Skip to main content

A várhoz kapcsolódóan a régi városfal-szakaszt rekonstruáltuk a Kormány Modern Városok Programja keretében

Az „Egri vár állagmegóvó felújítása” a Modern Városok Program Egerről szóló kormányhatározatának kiemelt eleme, melyet a dokumentum mintegy 4,8 Mrd Ft-tal nevesít. (Ehhez kapcsolódik – más forrásból (GINOP) – egy további, 1,5 Mrd Ft-os fejlesztési keret.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Zárkándy-bástyánál is lesz helyreállító, fejlesztő beruházás, első eredményként azonban már most látható, hogy helyreállítottuk a régi városfal szakaszt a Csiky és a Bródy utcák között.

 Kivitelezési összköltség: nettó 44.495.685 Ft + Áfa (56.509.520 Ft)

Tervező: BÁSTYA Építész Kft.; Kivitelező: GEOTEAM Kft., Eger

Szerződéskötés időpontja: 2017. augusztus 25.

Teljesítési Határidő: szerződéskötéstől számított 4 hónap – 2017. december 25.

Építéstörténet:

Eger történelmi belvárosát egykor körülvevő Városfal viszonylag épen maradt szakasza található a Városfal utca keleti oldalán, a Bródy Sándor-Csiky Sándor utcák között.

Az egri városfal fennmaradt szakaszának építését a város védelmére a 16. sz. második felében kezdték el, és a Gárdonyi Gimnázium mai telkének nyugati határára eső, hosszabb egyenes szakaszát két, ötszögű bástya tagolta. A bástyák közül a déli alaprajzát és eredeti falszöveteit megőrizve maradt fenn, az északit talán már a 17. sz. folyamán, eredeti alaprajzon újjáépítették. Az utóbbi bástya csaknem teljes elbontására a 18. sz. közepe után került sor, ekkor valószínűleg kerti építményként funkciót nyert mindkét védmű. A déli bástyából lakóépület, az északiból terasz lett. Az átjárást az utca felé az utóbbin nyitott ajtó biztosította. A 19. sz. folyamán az északi bástya új, nyugati falát meg kellett erősíteni, nyílását ekkor befalazták. Az utcai kapcsolatot ezt követően a fal egyenes, tagolatlan szakaszán vágott nyílás adta. A telek északi részének mai osztása, a Városfal utca felé eső magasabb, ill. az alacsonyan fekvő udvarral, a 18. század elejére kialakulhatott, határukat a várfal vonala jelölte ki. Az udvar alsó részén lévő maradványok ahhoz az istállóhoz köthetők, mely a 18. sz. második felében épült fel.

Korábbi felújítások:

A városfal első, nagyobb felújítása, a falak köpenyezése, és talán az istálló bontása is a 20. század elejére, a Gimnázium Széchenyi utcai szárnyának felépítési idejére tehető. Ezt követően a 20. sz. -ban kisebb- nagyobb állagmegóvási munkák zajlottak. A Bródy S. utcai szakasz, és a kapcsolódó rövid várfalrészlet felújítása a közelmúltban valósult meg.

Jelenlegi felújítás:

A falszakaszon és az ahhoz kapcsolódó bástya falán, valamint az egyes szakaszok érintkező részein néhol jelentős méretű repedések, elválások voltak észlelhetők, de a riolittufa kőzetanyag is sok helyen mállott. A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Csiky S. utcai épülete melletti udvart nyugat felől határoló Városfal szakasz rossz állapotban volt; ez a fal határos a Csiky S. u. 3.sz. alatti, magasabb udvarszintű ingatlannal. (Jelenleg Ostoros-Novaj Bor Kft. tulajdona). Az idegen ingatlanok tulajdonosaival folyamatos egyeztetés zajlik a kivitelezés alatt.

A Városfal felújítási terveit a BÁSTYA Építész Kft., Kormos Gyula tervező készítette, melyet megelőzött egy falkutatási , statikai, talajmechanikai vizsgálat is. A kivitelezési munkákat a Geoteam Kft. nyerte el közbeszerzési eljárás keretében. Tervezetten az év végére készülhet el a megújult városfal.

Szólj hozzá! One Comment