Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Egri Közgyűlés – sajtóanyagok a kiemelt fontosságú döntésekről

By 2014. augusztus 28.One Comment

STABIL GAZDÁLKODÁS ÉS EMELKEDŐ BEVÉTELEK EGERBEN

Eger Közgyűlése a megújuló Városházán tartott, augusztus 28-i ülésen elfogadta az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Habis László polgármester a napirend tárgyalásánál elmondta: több, az egri családokat és vállalkozásokat terhelő helyi adónemet eltöröltek, vagy 2015-től vezetnek ki a rendszerből, számos kedvezményt adnak az adózóknak, közben mégis emelkednek Eger adóbevételei. A 2013-as év I. félévhez képest 115 millió Ft a pozitív irányú elmozdulás. Iparűzési adóban 100 millió Ft-os pluszt rögzít a statisztika, idegenforgalmi adóban pedig 12 millió Ft a többlet az egy évvel korábbihoz képest, és örvendetes, hogy az Egerben töltött vendégéjszakák száma több tízezerrel nőtt. Mindez a helyi gazdaság növekedését jelzi.

A város intézményeiben több mint 1300 fő dolgozik, emellett a félév során közel 400 fő volt a foglalkoztatottak létszáma.

A költségvetési intézmények bevételeinél a féléves adatok csaknem 140 millió Ft többletet mutatnak. Az önkormányzati költségvetési szerveknél jelentkező többlet kiadás a pedagógus bérfejlesztésből, valamint a soros béremelések növekményéből adódik, ugyanakkor még így sem éri el az időarányos, 50%-os teljesítést, ami takarékos gazdálkodásról beszél.

Eger stabil fejlődési pályán van: 2014-ben a költségvetés 41%-át, 7,3 milliárd Ft-ot beruházásra-felújításra fordít a város. Az önkormányzat fejlesztései nem generálnak működési többleteket, sőt, egyes beruházások kifejezetten az energia-kiadások csökkentésével járnak: Szilágyi kollégium fejlesztése, a Városháza felújítása, vagy három bölcsődénk napokban elindított, 400 millió Ft-os felújítási programja. Az Egri Vár és a belváros megújítása kapcsán működési- és adóbevételi növekedésre számítanak a jövőben. Kiemelt feladatnak tekintik a déli iparterület fejlesztését, hiszen ez a következő években munkahelyeket teremt és növeli az önkormányzat iparűzési adóból származó bevételét is – hangsúlyozta a polgármester.

Habis László hozzátette: az I. félévben az önkormányzat beruházásokhoz szükséges ingatlant vásárolt a déli iparterület közelében, támogatta a panelházak felújítását és társasházi homlokzatok megújítását, szigetelését. A város termál kutat vásárolt és az Egri Közszolgáltatások Városi intézményén keresztül Eger minden nevelési-oktatási intézményében felújítást végzett. Folyamatban van az önkormányzat kormányengedélyes hitelének közbeszerzési eljárása. A térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez 21,5 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat, valamint útfelújítások, járda-felújítások és építések voltak a Szarvaskői úttól a Kőlyuktetőig.


LÉNYEGESEN KEDVEZŐBB SZOCIÁLIS SZABÁLYOZÁSSAL A RÁSZORULÓKÉRT

Az önkormányzat stabil gazdálkodásának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy Eger városa a jövőben az eddiginél lényegesen kedvezőbb szabályok szerint segítse a rászorulókat. Habis László előterjesztése alapján az augusztus 28-i ülésen a Közgyűlés egy sor, az egriek számára kedvező döntést hozott. A folyamatban lévő ügyekben a Polgármesteri Hivatal ügyintézői már a módosított szabályozás szerint járnak el.

– Magasabb egy főre jutó jövedelemnél is jár a kiegészítő önkormányzati segély

Az önkormányzati segélyekre például a legfeljebb 2 fős háztartásban élők például 65.500 Ft/fő bevétel helyett 71.500 Ft/fő, míg az egyedül élők 76.950 Ft helyett 82.650 Ft-os jövedelemnél válnak jogosulttá. (A 3-4 fős családok esetében 54.150 Ft/fő helyett 59.850 Ft, a legalább 5 főt számláló családoknál az egy főre jutó 42.750 Ft helyett 49.875 Ft a jogosultsági jövedelemhatár.)

– Pozitív változás a közgyógyellátásban is

A szociális, jövedelmi helyzet alapján járó közgyógyellátási igazolványok kiadása ismét önkormányzati mérlegelési körbe került vissza, így Eger Közgyűlése úgy módosította az eddigi szabályozást, hogy az egriek magasabb jövedelem mellett, kisebb havi gyógyszerkiadás igazolása esetén is igénybe vehessék az akár havi 12 ezer Ft-ot jelentő, ingyenes gyógyszerkeretet, valamint az esetenként több tíz- vagy százezer Ft-os gyógyászati segédeszköz-keretet. Továbbra is kiemelten támogatjuk az egyedül élő nyugdíjasokat: az eddigi 79.800 Ft-os jövedelemhatár helyett azok is jogosultak a közgyógyellátásra, akiknek legfeljebb 88.350 Ft havi bevétele van.

– Bevezettük a helyi iskolakezdési támogatást:

A leginkább rászoruló, egri családokat szeretnénk segíteni. 2014. szeptember 15-ét követően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, iskolás gyermekek 4.000 Ft összegben Erzsébet utalványt vehetnek át.

Azok az egri középiskolás fiatalok, akik részt vesznek a nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákok számára meghirdetett Arany János Tehetséggondozó programban, egyszeri, 50.000 Ft-os támogatásra pályázhatnak a módosított helyi rendelet alapján.

– Lényegesen kedvezőbbé váltak a köztemetéssel kapcsolatos egri előírások is.


MÉG EGY ADÓVAL KEVESEBB EGERBEN

Jövőre Egerben már nem kell helyi adóként telekadót fizetni – döntött Habis László polgármester előterjesztésére a Közgyűlés a testület augusztus 28-i ülésén. A városvezető kiemelte: a talajterhelési díjat 2012-ben szüntették meg, idén a magánszemélyek már nem fizetnek telekadót, s a Közgyűlés határozott arról is, hogy 2015 január 1-jétől vagyonadó-mentes, beruházási övezeteket hoz létre (a „betelepülő” vállalkozásoknak a telkek után egy évig, az építmények után két évig nem kell helyi vagyoni típusú adót fizetniük).

Eger Önkormányzata elsődlegesnek tekinti a város közigazgatási területét érintő fejlesztéseket és a gazdasági (elsősorban termelő- és más munkahelyteremtő) beruházások támogatását. Annak érdekében, hogy a városunkban minél több cég kezdjen beruházásba, 2015. január 1-jétől megszüntetjük a telekadó-fizetési kötelezettséget Egerben. Ez a kedvező döntés most 240 adózót érint, azok a vállalkozások, akik új telephelyet létesítenek, kedvezőbb helyzetbe kerülnek – emelte ki Habis László.

A beruházásokat ösztönző, adócsökkentő lépésre Eger stabil gazdálkodása, valamint az önkormányzati adósságkonszolidáció biztosított lehetőséget. A döntést követően a 2015-ös évben a vagyoni típusú adók közül sem a magánszemélyek kommunális adójában, sem telekadóban nem lesz fizetési kötelezettség.

Az előterjesztés tárgyalása során a vitában előkerült, hogy a város miért nem csökkenti inkább az idegenforgalmi adót. Habis László válaszában leszögezte: fontos tudni, hogy az idegenforgalmi adót nem az egriek fizetik, hanem a hozzánk látogató vendégek. Azokat a közterheket csökkenti a város, melyek mérséklésével az egri polgárok, az egrieknek munkát adó vállalkozások kerülnek kedvezőbb helyzetbe. Fontos tudni azt is, hogy 1 Ft beszedett idegenforgalmi adóhoz a kormányzat 1,5 Ft normatív támogatást ad, s ezzel a forrással Eger Önkormányzata a városi idegenforgalmi munkát támogatja, hiszen ez a szektor egriek ezreinek ad munkát.

A PÉLDAÉRTÉKŰ EGRI „ADÓ-CÍMKÉZÉS”

Az egri adópolitika sajátos, példaértékű és országosan egyedülálló eleme a több mint 20 éve jól működő „címkézés”, amely jól mutatja: a város számára fontos, hogy a megfizetett adó egy részének felhasználásába bevonja az adó befizetőjét. A legalább 500 ezer Ft adót befizető vállalkozások (ebből a körből érkezik be a helyi iparűzési adóbevétel 91%-a) a saját helyi iparűzési adójuk egy részének felhasználására javaslatot tehetnek. 2014-ben 106 vállalkozás élt érvényesen a felajánlás lehetőségével, így az egri iparűzési adóból összesen 7,3 millió Ft értékben támogatott 58 egri szervezetet, vagy civil közösséget. Költségvetési szervek részére 328 ezer Ft, alapítványok részére 3.2 millió Ft, egyesületek részére 3,8 millió Ft összegben érkezett ilyen javaslat, az ennek felhasználásáról szóló határozatot a Közgyűlés az augusztus 28-i ülésen fogadta el.

Az adózók a bevallással együtt benyújtott nyilatkozataikban az Eger közigazgatási területén bejegyzett állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények részére, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, alapítványok, egyesületek javára adhattak be felhasználási javaslatot. Azt, hogy a kedvezményezettek szabályszerűen használják fel a költségvetési támogatást, az Önkormányzati Adóhatóság ellenőrzi. A kedvezményezettekről és az őket megillető összegekről a Polgármesteri Hivatal szakirodája az eger.hu oldalon ad tájékoztatást.

Szólj hozzá! One Comment

  • Tudor szerint:

    Ezek jó döntések,és ezek szerint rendben van a városi kassza: a 41%-nyi fejlesztés masszívan durva,hasba vágott hirtelen. Erre azért érdemes figyelni,mert finom vagyok,amikor azt mondom,hogy ez nem sok helyen van így. Drukkolok a Lenkey-ház megmentésééért,meg a Bárány Uszoda dolgáért is,itt kíváncsi vagyok a részletekre,azon túl is,amit már írtatok. Állítólag ma államtitkár,meg szövetség képviselője is lesz Egerben.