Skip to main content

Mirkóczki Ádám polgármester közleménye.

Ismételten kérem Oroján Sándor Frakcióvezető Urat, hogy legalább a veszélyhelyzet idején tartózkodjon Eger lakosságának félrevezetésétől, ugyanis a közgyűlés szüneteltetése nem az én személyes akaratom, hanem törvényi kötelezettségem, ameddig a különleges jogrend érvényben van. A jelenlegi városvezetés kizárólag a jogalkotó által meghozott jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját és működteti a várost. Kérem, hogy a jövőben csak szakmailag megalapozottan és kellő körültekintéssel járjon el a lakosság tájékoztatásában.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §- ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik:

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A fenti jogszabályhelyi rendelkezés nem lehetőség, hanem kötelezettség. Eger Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja a Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet ideje alatt. Ebből következően veszélyhelyzetben közgyűlés, képviselő-testület összehívására sincsen joga egyik településpolgármesterének sem.

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az önkormányzatoknak és a polgármesteri hivataloknak küldött, a veszélyhelyzeti jogalkotásról szóló közös levelében is kiemelte, hogy a közgyűlésnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre, hanem a közgyűlés feladat- és hatáskörét a települési polgármester gyakorolja, eltekintve néhány törvényi kivételtől.