Skip to main content
Fejlesztés

Napenergiáról szóló tanulmányokat készíttet a város

By 2016. november 8.

Jó irányt enged sejtetni az a szerződés, amit november 8-án tett közzé a város, és ami nem másról szól, mint az „Eger MJV tulajdonában lévő külterületi területeken a napenergia potenciális adottságaiból adódó lehetőségek feltárására, kidolgozására és bemutatására irányuló tanulmányok, projekttervek és műszaki dokumentációk” elkészítéséről.

A szerződés Eger Önkormányzata és a budapesti székhelyű EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. között köttetett, értéke pedig elég szép összeg: 32 800 000 forint. Ennyi pénzből kell a fent vállalt munkát elvégeznie a cégnek, a teljesítés határideje 2017. október 31. A szerződés már biztos, a jövő még bizonytalan, de ha lesz egy ekkora összegből kidolgozott tanulmánya Egernek a környék napenergiás lehetőségeiről, akkor csak bízni tudunk benne, hogy a témába vágó következő szerződés már a panelek telepítéséről fog szólni, az egy elég modern jövő lenne.

Minden lényeges dolgot leírtunk fentebb, de nagyon érdeklődőknek csatoljuk a szerződés teljes ismertetését is.

H I R D E T M É N Y

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete III. Gazdálkodási adatok 3. pontja, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. Rendelet 7. §-a alapján – az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodással összefüggésben – alábbiakat teszi közzé:

1. Szerződés típusa: Tervezési szerződés

2. Szerződő felek: Megrendelő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger, Dobó tér 2 sz.

Vállalkozó: EU-FIRE Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft.
1143 Budapest, Hungária körút 83.

3. Szerződés tárgya: Eger MJV tulajdonában lévő külterületi területeken a napenergia
potenciális adottságaiból adódó lehetőségek feltárására,
kidolgozására és bemutatására irányuló tanulmányok,
projekttervek és műszaki dokumentációk elkészítése

4. Szerződés nettó értéke: 32.800.000,-Ft, azaz harminckettőmillió-nyolcszázezer forint

5. Teljesítés határideje: 2017. október 31.

6. Szerződéskötés ideje: 2016. szeptember 01.

Tuza Róbert
irodavezető