Skip to main content

Az elmúlt csaknem fél évben, Eger országosan is mindvégig előkelő helyen szerepelt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási szerződéssel rendelkező városok között.

A tegnapi napon, 2.586.000.000 Ft összértékben, az utolsó 7 támogatási szerződést látta el kézjegyével Eger polgármestere és a Magyar Államkincstár képviseletében Zay Ferenc igazgató. Így Eger, az összes megjelent pályázatra benyújtotta támogatási kérelmét, így összesen 24 támogatási szerződéssel rendelkezünk.

Habis László köszöntőjében kiemelte: Az év végi hajrában gyakorlatilag 100%-os teljesítéssel, minden meghirdetett pályázati felhívás támogatási szerződéssel bír. Jelen projektcsomag nagyon sokféle elemből áll, értékét tekintve a legnagyobb egy napelempark létesítése önkormányzati tulajdonú területen. A naperőmű önkormányzati tulajdonú, illetve a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tulajdonában lévő épületek elektromos áram felhasználásának jelentős részét hivatott megtermelni. Ezzel gyakorlatilag a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az üvegházhatások mérsékléséhez, Eger városnak a Klímabarát településsé emeléséhez szeretnénk lényeges lépést megtenni.

Más energetikai projekteket is tartalmaz az említett Támogatási Szerződés csomag ( Kallómalom utca, Remenyik utca, Nagyváradi utcai óvoda), tehát a város egészére kiterjedő fejlesztésekre kerül sor. Megvalósul a Vitkovics ház energetikai korszerűsítése is.

A turizmus fejlesztését közel 600.000.000 Ft értékben sor kerül majd, mely egy művészeti és szabadidő komplexum kialakítását és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztését, a Rác templom térségének komplex fejlesztését jelenti majd.

Sikerült a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy fontos egy olyan térségben egy kerékpárút fejlesztés és egy kulturált autóparkoló létesítése, amely a közösségi közlekedésben is meghatározó fontosságú, ezen fejlesztés a Malom utcában valósul meg. Emellett Egerszalókkal közösen tervezzük a kerékpárút hálózat bővítését is.

További pillérként a szociális területeket kell megemlíteni pl.:Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság felújítása, a Lajosvárosban egy Idősek Klubbjában foglalkoztató létesítése. A korábbi fejlesztéseknek a folytatását jelenti a Szala városrészben a szociális városrehabilitáció megvalósításának folytatása, ebben az esetben a lakhatási feltételek javításáról, infrastruktúra építésről, gyalogjárda, közvilágítás korszerűsítésről, csapadékvíz elvezetésről van szó. Nagyon sokszínű a projektcsomag. A jövő heti Közgyűlés egyik kiemelt napirendje foglalkozik majd az Integrált Településfejlesztési Program aktualizálásával, hiszen a Kormány hozott egy döntést arra, hogy Eger 11 milliárdos kerete több mint 20%-kal nőhet majd, ez a 2017-es év feladata lesz.

Köszöntőjében kiemelte az Államkincstár munkatársainak, vezetésének példaértékű segítő együttműködését, bízva abban, hogy ez a jövőben is folytatódik.

Zay Ferenc a konstruktivitásról szólva példaként emelte ki, hogy a kedvezményezett Megyei Jogú Város és a Kincstár hatékony együttműködését jól példázza, hogy a Támogatási Szerződés, ami a döntéstől született 1 héten belül aláírásra került, országosan is példaértékű gyorsaságot mutat. Köszöntőjében felidézte röviden a 2016-os év mérföldköveit. Összesen 16 felhívás érintette Eger Megyei Jogú Várost, az első felhívásokra összesen 24 támogatási kérelem érkezett be. Mind a 24 támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, szerződéssel rendelkezik a közel 11 milliárd összértékű fejlesztési csomag. A finanszírozás elindult, a megkötött és hatályba lépett 17 szerződés keretében az eddig lehívott előleg összege közel 5,4 milliárd Ft. Ez az összeg az aláírt szerződések összegével növekedni fog, közelíteni fogja a 8 milliárd Ft-ot.  A feladatok döntő többsége most következik, hiszen ezeket az Eger várost érintő projekteket meg kell valósítani.

TOP-6.5.2-15-EG1 – Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával

Napelempark fejlesztése Egerben

Támogatási összeg: 1.322.000.000 Ft

A több, mint 1, 3 milliárd összértékű projekt célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. Egerben több külterületi ingatlanja van, amely alkalmas naperőmű telepítésére. A projekt keretében a naperőmű által megtermelt áramot egy intelligens mérőrendszer segítségével a városi intézmények saját (közcélú) primerenergia felhasználásának csökkentése és az abból adódó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének céljából fogják felhasználni.

TOP-6.1.4-15-EG1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben

Összeg: 590.000.000 Ft

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint konzorciumi partnere, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közös pályázatot nyújtott be, hogy megújítsák, és új tartalommal töltsék meg Eger történelmi belvárosának peremén lévő ingatlanjaikat. A projekt megvalósulásával a terület a belváros integrált részévé válik, ugyanakkor a kerékpárút-hálózat által bekapcsolódik a települések közötti turisztikai áramlásba is.

A tervezett fejlesztés révén, egy olyan egész évben működtethető idegenforgalmi kiszolgálóbázis kialakítása történik meg, mely muzeális tárgyak kiállítóhelyeként, közösségi térként, sportolási lehetőségként, a kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtésével szolgáltató központként, és idegenforgalmi attrakcióként egyaránt fejlődik, s amely szervesen kapcsolódik a városban az elmúlt időszakban saját, állami és uniós forrásból megvalósult beruházásokhoz. Életkor-független, családbarát megoldásokat építettünk be a programokba.

A projekt keretében megújul a Rác templom tetőszerkezete és a templomkert, valamint a látogatók tájékoztatását szolgáló interaktív elemek épülnek be. Terveink szerint kialakításra kerül egy mindenki részére szabadon látogatható, esetleges rendezvényeknél a körülkerítettsége miatt jól védhető közpark, melynek bejárata a mai Széchenyi utcai kapuval megegyezik. A területen kültéri fitnesz eszközöket, játszóeszközöket fogunk elhelyezni.

Jelen projekt keretén belül kívánjuk megvalósítani az Egri Kistérség már jól ismert turisztikai állomásait összekötő kerékpárút-hálózat részeként, a szabadidős turisztikai, illetve közlekedési célú kerékpározást szolgáló hálózatot, mely kialakításával lehetővé válik Felsőtárkányból – Egeren keresztül, Egerszalók és Demjén híres hőfürdőinek elérése.

TOP-6.4.1-15-EG1 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Eger, Malom út Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztése

Támogatás összege: 72.000.000,- Ft

A projekt a városi mobilitás fenntarthatóbbá tételét szolgálja környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) valamint hozzájárul, hogy minél többen válasszák a napi utazások során fő közlekedési eszközként a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot a városban. A projekt konkrét célkitűzése a Malom utcán az élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében települési parkolási rendszer korszerűsítése, fejlesztése. A beruházással legfőbb célunk az Északi városrészen élők és itt dolgozók számára biztosítani a biztonságos közlekedési feltételeket.

TOP-6.5.1-15-EG1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

A Vitkovics ház energetikai rekonstrukciója

Támogatási összeg: 17.000.000 Ft

A projekt átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcél, hogy a város tulajdonában lévő intézmények, épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. Terveink között szerepel a homlokzatok és zárófödémek szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, hőtermelő-, hőleadó-, és hálózati oldalon egyaránt, melyek önállóan támogatható tevékenységek. Az épület energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszert is kialakítunk.

TOP-6.5.1-15-EG1 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Óvodák energetikai korszerűsítése Egerben

Támogatási összeg:163.000.000 Ft

Eger célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése a projekt keretében, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez, mellyel a tervezett projekt illeszkedni fog a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. Az érintett óvodák: Eger, Kallómalom utca 1-3., Remenyik Zsigmond utca 17., Nagyváradi út 1.,

Terveink között szerepel a homlokzatok és zárófödémek szigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, hőtermelő-, hőleadó-, és hálózati oldalon egyaránt, melyek önállóan támogatható tevékenységek. Az épületek energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére szolgáló menedzsment rendszert is kialakítunk.

 

TOP-6.6.2-15-EG1 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának

bővítése, fejlesztése

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése egri intézményekben

Támogatási összeg: 159.000.000 Ft

A projekt négy telephelyen összesen négy szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény felújítását, kialakítását tartalmazza az alábbiak szerint: 1. Hajléktalanok Gondozó Háza – nappali ellátó építése 2. Felsővárosi Gondozási Központ felújítása 3. Gondozási- és Egészségügyi központ kialakítása 4. Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság felújítása.

Az infrastrukturális fejlesztéssel célunk a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítása, legyen biztosítva a megfelelő intézményi háttér, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A tervezett közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

TOP-6.7.1-15-EG1 – Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben

Támogatás összege: 263.000.000,- Ft

A projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Célunk még a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A beavatkozás alapja a Szala városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása.