Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Nőtt a város vagyona és erősödtek az egri vállalkozások 2014-ben

By 2015. május 6.

Eger Önkormányzatának 2014-es költségvetése 22,4 milliárd Ft-ra nőtt a megelőző évek pénzmaradványaival és a tavalyi, év közbeni növekedéssel. A büdzsé bevételi terveit 100,7%-ban teljesítettük, a városüzemeltetést, intézményeink működtetését megfelelő színvonalon tudtuk finanszírozni. Eger adóerő-képessége a tavalyi évben 120 millió Ft-tal nőtt, ez jól tükrözi városunk gazdasági állapotát is, látszik, hogy mind az ipar, mind a turisztikai szektor jelentősen erősödött. Eger Önkormányzatának vagyona tovább nőtt – emelte ki Habis László polgármester a 2014-es zárszámadásáról szóló közgyűlési napirend tárgyalásakor. Hozzátette: Eger gazdálkodása fegyelmezett, szabályos és eredményes volt a 2014-es évben, elmondható, hogy a megyeszékhely intenzív fejlesztési folyamatban van, s a továbbiakban nagy kihívás a 2013-2014-ben elindított nagyberuházások befejezése.

A fejlesztési projekteket tekintve elmondható, hogy a tavalyi évben csaknem 4 milliárd Ft uniós és magyar állami támogatást hívtunk le és számoltunk el, összesen 12 uniós projektben csaknem 5,2 milliárd Ft-os beruházást, felújítást hajtottunk végre egy év alatt.

Eger Önkormányzata a 2014-es esztendőben 585 millió Ft hitelt vett fel, maradéktalanul fejlesztési célokra, a felhasználás egy része 2015-re húzódik át. A zárszámadási rendelet fontos mutatója, hogy (az alacsony jegybanki alapkamattal együtt is) betéti kamatokból 78 millió Ft bevételünk keletkezett, valamint az is, hogy sem az önkormányzatnak, sem az intézményeinknek nem kellett likviditási gonddal küzdenie.

Az átlagos önkormányzati dolgozói létszám megközelítette az 1300 főt, a közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszáma pedig 300 fő volt. Eger Önkormányzata 14 költségvetési szerv irányítását végzi, olyan gyakorlati teendőink is vannak, mint a gyermekétkeztetés.

Habis László polgármester hozzátette: Eger Közgyűlése felelősségteljes gazdálkodási döntéseket hozott, s a költségvetéssel kapcsolatos viták is mindig a város javát szolgálták. „Azon vagyunk a hivatali munkatársakkal együtt, hogy ezeket minél inkább megvalósítsuk a városunk és az egri polgárok javára” – fogalmazott a városvezető.

Fontos mozzanatok a 2014-es évből:

2014-ben történt az önkormányzati adósságkonszolidáció II. üteme, ami 3,4 milliárd Ft tehertől szabadította meg városunkat.

A belvárosi rehabilitációs programra 2,1 milliárd Ft-ot költöttünk a tavalyi évben, elkészült pl. a Dobó tér és a Gárdonyi tér valamint a környező utcák felújítása, valamint 15 km közművezetéket cseréltünk le – igen fontos mindez a történelmi területen lakó egri polgárok, az itt működő vállalkozások, szolgáltatók, közszolgáltatási intézmények, valamint az idegenforgalom szempontjából is.

Az Egri Vár megújítására 350 millió Ft-ot, a Szala városrész rehabilitációjára 310 millió Ft-ot fordított Eger Önkormányzata a 2014-es esztendőben.

A déli iparterületen – új ipari terület kialakítása érdekében végeztünk kármentesítést, s ennek a tavalyi évre eső beruházási összege 450 millió Ft volt, míg a tervezett intermodális közlekedési csomópont előkészítésére 77 millió Ft-ot fordítottunk.

A Lenkey iskolára 67 millió, bölcsődéink megújítására 85 millió, a Szépasszonyvölgy csapadékvíz-rendezésre 180 millió, útfelújításra 240 millió, járdáink felújítására pedig 80 millió Ft-ot fordítottunk 2014-ben.