Skip to main content
Fejlesztés

Megszépült a szervita templom

By 2012. szeptember 18.

Megújult külsővel várja az idei telet Eger szervita temploma, szeptember elejére teljes egészében elkészült ugyanis a Fájdalmas Anya Plébánia külső rekonstrukciója. A munkák során új kupola és tető került az egyhajós épületre, valamint fehér színbe öltöztek a korábban sárga árnyalatú falak is.

A templom bár kiesik a város fő látnivalói közül, mégis aktív életet él, a Serves Mariea (Mária szolgálói) rend egykori nyolc rendháza és temploma közül az egri az egyetlen, melyben ma is atyák és nővérek tevékenykednek, az épületben működik továbbá az Egri Főegyházmegye Karitász Szervezete is. A híres búcsújáróhely jelenlegi formájában 1732-re készült el, tornyát 1752-ben kapta meg. A templom története ennél viszont jóval messzebbre nyúlik vissza, erről szól a plébánia weboldaláról alább átmásolt érdekes emlék is. A tárgyalt kegyképet annak idején Krakkóba menekítették a török ellen, ahol egy tűzvészben sajnos az őrző kolostorral együtt megsemmisült. Emléke mindenesetre érdekes színfolt maradt úgy a rendház-, mint Eger életében is.

Közel 7OO évet utazhatunk vissza az idõben. Kandra Kabos történettudóssal és gróf Eszterházy Pállal minden leírás egybehangzóan állítja, hogy az 1200-as évek derekán, e templom helyén állt egy kis kápolna, benne a Bûnösök Menedéke” címû kegykép. A Borsod megye északi részén található Boldvai Bencés apátság vezetõjének kifejezett utasítására, rabláncra verve hozták el ide, utolsó végakaratát teljesítve a feleséggyilkossággal vádolt és halálra ítélt Kéri Benedeket. Az elitélt váltig hangoztatta ártatlanságát, s ennek igazolására kérte a fogoly, hogy imádkozhasson Szûz Mária, Bûnösök Menedéke kegyképe elõtt. Miként ott térdel a bûnös férfi,és a szeme kegyesen rajtafeledkezik a Szent Szûzorcáját ábrázoló képen, egyszerre csak könnyednek tûnõ piheséggel olvadnak le a súlyos vasbilincsek kézfejeirõl és lábszáráról. A Szent Szûz igazságot szolgáltatott. Jelezte, hogy a férfi ártatlan felesége meggyilkolásában. Ezek után még többen keresték fel a kegyképet, imádkoztak, hogy lelki béklyóiktól, szívbeli bilincseiktõl esdjen ki szabadulást Szent Fiánál a Szûz Anya. Az 1231-es évet már úgy emlegetik, hogy ferences kolostor állt a kegyképet õrzõ kápolna mellett.

Forrás: www.egriservitaplebania.hu