Skip to main content

A Területi Operatív Program (TOP) három fejlesztési céljának támogatási szerződését írta alá a napokban Habis László polgármester. Az első három projekt támogatási összege együttesen 1 milliárd 350 millió Ft. Eger számára a TOP-ban rendelkezésére álló 11 milliárd Ft-os fejlesztési keret felhasználásának első három elemével javítjuk a munkába járás körülményeit és lehetőségeit, kezelünk egy jelentős belvárosi csapadékvíz-problémát és fogalakoztatási együttműködést valósítunk meg.

 1. Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma

(TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 925.000.000 Ft

A projekt időtartama: 60 hónap (2021. 06. 30.)

Az egri „Foglalkoztatási Paktum” célja, hogy nagymértékben segítse a város foglalkoztatási helyzetének javítását. A cél eléréséhez széleskörű szakmai együttműködések szükségesek, így a projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Eger Önkormányzata, a koordinálást és a projektmenedzseri feladatokat az Egri Városfejlesztési Kft. látja el. A megvalósításban kulcspartnerünk a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (egykori Munkaügyi Központ), rajtuk keresztül a program közvetlenül a munkát kereső egri polgárokat szolgálja. Ugyancsak fontos partnerünk az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft., amely a következő feladatokat látja el: paktum iroda és szervezet működtetése; munkaprogram, eljárásrendek és szabályzatok készítése; a munkaerő-piaci szolgáltatások előzetes helyzetelemzésének elkészítése és annak évenkénti felülvizsgálata.)

A projekt keretében az Eger közigazgatási területén („paktum-terület”) működő vállalkozások munkaerő-igényeire alapozva indítunk képzési- és foglalkoztatási programokat. Remények szerint ezek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a képzésre-továbbképzésre szoruló álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a paktumhoz kapcsolódó közös munkában részt vállaló szereplők együttműködésének erősítéséhez. A paktum-együttműködéstől – annak munkahelymegtartó szerepe mellett – azt várjuk, hogy a jelenleginél rövidebb idő alatt egymásra találjanak a foglalkoztatók és az álláskeresők. Cél, hogy erősödjön a helyi gazdaság, hiszen a paktum eredményeként a foglalkoztatók megfelelő szakképzettségű munkavállalókat találjanak, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások telepedjenek le Egerben.

Célok, vállalások: a projekt 5 éve alatt a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma több mint 600 fő; az álláshoz jutók száma 280 fő, cél, hogy közülük minél többen tartósan a munkaerőpiacon maradjanak.

 1. A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítása

(TOP-6.3.3-15-EG1-2016-00001) – A támogatás összege: 120.000.000 Ft

Ismert, hogy Eger völgyben fekvő, belvárosi területeit többször elöntötte már a hirtelen lehulló, kezelhetetlenül nagymennyiségű esővíz. Ilyenkor a Csiky Sándor utcáról a sétálóutcára hömpölygött az áradat: az útburkolat esetenként felszakadt, a víz bokáig ért a Széchenyi utcán, sőt, több üzlethelyiségbe is befolyt.

A probléma megoldásához meg kell újítanunk a vízelvezetést szolgáló, csaknem száz éves közműrendszert a Csiky utcában, Eger belvárosának egyik legforgalmasabb útján. Itt, a burkolat alatt egy 75 x 110 cm-es, zárt tojásszelvény húzódik, amely már igen rossz állapotban van. A Csiky Sándor és a Maczky Valér utcát érintő kapacitásbővítő, teljes csapadékvíz-hálózati rekonstrukcióval megoldjuk ezt a helyzetet és elkerüljük a jövőbeni problémákat. Az elvégzett munkát követően az utcaképben is lesz némi változás: az útpálya szintje minimálisan, az erősítőréteg vastagságával megemelkedik.

 1. Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése

(TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00001) – A támogatás összege: 305.000.000 Ft

A projekt egyik fontos célja, hogy elkészüljön Eger Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP). Ez lesz az alapdokumentuma a következő időszak nagyobb közlekedés-fejlesztési beruházásainak, s egyben az ilyen irányú projektek támogathatóságának feltétele is. Az előkészítés szakaszában az egri lakosokat internetes felületen és papír alapú kérdőíven is megkérdeztük a város közlekedéséről. Csaknem hatszázan adtak részletes választ a problémákat, elégedettséget és javaslatokat feltérképező kérdésekre, ezen kívül környező települések önkormányzatai, egri és a térségben működő civil és más szervezetek képviselőit is célzottan megkérdeztük ugyanerről.

Az egri Fenntartható Városi Mobilitási Terv két részletben valósul meg: az első ütemben elkészülő alátámasztó dokumentum a fő fejlesztési irányokat határozza meg, összefoglalja azokat a beavatkozási területeket és szükséges intézkedéseket, melyek hozzájárulnak Eger közlekedésének hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez. Második lépcsőben a teljes, részletes SUMP dokumentáció készül el, amely a friss mérési eredményeket, valamint – az első lépcsőben meghatározott fejlesztési irányokat alapul véve – részletes jövőképet dolgoz ki a város számára.

A projekt másik konkrét célkitűzése az egri Kistályai út és ezzel együtt a város déli iparterületének fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása. A területen szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül a Kistályai út nyugati oldalán, 3 méter szélességben. A beruházással a legfőbb célunk az, hogy a déli városrészben élők és az ott dolgozók számára olyan, biztonságos és praktikus, alternatív közlekedési lehetőséget biztosítsunk, melyet szívesen igénybe is vesznek.

A tervezési határok a következők: Kistályai út – Sas út csomóponttól Andornaktálya közigazgatási határáig, valamint a K2-es út Kistályai úti csatlakozásától az ALCOA mellett található buszmegállóig (Bánki Donát utca, szennyvíztisztító teleppel szemben).

Szólj hozzá! 3 hozzászólás

 • Joe Piacos szerint:

  Valaki magyarázza el ezt a foglalkoztatási paktumot.Kinek lesz ez jó?925 milliónak semmilyen munkahelyteremtő,helyi gazdaság élénkítő hatása nem lesz ebben a formában.

 • Hadházi Péter szerint:

  Ujabb vizibicikliutak beszakado szokokutak fognak epulni, vagy az oreg es csapata csak siman teletomkodi a zsebeit jo magyar szokas szerint. :(

 • Pintyőke.... szerint:

  Hadházinak….. és másoknak is … ha véletlenül a ,, SÓDERES,, vagy ,, talán,, – Sokszor nagyon sokszor kell irni mert ugy sem vesznek ,, minket,, észre … csak az ,,ixelésnél,,