Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény az elmúlt hónapokban mindent megtett, hogy szolgáltatásaival a rászorulókat támogassa.

A napi feladatok keretében, bentlakásos intézményeinkben, az idősek és fogyatékosok nappali intézményeiben, az étkeztetés biztosítása, a házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, hajléktalanellátás során munkatársaink naponta vállalják a kockázatot, hogy az elkerülhetetlen személyes érintkezések közben megfertőződhetnek, a kórt tovább vihetik egymásnak, családtagjaiknak. A feladatok jellegéből adódóan – másokkal ellentétben – fel sem merülhetett a jóval biztonságosabb távmunka vagy „homeoffice”. Az önkormányzat az intézmény számára ez év novemberétől külön pénzügyi keretet is biztosít, hogy többletmunkaidőben, térítési díj nélküli gondozást, segítést kapjanak a leginkább rászorultak.

Közismertek az egészségügyben dolgozók óriási terhei és áldozatvállalása, de a szociális szolgáltatásokat nyújtók is azok közé tartoznak, akik szakmailag és emberileg is legtöbbet tették a védekezés során. A szolgáltatásokat továbbra is változatlan színvonalon és mennyiségben nyújtjuk annak ellenére, hogy kollégáink is sorra megbetegszenek vagy karantén miatt átmenetileg kiesnek a feladatellátásból.

Örömmel vettük, vesszük, ha a rászorulók érdekében önkéntesek ajánlják fel segítségüket, hiszen ebben a rendkívüli helyzetben a rendszeresen nyújtott ellátások sorába nem mindig illeszthetőek be az olyan eseti igények, mint egy-egy nagyobb bevásárlás, vagy alkalmi gyógyszerkiváltás.

Azt tapasztaltuk eddig, hogy a jelentkezők  – civil szervezetek, önkormányzati képviselők, magánszemélyek – megbízhatóak, komolyan veszik felajánlásaikat, valódi segítséget jelentenek az intézményi szolgáltatások kiegészítésében.

Ugyanezt tételeztük fel, amikor egy segítséget felajánló magánszemély az Egri  Polgárok Háza telefonszámát adta meg elérhetőségként.

Az egerhirek.hu-n „Az egri Városháza a Fidesz irodájába irányítja a segítséget kérő idősek hívásait” címmel megjelent írás alapján azt gondolhatjuk, hogy valaki rossz tréfát űzött, sajnos elsősorban a rászoruló, segítségre várókkal.

Ilyesmi bármikor előfordulhat.

Érthetetlen azonban, hogy a Polgárok Háza az első egy-két – eszerint téves – hívás után nem az önkormányzatot vagy az intézményt kereste meg, hanem úgy gondolták, hogy a Hír TV az egyetlen alkalmas fórum a félreértés tisztázására.

Felháborító a cikk állítása, miszerint „a Városháza szociális intézménye semmiféle támogatást nem nyújt a rászorulóknak”. A szociális területen nap mint nap helytálló, saját és családjuk egészégét kockáztató munkatársaink nevében a leghatározottabban visszautasítjuk, hogy az intézmény tevékenységét és a rá vonatkozó jogszabályokat nem vagy alig ismerők anélkül jelentetnek meg a sajtóban sértő és megalázó állításokat, és ezzel aláássák az intézménybe vetett bizalmat, hogy annak valóságtartalmáról megbizonyosodtak volna. Ezáltal nem elsősorban a szociális munkásoknak, hanem a munkájukat igénybe vevő, rájuk támaszkodó rászorulóknak, elesetteknek ártanak.

Külvári Anikó

igazgató