Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Augusztus 20-i kitüntetettek Egerben

By 2015. augusztus 21.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger város hírnevének növelése érdekében végzett, valamint kiemelkedő művészi munkássága elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Nagy Ernő festőművésznek.

 • 1. Nagy Ernő 1926. augusztus 28-án született Felnémeten. A Tanítóképzőt Egerben, a Képzőművészeti Főiskolát pedig Budapesten végezte el. Tanulmányait olyan kiváló mesterek irányították, mint Domanovszky Endre, Hincz Gyula, Szőnyi István, Barcsay Jenő és Pap Gyula. 1953-tól él és dolgozik Egerben. Egész életében tanított, amikor pedig ezt politikai okokból nem engedték neki, („bűne” az egyházi keretek között tartott esküvője volt) kenyerét moziplakát-festőként kereste. Amikor újra taníthatott, tanárnemzedékek sokaságát oktatva 1986-ig az Egri Tanárképző Főiskolán dolgozott, ahonnan a Rajz Tanszék megbecsült tanszékvezetőjeként vonult nyugállományba. Egyéni, gyönyörködtető, humánusan kifejező művészetében a barokk Eger szépsége, hajdan volt egri emberek belső arculata tárul elénk. Úgy Eger város közéletének, mint művészeti életének hosszú idő óta állandó résztvevője, jelentős képviselője. Küzdelmes élete, munkássága Egerhez, és a város kultúrájához köti. Hosszú művészi munkássága során számtalan egyéni és csoportos kiállítás szereplője. Csendes, visszafogott egyéniség, melyet mély humanitás jellemez. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pro Cultura Agriae díjasa. A 90. életévéhez közeledő művész kiemelkedő életműve elismeréseként részesül a megtisztelő Díszpolgári cím kitüntetésben.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként „Pro Agria” Életműdíjat adományozott Kopcsik Lajos mestercukrásznak.

 • 2. Kopcsik Lajos 1941. augusztus 23-án Sajószentpéteren született. Cukrásznak tanult, iskolái elvégzése után mindvégig a vendéglátásban ezen a területen dolgozott. 1988-tól él Egerben, ahol szintén cukrászüzemeket vezetett, többek között a Marcipán, majd a Kopcsik cukrászdát. Már szakmai pályafutás kezdetén is számos országos és megyei versenyen vett részt, ahol munkái szinte minden esetben a legnagyobb elismerésben részesültek. Hamarosan folyamatos résztvevője lett a legrangosabb hazai és külföldi megmérettetéseknek, ezért előbb országos, majd nemzetközi hírnévre tett szert. Ezt bizonyítják elért eredményei is, melyek közül álljanak itt a legjelentősebbek: Szakács Olimpia Frankfurtban, egyéni aranyérem és OSCAR díj. Szakács Olimpia Berlin 10 db aranyérem. Nemzetközi verseny Karlsruhe 4 db egyéni aranyérem, Luxemburgban a Szakács -és Cukrász Világbajnokságon 6 db egyéni aranyérem. 2001-ben bekerült a Guiness Rekordok Könyvébe, 2005-ben pedig megnyílt műveinek önálló kiállítása a Kopcsik Marcipánia. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. Eger és Sajószentpéter díszpolgára. Bár nem Egerben született, sokat tesz a város népszerűsítéséért, valamint a magyar gasztronómia európai megismertetéséért.

A vendéglátás és turizmus területén végzett kimagasló tevékenységért „Pro Agria” szakmai díjban részesült Vancsó Gyula étteremvezető. 

 • 3. Vancsó Gyula 1947. június 26-án született Egerben. A város idegenforgalmának és vendéglátásának emblematikus alakja. Ő rakta le a HBH étterem népszerűségét, sikeres működését máig meghatározó alapokat. A Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola oktatójaként 2003-ban teljesítményét Szent Lőrinc Díjjal ismerték el. A 2008. évi Bikavér Ünnepen az „Év borgasztronómusa” elismerést kapta, 2009-től pedig az Eszterházy Károly Főiskola Hotel Estella  tanszállója étterem-vezetőjeként kiemelt szerepet játszik a főiskola turizmus-vendéglátás szakképzésének eredményeiben. 2011-ben a Kereskedők Eger Belvárosáért  Egyesület díjában részesült a vendéglátás terén végzett munkájáért. Éveken keresztül az önkormányzat Kulturális Bizottságának állandó szakértőjeként dolgozott. Vendéglősként mindig arra törekedett, hogy vendégeinek igazi gasztronómiai élményt nyújtson, oktatóként pedig kiváló szakemberek sokaságát indította el a pályán.

Az egészségügy területén végzett kimagasló munkásságáért „Pro Agria” szakmai díjban részesült Dr. Vadnay István főorvos.

 • 4. Dr. Vadnay István 1950. október 4-én született Miskolcon. Orvosi diplomáját 1975-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte. Végzése után első munkahelye az egri Markhot Ferenc Kórház Pathológiai Osztálya volt, melyet csak rövid időre hagyott el a kórház működtetésének emlékezetes átszervezése idején. Pathológiából 1979-ben, míg cytopathológiából 2001-ben szerzett szakvizsgát. 1993-tól osztályvezetőként irányítja az osztály szakmai tevékenységét. Több tudományos társaság tagjaként számtalan előadása és tudományos közleménye jelzik aktív részvételét a tudományos kutatásban. Érdeklődésének fő területe a növényvédő szerek által okozott elváltozások vizsgálata. Áldozatos napi munkája mellett marad energiája fiatalabb kollégái képzésére, megszerzett ismeretei továbbadására. Lelkes, agilis személyisége, irányító képessége, és rendkívüli teherbírása jelentősen hozzájárult intézménye szakmai hírnevének emeléséhez. Ezen kitüntetésben kiemelkedő munkássága elismeréseként részesült.

A szociális gondoskodás területén végzett áldozatos munkásságáért „Pro Agria” szakmai díjban részesült Dr. Ringelhann Györgyné intézményvezető.

 • 5. Dr. Ringelhann Györgyné ápolónői tanulmányait Gyulán végezte, ahol 3 évig a kórház sebészeti osztályán dolgozott. 1968-ban az egri kórház baleseti sebészeti osztályára került, ahol a szükséges képesítés megszerzése után aneszthesiológiai asszisztensként működött. Munka mellett elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola szociális szervező szakát, amely után a kórházi betegek szociális gondozását végezte. 1994-ben pályázati úton elnyerte a Heves Megyei Önkormányzat Egri Idősek Otthonának igazgatói állását, mely intézménynek nyugállományba vonulásáig volt a vezetője. Munkatársaival az intézmény 80 lakójának ápolását és gondozását látták el, mely munka teljes odaadást, türelmet és empátiát igényelt. Fontos feladatának tekintette megértetni a lakókkal, hogy helyzetük nem jelent kiszolgáltatottságot. Nagy gondot fordított a szakmai továbbképzésekre is. Számos szakmai kérdésben kikérték véleményét, és igényelték segítségét. 2002-ben Pro Caritate díjban részesült.

A gyermekjólét és gyermekvédelem területén végzett kiemelkedő munkásságáért „Pro Agria” szakmai díjban részesült Móczár Katalin családgondozó.

 • 6. Móczár Katalin Egerben született, ahol alsó és középfokú tanulmányait is végezte. 1978-1992 között óvodapedagógusként dolgozott Eger város óvodáiban. 1980-ban óvodapedagógusi oklevelet szerezett Szarvason, majd 1995-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. 1992-1999 között a Családsegítő Intézet családsegítője, az Északi Városrész Családsegítő Csoportjának vezetője. 1999-től a SZETA Egri Alapítványa Béke utcai Ifjúsági Segítőházának vezetője, 2013-tól pedig az önkormányzat fenntartásában működő Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság családgondozója. A Szegényeket támogató Alap Egri Alapítványának egyik alapítója. 1989-től vesz részt az Eger városban élő hátrányos helyzetűek, különösen a roma családok és gyermekek segítésében, esélyeik javításában. 2005-ben az önkormányzat munkáját a Szociális Gondoskodásért kitüntetéssel ismerte el. Móczár Katalin hosszú ideje foglalkozik a város legelesettebb, legszegényebb embereivel, családjaival és gyermekeivel.

Szakmai, civil és közéleti munkásságának elismeréseként Pro Agria” szakmai díjban részesült Dr. Renn Oszkár mérnök.

 • 7. Dr. Renn Oszkár 1933. április 6-án született Ekecsen. Az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait 1952-ben Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetemen kezdte, de az 56-os események következtében (a diákparlament egyik vezetőjévé választották) gépészmérnöki diplomáját csak a kétéves börtönbüntetés letöltése után, munka mellett tanulva 1964-ben kaphatta meg. Ezen idők alatt kemény fizikai munkával tartotta fenn magát. A megtorlás után visszatért Egerbe, ahol az ország egyik legkorszerűbb gyárában a VILATI-ban helyezkedett el. Doktorált és 1967-től dolgozott itt, ahonnan műszaki igazgatóhelyettesként vonult nyugállományba. 1991-től a Megyei Vagyonátadó Bizottság vezetője, 1994-98 között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, az Egri Civil Kerekasztal alapító tagja. Sokirányú érdeklődését mutatja, hogy több szépirodalmi igényű írása és öt kötete is megjelent. Eger közéletének ma is fáradhatatlan résztvevője: a Szent György Lovagrend tagja, az Egri Priorátus priorja.  A Lokálpatrióta Egylet aktív tagjaként évek óta fáradhatatlanul szervezi a város lakossága körében népszerű „Egri sétákat”.

A közszolgálat területén végzett kimagasló munkájáért „Pro Agria” szakmai díjban részesült Tóth Anna Mária kormánytisztviselő.

 • 8. Tóth Anna Mária Egerben született. Általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte, majd az Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatás szervezői diplomát. 1979- től dolgozik a közigazgatásban. Pályáját az Egri Városi Tanácson humánpolitikai, majd szabálysértési ügyintézőként kezdte. A rendszerváltás után Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézője, majd csoportvezetője. 2012. áprilisától – jogszabályváltozás következtében – a Heves Megyei Kormányhivatal, majd 2013. januárjától az Egri Járási Hivatal állományába került. Több évtizede végzi a hatósági munka legnehezebbikét, az állampolgárok által elkövetett jogsértések orvoslását, a jogkövető magatartás, a prevenció megvalósulásának elősegítését. Hosszú időn keresztül végzett szakmai munkájával, hozzáértésével, emberi magatartásával kivívta úgy munkatársai, mint a hozzáforduló állampolgárok tiszteletét, bizalmát.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést adományozta Dr. Ádám Attila főorvosnak és Dr. Szemerkényi László háziorvosnak.

 • 9. Dr. Ádám Attila 1946. március 31.-én született Rákoshegyen. Orvosi diplomáját 1970-ben a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte. Végzését követően mindjárt az Egri Markhot Ferenc Kórházba került, ahol két évet a baleseti sebészetén töltött, majd a Sebészeti és Érsebészeti Osztályra került. Sebészetből és érsebészetből szakvizsgázott. 1983-ban főorvossá nevezték ki. Több mint 40 éve tevékenykedik az intézményben, jelenleg az érsebészeti profil vezetője. Nagy szerepe volt az egri érsebészet szakmai hírnevének megalapozásában, új műtéti beavatkozásként a carotis sebészet bevezetésében, valamint a végtagi ütőerek elzáródásának kezelésében. Az általános sebészet köréből is széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, kedvelt területe a pajzsmirigy sebészet. Áldozatos, példaértékű munkáját nagy hozzáértéssel és precizitással végzi. Szorgalmával, szakmai tapasztalatával és munkabírásával kivívta úgy betegei, mint munkatársai elismerését, megbecsülését.
 • 10. Dr. Szemerkényi László 1937-ben született Verpeléten, ahol édesapja körorvosként működött. Talán ez is motiválta, hogy ő is az orvosi hivatást választotta. Diplomájának summa cum laude minősítéssel történt megszerzése után 1961-ben első munkahelye a Vécs és Kisnána térségének körzeti orvosi állása volt. Általános és üzemorvostanból szakvizsgázott, majd Verpelétre került, ahol apa és fia sokáig együtt is dolgozhatott. Hatalmas tapasztalatára és rutinjára ezekben az években tett szert. Több mint 40 éve él Egerben, ahol a 10. számú háziorvosi körzet megbecsült háziorvosként betegei nagy megelégedésére végzi áldozatos gyógyító munkáját. Kezdetben a megyei kórház, ezt követően a városi önkormányzat alkalmazottjaként, jelenleg mint vállalkozó orvos látja el betegeit. Több mint öt évtizedes kiemelkedő munkásságának elismerése ez a kitüntetés.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományozta Pólyi Éva rendőr főtörzsőrmesternek.

 • 11. Pólyi Éva Egerben született. Hivatásos szolgálatát az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Őr,- és Járőrszolgálati Alosztályán 2002. júliusában járőrként kezdte meg. 2014. májusától ugyanitt járőrvezetői beosztásba került, ahol szolgálatát azóta is teljesíti. Közterületi munkája során kiemelt figyelmet fordít a szabálysértések elkövetőire, valamint a lakosság szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló cselekmények megelőzésére. Bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatait magas színvonalon látja el. Munkáját mindenki megelégedésére végzi, mely ellen mindezidáig panasz nem érkezett. A szervezet megfogalmazott céljait magáénak tekinti, parancsnokaihoz lojális. Kommunikációs készségének köszönhetően az állampolgárokkal történő kapcsolattartása is példamutató. A közterületen végzett közrendvédelmi tevékenysége folyamatosan kiemelkedő. Eredményes rendőrszakmai munkája elismeréséül parancsnokai javaslatára részesítette a közgyűlés a megtisztelő kitüntetésben.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományozta Barkó Péter tűzoltó zászlósnak.

 • 12. Barkó Péter 1974. szeptember 27-én Egerben született, ahol alsó és középfokú tanulmányait is végezte. Tűzoltó pályafutását 2008. július elején beosztott tűzoltóként kezdte. Az alapfokú tűzoltó tanfolyam befejezése után a beosztásához szükséges kisgépkezelői tanfolyamokat is sikeresen elvégezte. Kinevezését követően gépjárművezetői, majd különleges szerkezelői beosztásba került. Hét éve vesz részt kollégái közlekedési ismereteinek oktatásában és vezetéstechnikai képzésében. Több káresetnél bizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét. A káreseteknél tapasztalatait átadva segíti kollégáit, hogy a szakmai fogásokat készségszinten tudják elsajátítani. Tűzoltói szolgálatát az elhivatottság, munkáját pedig a megbízhatóság és precizitás jellemzi. Emberi magatartása, lelkesedése, töretlen szorgalma munkatársai és csoporttársai körében példaértékű. Kiemelkedő munkássága elismeréseként parancsnokai javaslatára részesült az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetésben.

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk!