Skip to main content
Önkormányzati közlemény

A kutyatartók bejelentési kötelezettségéről

By 2015. január 22.

Az állattartás szabályai szerint a kutyatartóknak – több jogszabály alapján is – bejelentési kötelezettségük van, melyet az állatorvosnál kell megtenniük. A kutyát tartó egri polgároknak tehát Eger Önkormányzatánál nincs ilyen kötelezettsége, kizárólag az állatorvosnál kell megtenniük a szükséges bejelentést.

A kutyatulajdonosoknak az állattartási tevékenység megkezdésétől számított öt napon belül tájékoztatniuk kell az eb állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvost a tartott állat/állatok fajáról, létszámáról, az állat/állatok tartási helyéről.

/Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 18. § (1) bekezdés c) pontja./

Az eb tartója köteles az állatorvosnak bejelenteni, ha kutyája a három hónapos kort elérte; elhullott, elkóborolt; vagy új tulajdonoshoz került.

/A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés./

A veszettség elleni oltást végző állatorvos köteles a következő adatokról nyilvántartást vezetni és azokat 5 évig megőrizni:

  • a kutya gazdájának neve, lakhelye, az eb tartási helye
  • a beoltott eb fajtája, ivara, színe, jegyei, születési időpontja (év, hó), egyedi azonosítója (tetoválás, chip), oltási könyvének egyedi sorszáma
  • a veszettség elleni védőoltás időpontja, a felhasznált oltóanyag neve, gyártási száma

/A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdés./

A tartás helye szerint illetékes önkormányzat a maga ebrendészeti feladatainak maradéktalan elvégzése érdekében, valamint a veszettség elleni védekezés keretében három évente, legalább egy alkalommal „ebösszeírást” végez. Az állattartás helye szerint illetékes önkormányzat – az adott év első napjáig – négy hónapos kort betöltött kutya után az eb tulajdonosától évente „ebrendészeti hozzájárulást” szedhet be.

/Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. és 43/C. §/

Tájékoztatjuk az egri polgárokat, hogy Eger Önkormányzata ebrendészeti hozzájárulást nem szed be a kutyatartóktól. Kérjük ugyanakkor az egri kutyatulajdonosokat, hogy amennyiben eddig nem tették, tegyék meg a szükséges bejelentéseket az eb állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnál.