Skip to main content

Nem pusztán biztosítékot, hanem kettős jogi garanciát jelent Eger Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének a közgyűlés június 27-én elfogadott módosítása arra, hogy a városban ne működhessen elektronikai hulladékfeldolgozó.

Ismeretes: a közgyűlés rendkívüli ülésén áprilisban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet erős szigorításával megtiltotta mind az új hulladékgazdálkodási üzemek létesítését, mind az egy évnél nem régebbi hulladékgazdálkodási engedélyen alapuló tevékenységeket, különös tekintettel az elektronikai hulladék feldolgozására.

Csütörtökön a testület egyfelől harmonizálta e módosítással a Helyi Építési Szabályzatot, valamint egy újabb garanciát is vállalt azért, hogy ne működhessen a városban ilyen üzem. Az áprilisi és a mostani határozat tehát duplán szavatolja, hogy elektronikai hulladék-feldolgozó sem most, sem később ne nyithasson meg a városunkban.

A közgyűlés többsége által meghozott döntés garantálja az egriek biztonságát, és biztosítja a nyilvánosságot minden hasonló esetre, hiszen a szakmai érvek mellé az egrieknek is véleménynyilvánítási lehetőséget biztosít.