Skip to main content

Az egymilliárdos kormányzati forrás felhasználásának eredményeiről

Elérkeztünk az egymilliárd Ft-os kormányzati forrásból megvalósuló egri infrastruktúra-fejlesztési program első, őszi ütemének végéhez. Szeptember eleje óta mintegy 400 millió Ft összértékű beruházás valósult meg, amely érintette Eger valamennyi városrészét. Csaknem 3 km út, mintegy 4 km járda és 600 méter kerékpárút újult meg. Több mint 100 parkolóhely felújítását, átépítését és 4 buszmegálló tartós, bazaltbetonos újraépítését valósítottuk meg eddig a fejlesztési programban.

A megújító munka 22 beruházási területen zajlott, ezek közül is kiemelkedett volumenében és a közlekedést meghatározó szerepe okán az Almagyar utca teljes- és a Kossuth utca egy fontos szakaszának felújítása, valamint a Barkóczy és a Széchenyi utcában végzett rekonstrukció.

 Szeptember közepén – a Tittel, az Arany János és az Olasz utca után, a sorban negyedikként – az Almagyar utcában kezdődött el a munka. Az út- és járda felújítás szorosan illeszkedett a Heves Megyei Vízmű Zrt. mintegy 20 millió Ft-os beruházásához. A Vízmű a Szarvas tértől indulva az Egészségház utcai csomóponttal bezárólag, saját forrásból végezte el az ivóvízvezeték rekonstrukcióját, ezt követte az útpálya és a járdák teljes felújítása az egymilliárdos program részeként. A munkaterületen kiemelt programelem volt a Kossuth utcai patakhíd teljes felújítása is: feltárás után vált nyilvánvalóvá, hogy a hidat gyakorlatilag újra kell építeni, szigetelni, s ez további, jelentős anyagi ráfordítást és munkát igényelt. Mindez határidőre befejeződött, tavasszal pedig tartós, piros aszfaltos megoldásra cseréljük a most ideiglenesen elkészített, kerékpárosokat segítő, akadálymentesítő részt a híd melletti átkelőnél.

Az Almagyar-Kossuth utcai felújítás csaknem 80 munkanapot vett igénybe, december 13-án hivatalosan is átadtuk a forgalomnak a megújult, csaknem 500 méteres szakaszt. Az út és a híd megnyitásával szerda óta a buszok ismét az eredeti útvonalon közlekednek.

Az Almagyar-Kossuth projektelem részeként az útpálya felújítása mellett – összesen 2000 m2 felületen – a kétoldali járda is megújult. A munkálatok idején már szeptemberben jelentős forgalomkorlátozásra volt szükség, október közepétől pedig a híd felújításához kapcsolódóan teljes útzár volt a Kossuth utca érintett részén. Az eredeti szerződéshez képest az önkormányzat megrendelése – előre nem látható körülmények miatt – kiegészült a patakhíd felújításának bővített műszaki tartalmával, valamint a Kossuth és Egészségház utca közötti szakasz és az ide tartozó járdák felújításával. Mindemellett (az eredeti programnak megfelelően) tartós, bazaltbetonos megoldással megújult az Almagyar utcai buszmegálló és a kivitelező HE-DO – Penta konzorcium elvégezte az útcsatlakozásoknál szükséges akadálymentesítést, szegélykő-süllyesztést is (pl. a Gólya-közi csatlakozásnál, vagy a pénzintézet bejáratnál).

Az egymilliárdos program II. ütemében jelentős átépítést igénylő, főként terv- és engedélyköteles beavatkozásokat végzünk el. Ezzel további 2 km út- és járdafelújítás valósul meg, valamint jelentős mértékben bővítjük a csapadékcsatorna-hálózatot.

Letölthető melléklet