Skip to main content

A Miniszterelnökség keretéből nyert 2017-ben egymilliárd Ft-os forrást Eger Önkormányzata, melyet közterületi infrastruktúra-fejlesztésre használunk fel. A javarészt már megvalósult, idén záruló beruházás-sorozat a város egészét érinti, nagy lökést adva a megyeszékhely közlekedésfejlesztésének. A fejlesztési program összeállításánál fő cél volt, hogy az egri polgárok szempontjából kulcsfontosságú beruházásokat valósíthassunk meg olyan területeken is, melyek nem érintettek az ismert, uniós pályázati programokban.

Így újul meg teljes hosszban és szélességben, „faltól falig” a Stadion utca is.

A meglévő öntött aszfalt burkolatú járda helyére a Deák Ferenc utcában alkalmazott térkővel azonos térköves járdaburkolat épül. Az út burkolatát felújítjuk, valamint a Stadion utca parkolói is új burkolatot kapnak.

A felújítás során 415 m3 talajjavító réteg készül, 1609 m2-en fektetnek le térkő burkolatot. Az útpályára két rétegben, összesen 110 m3 aszfalt burkolat kerül majd, mintegy 212 folyóméter hosszban. A teljes beruházási összeg 98 millió Ft.

Fontos, a kivitelezést nagyban érintő körülmény, hogy a végleges kialakításnál figyelembe veszik a fák gyökérzetét. Emiatt a tervet folyamatosan korrigálják.

Jelenleg az utca alsó szakaszán dolgozik a kivitelező. Az északi oldalon található járdát már felbontották, itt már megkezdődött a szegélykövezés. A következő hetekben a járdát alakítják ki, a szegélyt és a díszköveket rakják le, az aszfaltozást pedig májusra ütemezzük.

Az egymilliárdos programcsomag keretében folyamatban van a Bródy utca felújítása, a Fertőbánya utcai útépítés, a Szövetkezet utcai járdaépítés, valamint a Gerle-köz – Könyök utca találkozásának átépítése, amely a forgalombiztonságot is jelentősen növeli.

Az egymilliárdos keretből Eger valamennyi városrészében, több mint 30 helyen végeztünk és végzünk beruházást. Egyrészt olyan fejlesztések valósultak meg 2017-18-ban, amelyek a város egésze szempontjából jelentősek, hiszen nagyforgalmú utakat érintettek (Almagyar, Kossuth, Barkóczy, Széchenyi utca, Pásztorvölgy utca). Másrészt egy-egy lakóközösség kérésére valósítottunk meg beruházást, melyet már régen vártak és mindennapjaikat teszi komfortosabbá, jobbá (Tittel u., Olasz u., Csokonai u., Tizeshonvéd u., Radnóti u.; járdák: Ludányi, Kallómalom, Vallon utca).