június 30-án 15,4 milliárd Ft volt, ami 3,4 milliárddal magasabb az eredetileg a költségvetésben tervezettnél. Ennek jelentős része a tavalyi pénzmaradvány, amely természetesen szerepel a 2016-os büdzsében (2,6 milliárd Ft), ugyanakkor ez a többlet azt is jelzi, hogy igen intenzív fejlesztési munkában vagyunk. Utóbbi tevékenységünkben még az előkészítésen van a hangsúly: 2016 eddig eltelt időszakában csaknem egymilliárd Ft fejlesztési előleget tudtunk lehívni uniós pályázataink nyomán, ez is jelzi, hogy ütemes és jó előkészítő munkát végzünk a fejlesztési területen.

Az önkormányzati saját bevételek (intézményeink, hivatal és önkormányzat együtt) 53%-os teljesítést mutatnak (4,2 milliárd Ft). A helyi adóbevételeknél a teljesítés 35 millió Ft-tal elmarad ugyan az előző év I. féléves összegétől, ám az iparűzési adó kapcsán elmondható, hogy a 2015. évi bevallások adatai alapján Eger ún. adóerő-képessége csaknem 250 millió Ft-tal nőtt (az előző évi 1 milliárd 852 millió Ft-ról 2 milliárd 92 millió Ft-ra). Az építményadónál 50% feletti a pénzügyi teljesítés. Idegenforgalmi adóból 9,2 millió Ft-tal több érkezett be az idei első hat hónapban, mint 2015 I. félévében, s elmondhatjuk azt is, hogy az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma – április kivételével – minden hónapban magasabb volt a megelőző évinél.

Eger központi költségvetési támogatása 1,74 milliárd Ft, a Modern Városok Program megvalósításához 500 millió Ft forrással rendelkezünk, ennek terhére a Déli iparterület fejlesztéséhez vár rekonstrukció, illetve a nemzeti vízilabda és úszóközpont előkészítésére történt forrás-felhasználás. A munkába járás feltételeit javító fejlesztési programok között folyamatban van a Baktai út rekonstrukciója. Városüzemeltetésre 360 millió Ft-ot költöttünk, itt a félévi teljesítés 40%-os. Kulturális- és idegenforgalmi kiadásokra 78 millió, sporttal összefüggésben 174 millió, szociális kiadásokra 27 millió Ft-ot fordítottunk, míg a közfoglalkoztatás kiadásai 16 millió Ft-ot jelentettek.

 

Önkormányzati beruházási munkánkban 2016 I. félévében felújításokra megközelítőleg 35 millió Ft-ot fizettünk ki. Kis- és középberuházások kiadásaira 171,5 millió Ft-ot költöttünk, megépült például az állatmenhely kerítése és zúzottköves beközlekedő útja, jelentősen bővítettük a városi térfigyelő kamerarendszert, valamint elkészült Eger közlekedésfejlesztési koncepciója. A patakmeder rendezésre 46 millió Ft-ot fizettünk ki. Kicseréltük a 200 lakásos Garzonház liftjeit, folyamatban van a lépcsőház felújítása és a közeli, bölcsődéhez, óvodához, iskolához vezető lépcső rekonstrukciója. Kiemelt feladat a gazdálkodásban az Eger számára összesen 11 milliárd Ft-os fejlesztést tartalmazó Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) összefüggő ingatlanvásárlások, tervezések és egyéb előkészítő munkák forrásainak biztosítása, hiszen az a célunk, hogy a szükséges közbeszerzések, s ezek nyomán a kivitelezési munkák mielőbb elindulhassanak. Nagyberuházások befejezésére, illetve előkészítésére (Vár ÉMOP, illetve Modern Városok Program) 151,5 millió Ft kifizetés történt, ebből a Vár fejlesztését 108,3 millió Ft felhasználásával tettük teljessé.

Eger Önkormányzatának félév végi tartalék előirányzata 926,7 millió Ft, vagyis a város költségvetése stabil lábakon áll – összegezte Habis László.