Skip to main content
Önkormányzati közlemény

Nívódíj pályázaton nyert dicséretet a Dobó tér és környezetének megújítása

By 2015. szeptember 28.

A rangos zsűri dicséretben részesítette az egri pályázatot a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által meghirdetett „Köztér-megújítási nívódíj 2015” elnevezésű pályázaton.

A „Településközpont, főtér” kategóriában Eger MJV Önkormányzata az „Eger, Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója” c. munkával kapta meg a szakmai grémium dicséretét. Az augusztus 27-én, a Miskolcon rendezett díjkiosztó ünnepségen Egert a belvárosi rehabilitációs program értékőrző és új érétket teremtő építészeti tartalma okán díjazták. A zsűri értékelése szerint az egri belvárosi rehabilitációja megfelelt a nívódíj pályázat alapelveinek, melyek közül kiemelkedik: „a kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával, a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való, hiteles integrálásával”.

A „Köztér-megújítási nívódíjat” két kategóriában írták ki („Településközpont, főtér”, illetve „Lakókörnyezet közterei”), a nívódíjat azért osztják ki, hogy elismerjék az arra érdemesnek talált, megújult közterek tervezőit és a tervek kivitelezését. A Bíráló Bizottság a két kategóriában egy-egy „Köztér-megújítási Nívódíj 2015” címet adományozhatott, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet adhatott. (Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bíráló Bizottság nem adhat ki díjat, illetve dicséretet.)

Felelős tervező: Komáromi Tas felelős építésztervező – Egri Építész Iroda Kft.

Kivitelező: PCC Eger Konzorcium: Penta Általános Építőipari Kft.; Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság; EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

További, a munkában résztvevő szakemberek és cégek: Durbák Eszter és Dely György – Egri Építész Iroda Kft.; Hacsi Tamás – táj- és kertépítészet; Türk Antal – Egri Közműtervező és Kivitelező Kft. (út- és víziközmű-tervezés); Sugár László – villamosközmű-tervezés; Styaszny Sándor – Akonstrukt Kft. (statika); Staniszewski Witold – WITERV Kft. (vízgépészet); Fülöp Erika – akadálymentesítés; Egri Városfejlesztési Kft. (projekt menedzser és műszaki ellenőr).

Sajtóközlemény

Dobó tér – eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikerrel pályázott az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Megyei Jogú Városok integrált rehabilitációja című pályázati kiíráson. A „Dobó tér –Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázattal összesen mintegy 3,99 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyert a városa, önerővel bővítve több mint 5 milliárd forintból újulhatott meg Eger történelmi belvárosa.

A pályázat célja volt a terek összefüggő rendszerének, a műemléki védettségű barokk belvároshoz méltó kialakítása és a megújuló közterületek közvetlenebb kapcsolatának megteremtése az Eger-patakkal. Cél volt továbbá a megújult közterületek sokoldalú hasznosíthatósága és az, hogy a belváros központi területének állapota – egységes minőségben – jelentősen javuljon.

A Dobó tér, az Eger patak belvárosi szakasza és a belvárosi térsor megújításának célja, hogy egyidejű, látványos és hatásos fejlesztésekkel tovább erősítse Eger történelmi belvárosának központi szerepét. A közterületeket és városi tereket egységes építészeti koncepció szerint alakították át. A fentiek mellett a legértékesebb műemléki épületek felújításával, valamint rossz állapotú épületek renoválásával és elbontásával olyan környezet alakult ki, melyben az itt élők mellett az ide látogatók is könnyen otthon érzik magukat. A megújult belvárosi tereken elsőbbséget élvez a gyalogosforgalom, javultak a kerékpáros-közlekedés körülményei, új személettel szabályozzák a belvárosi forgalmi rendet és a parkolást.

A rehabilitációs program színteréül kiválasztott városrész – a Gólya utcai játszótér kivételével – a műemléki védettségű belvárosi területen található. A városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága: 148.280 m2.

Az ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú programba 25 projektelem került be: újonnan kialakított és megújult közösségi terek, restaurált műemlékek, felújított épületek, teljesen új és felújított hidak valamint új burkolatot és felújított közműveket kapott utcák.

A projektelemeket öt csoportba sorolhatjuk:

 1. Gazdasági célú fejlesztések
 2. Piac mellett parkolóház építése
 3. Irodaház homlokzat felújítása (Dobó tér 6/a) az Eszperantó sétány mentén
 4. Senator ház (Dobó tér 11.) homlokzatának felújítása
 5. Kis Dobó tér felújítása
 1. Közösségi funkciót szolgáló fejlesztések
 2. Minorita templom homlokzat felújítás
 3. Bartakovics Béla Művelődési Ház utcai homlokzatának felújítása
 4. Református közösségi ház (Kálvin-ház) homlokzatának felújítása

 

III. Városi funkciót erősítő fejlesztések

 1. Irgalmasok kápolnája homlokzat felújítás
 2. Dobó tér – dísztér és rendezvénytér felújítása
 3. Buttler ház környezetének közterületi rekonstrukciója: Gólya utca, játszótér felújítása
 4. Közösségi tér kialakítása az Eszperantó sétány mentén
 5. Eszperantó sétány felújítása
 6. Közterület fejlesztés a volt halpiac területén (a Centrum parkoló helyén) – Gárdonyi tér
 7. Tinódi tér (volt Dózsa György tér) – Dobó utca felújítása
 8. Végvári vitézek tere (volt Szúnyog köz) közterület fejlesztés, az Eger-patakhoz kapcsolódóan
 9. Kerékpárút kialakítása az Eger-patak medrében és patakmeder rekonstrukció
 10. Valide Sultana török kori fürdőrom látogathatóvá tétele
 11. Közterületi fejlesztés: Bajcsy-Zsilinszky út
 12. Közterületi fejlesztés: Jókai utca
 1. Közszféra funkcióit erősítő fejlesztések
 2. Városháza részleges rekonstrukciója
 3. Lenkey János általános iskola – utcai és udvari homlokzatok felújítása
 1. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
 2. Belterületi közút felújítása: Zalár utca
 3. Új gyalogos híd építése a Fazola utca meghosszabbításában
 4. Gyalogos híd felújítása (Gerl M. út)

Az egri belvárosi rehabilitációs programban az infrastrukturális fejlesztések mellett, 25. elemként hangsúlyt kaptak társadalmi célú, a helyi közösséget erősítő programok is. Ezek között a város történelmi, építészeti értékeinek megismertetése, a városban zajló eseményekbe minél szélesebb kör bevonásának szándéka, és a helyi diákok részvételével szervezett környezettudatossági akciók is szerepeltek. Az úgynevezett „Mini projektek” és „Soft projektek” 16 helyi szervezet közreműködésével valósultak meg.

A megvalósított fizikai és társadalmi környezet megújítását támogató tevékenységek együttesen tehetik Eger belvárosát vonzóbbá, színesebbé és élhetőbbé. Mindez nem csupán a turizmus sikeréért, hanem elsődlegesen a helyi polgárokért történt. A rehabilitáció eredményei, pozitív hatásai minden egri ember jövőjét szolgálják.

Fotó: Szinok Gábor, Nemes Róbert, Zentai László