Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Épül-szépül a Maklári hóstya, elindult a beruházás a Menház utcában

By 2014. október 9.

A 2014-es évben a Maklári hóstyában, a Hadnagy utcai lakótelep környeztében Eger Önkormányzata több, jelentős felújítást indított el, valamint folytatjuk a Hell Miksa utcában a 2013-ban már megkezdett fejlesztést. Összesen 55 millió Ft-os beruházásról van szó az önkormányzat megrendelésében.

A Hell Miksa utcában az utca töredezett burkolata új aszfaltszőnyeget kap mintegy 1500 m2 felületen. Az út menti szegélyt is felújítjuk 300 folyóméter hosszban. Az összérték 11 millió Ft.

Az óvoda/bölcsőde megközelítésére is szolgáló Tittel Pál utca burkolata az évek során elhasználódott. 2014-ben a felújítás első ütemeként a közintézményhez vezető út, valamint az előtte található terecske kap új aszfaltburkolatot, ~1800 m2 felületen. A munkát 13,5 millió Ft-ból végezzük el.

A Szivárvány óvoda parkolási gondjainak enyhítésére az intézmény mellet található, használaton kívüli sportpályát alakítottuk át várakozóhellyé. A régi, sportolásra már alkalmatlan burkolat új és hasznos funkciót kapott. A 10 parkoló kialakítása 2 millió Ft-ba került.

A Hadnagy úti szolgáltatóház mellett található töredezett aszfaltburkolatot jelentős beavatkozással térkő burkolatra cseréljük 300 m2 felületen. Több padot is kihelyezünk a területre, hogy az visszanyerhesse korábbi funkcióját. A felújítás során megoldjuk a csapadékvíz-elvezetési problémákat. A felújítással együtt – az ÉMÁSZ szakembereivel együttműködésben – megújulnak a közvilágítási lámpaoszlopok is. Az önkormányzat által megrendelt munka összértéke 8 millió Ft.

Már elvégeztük a Kodály Zoltán utca 4. szám mögötti zöldfelület és járda felújítását. A nemrégiben kialakult, helytelen parkolási rendet is rendeztük. A beavatkozásra 500 ezer Ft-ot fordítottunk.

A szilárd burkolattal eddig nem rendelkező Menház utcában elindult az összetett beruházás. Először az utca közvilágítását építik ki, majd a szennyvíz-közmű építése, végül az utca aszfaltozása következik. A beruházás összértéke meghaladja a 20 millió Ft-ot.