Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” (TOP-6.4.1-15) című felhívásra. Ennek keretében a „Eger Déli iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése” (TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 305.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, amelyet az önkormányzat 18.058.964 Ft el nem számolható saját forrással egészített ki.

A projekt célja a Kistályai út, és ezzel együtt a déli iparterület fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása, egy egészséges, alternatív közlekedési mód feltételeinek megteremtése volt. A fentieken túl a város ezzel a beruházással hozzájárul ahhoz is, hogy az Eger déli városrészén élők és az itt dolgozók biztonságosabban közlekedhessenek.

A Kistályai út nyugati oldalán 2,7m szélességben – az oldalakadály és a biztonsági távolságok betartásával – szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutat alakított ki a kivitelező, egri székhelyű vállalkozás. A projekt keretében összesen 1685 méter aszfalt burkolatú gyalog- és kerékpárút épült a Kistályai úton, a Kőlyuk úti csomópontig, valamint a Kőlyuk úton a Bánki Donát útig (Aventics gyártócsarnok utcája). Emellett a Kőlyuk úttól Andornaktálya közigazgatási határáig kerékpáros nyomot alakítottak ki (piktogram felfestéssel és táblákkal), összesen 1300 méteren. Így mindösszesen mintegy 3 km kerékpárút létesült Eger déli városrészében. A műszaki átadás 2019. február 21-én megtörtént, így a kerékpárutat a bringások bátran használhatják, a forgalomba helyezési eljárás is elindulhat.

A projekt 2019. április 30-án zárul a beruházást követő szemléletformáló kampány megvalósításával, így kerékpáros akciókkal, környezettudatossággal kapcsolatos rendezvényekkel és az alternatív közlekedési módokat népszerűsítő kiadvány terjesztésével.

A mostani beruházásnak köszönhetően a bringások – a Sas úton az idei évben ugyancsak TOP-forrásból megépülő, új kerékpárúton keresztül – elérik az észak-déli kerékpárút gerincvonalat. Emellett a Kistályai útról a Modern Városok Program keretében átvezetést építünk az ipari üzemek és a Szövetkezet út irányába is. A most elvégzett fejlesztés tehát már rövidtávon a teljes, városi kerékpárúthálózat részévé válik.

Ily módon is épül a 21. századi Eger.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.