Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Költségvetési megtakarítások felhasználásáról

By 2015. május 5.

Az önkormányzatok minden évben a zárszámadási rendelettel együtt döntenek az előző évi maradvány, vagyis a költségvetési megtakarítások felhasználásáról. A Közgyűlés az április 30-i ülésen fogadta el az erről szóló előterjesztést, s a döntés alapján Eger Önkormányzata összesen 4,2 milliárd Ft-tal egészíti ki az ez évi gazdálkodási kereteket. Ennek pontos felosztásáról született döntés Habis László polgármester előterjesztése alapján.

A maradvány összegek egy jelentősebb részét az önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatára beszerzésre, fejlesztésre, anyagköltségre, szolgáltatások igénybevételére, új színházi bemutatók létrehozására lehet fordítani (azaz a Közgyűlés a dologi és felhalmozási előirányzatok növeléséről döntött).

Példák: a Családsegítő Intézet ételszállító gépjárművet szerez be, az Idősek Berva-völgyi Otthona 7,6 milli Ft-os eszközbeszerzésre kap lehetőséget, fejleszti a konyhát, betegágyakat, betegemelőket vásárolhat, s komolyabb felújítások történnek az egri bölcsődékben, kapcsolódva a 400 millió Ft-os, uniós pályázattal megvalósuló beruházási programhoz. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél az iskolaépületek és intézményi étkezők karbantartására 16 millió Ft-os pluszforrás jut a tavalyi maradványból, az iskolai tornatermek vizesblokkjainak felújítására az eredetileg erre szánt költségen túl további 12 millió Ft fordítható, a tanintézmények fűtési, távfelügyeleti rendszerének bővítésére 7,5 millió Ft áll rendekezésre a 2014-es megtakarításból. Szintén tavalyi maradvány felhasználásával végezhető el a Bem utcai épületegyüttes csapadékvíz-elvezetése, valamint a Rózsa Károly utcai játszótér melletti, új kerítés építésére.

A Gárdonyi Géza Színház 50 millió Ft-ot fordíthat a 2015-ös produkciók létrehozására, a Harlekin Bábszínház pedig 8 millió Ft-ot. A Dobó István Vármúzeum Baktai utcai raktárbázisának fejlesztésére 50 millió Ft-os felújítási alapot különített el a Közgyűlés abban a reményben, hogy a szükséges beruházást pályázati forrás bevonásával lehet majd megvalósítani.

Közvilágításra és városüzemeltetési költségekre több tízmilliós kiegészítést szavazott meg a testület a 2014-es maradványból, s a sportcélú támogatások növelésére is jutott forrás.

A megelőző évi költségvetési összegek felhasználásával végzik el a Bitskey Uszoda faburkolatának kezelését (13 millió Ft), s a Bárány Uszoda felújításához újabb 15 millió Ft-ot használ fel a város az eredetileg e célra elkülönített 42 millió Ft-on túl: ezzel többek között az igen magas közmű-kiváltási költségeket fedezi a város. (Az összesen 57 millió Ft-os forrás a TAO-támogatással végzett átépítés folytatásához szükséges forrás 30%-a.)

A Közgyűlés döntött arról is, hogy a költségvetési maradványból újabb összeggel támogatja (lakásonként legfeljebb 50 ezer Ft) a hitelesített mellék-vízmérők felszerelését a társasházakban. E célra immár 14 millió Ft áll rendelkezésére, s így Eger Önkormányzata 280 család számára nyújthat segítséget ahhoz, hogy egyénileg mérje vízfogyasztását, s csak az általa felhasznált mennyiség után fizesse a számlát.

A belváros megújítását követően – maradvány felhasználásával – helyezik ismét üzembe a közlekedési beléptető rendszert a Bajcsy-Zsilinszky utácbában, valamint 2014-es megtakarításból alakítanak ki nyilvános illemhelyet a Dobó tér szomszédságában.

Az idei év kiemelt feladata a 2014-20-as fejlesztési időszakra való felkészülés, ezért Habis László polgármester javaslatára a Közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi maradványból 60 millió Ft-tal megemeli a 2015-ös önkormányzati költségvetés tervezési előirányzatát, valamint 12 millió Ft-tal növeli a pályázatok előkészítésére felhasználható keretet a büdzsében.