Skip to main content
Önkormányzati közlemény

300 gyermek öröme: köszönet mindazoknak, akik részt vettek a 10. Egri „Cipősdoboz Akcióban”!

By 2015. december 21.

Idén Egerben immár tízedik alkalommal kértük arra az egrieket, hogy döntsék el: hány év körüli fiúnak vagy lánynak készítenek ajándékot Karácsonyra, s ezt írják is fel az összeállított szeretet-csomagra. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy nem tartós élelmiszert és ruhát gyűjtünk, hiszen a cipősdoboz akció lényege, hogy gyermekeknek szól: szegény sorsú apróságoknak kívánunk örömet szerezni, kifejezetten nekik szóló, számukra örömet okozó karácsonyi ajándékkal.

Sokan töltötték meg kedves ajándékokkal a színes csomagokat: a tízedik egri „Cipősdoboz akció” keretében összesen 300 gyermeknek tudtunk közös erővel örömöt szerezni.

Kik kapták meg az egriek ajándékait?

Egy Egerben és a térség számos településén működő missziós szolgálat segítségével 140 ajándékot juttattunk el a rászoruló gyermekeknek. A verpeléti óvodával együttműködve 75 kisgyermek kapott ajándékot. Az Egri Családsegítő Intézet által üzemeltetett két szociális intézménybe is vittünk csomagokat, lelkes önkéntesek segítségével: a Szalapart utcában működő Közösségi Házban 35, a Családok átmeneti Otthonában pedig 22 apróság örülhetett a jó szándékú egriek által összeállított karácsonyi meglepetésnek. Az Egri Baptista Gyülekezet által végzett halmajugrai misszióban 13, Egerben pedig 15 cipősdoboz talált gazdára, emellett – más jellegű adománnyal – egy többszörösen is hátrányos helyzetben élő egri családnak is igyekeztünk segíteni.

Nagy köszönet illeti a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, akik idén két gyűjtőpontot is „rendelkezésünkre bocsájtottak” a Felnémeti és a Felsővárosi Fiókkönyvtárban. Meggyőződésünk, hogy nélkülük nem tudtuk volna sikerre vinni a 2015-ös akciót!

A 2015-ös, jubileumi, egri akciót tehát 300 dobozzal, háromszáz apró gyermek örömével és boldogan, hálaadással zártuk. A tíz év alatt a Cipősdoboz akcióhoz csatlakozó egriek több mint 3700 rászoruló gyermeknek, sok száz családnak okoztak már örömet és tették szebbé a Megváltó érkezésének ünnepét. Igazi öröm és boldogság, hogy ennek a munkának szervezői, koordinálói lehetünk.

A fenti sorok „üresek” lennének, ha az alábbiakat nem fogalmaznánk meg ebben a közleményben: Jézus számunkra a legnagyobb ajándék. Az Ő érkezése, a kereszten tett áldozata változtatott meg bennünket. Az Ő szeretete indít minket is arra, hogy ne magunknak gyűjtsünk, s hogy ne csak önmagunk számára tegyük széppé és tartalmassá a Róla szóló Ünnepet. Hálásak vagyunk Istennek a Megváltóért és a bűnbocsánatért, az új életért és értékrendért, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Az iránta érzett hálából fordulunk azok felé teljes szívvel, akik nem olyan körülmények között élnek, mint mi, s akiknek nincsenek olyan lehetőségeik, mint amilyenekkel mi rendelkezünk. Idén is megtapasztaltuk: nincs nagyobb öröm annál, mint szeretettel adni, időt, energiát, anyagiakat áldozni mások öröméért. Így – a mennyei szeretet ünnepéhez közeledve – ők is megérezhetik, hogy van érdek nélküli szeretet, ezért hisszük, hogy minden átadott cipősdoboz Isten szeretetének üzenetét is hordozza.

Jó, hogy ebben idén is sok egri polgár és fiatal volt a partnerünk!

Az egri akció mottója: Máté evangéliuma 25. fejezet, 31-40.

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”