Skip to main content

A Területi Operatív Program (TOP) újabb két fejlesztési céljának támogatási szerződését írta alá a Magyar Államkincstár képviseletében Zay Ferenc igazgató és Habis László egri polgármester. A két projekt támogatási összege együttesen közel 800 millió Ft. Eger számára a TOP-ban rendelkezésére álló 11 milliárd Ft-os fejlesztési keret felhasználásának újabb két elemével javítjuk a munkába járás körülményeit és lehetőségeit, illetve a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés megvalósításával hozzájárulunk az élhető városi környezet kialakításához.

  1. Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca út- és közterület felújítása

(TOP- 6.1.5.-15.EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 156.999.985 Ft

Amint azt az elmúlt napokban sajtóközleményben is tudattuk, A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítására a vonatkozó támogatási szerződést aláírta az Önkormányzat. A Csiky Sándor utca és Maczky Valér utca csapadékvíz-elvezetés felújítására 120 millió forint jut.

A most aláírt, új támogatási szerződésnek köszönhetően megtörténik a Csiky Sándor utca és a Maczky Valér utca felújítása és fejlesztése, annak érdekében, hogy Eger központi területe jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára. Célunk körülbelül 0,6 km felújított, korszerűsített út létrehozása.

A beavatkozás tervezése és megvalósítása során célunk a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása valamennyi közlekedő számára.

A projekt hozzájárul a belvárosi gazdasági terület kedvezőbb megközelíthetőségéhez, a munkaerő mobilitásra kedvező hatással van. A fejlesztendő közút a város egyik legforgalmasabb területe a belváros és az Északi lakóövezetek között és szinte a város minden területére irányuló tömegközlekedés is itt bonyolódik.

Jelenleg a tervezés, valamint az egyéb előkészítési munkálatok vannak folyamatban.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

  • A gyalogos kapcsolat (gyalogjárda) biztosítása az út mindkét oldalán
  • Megújul a Csiky Sándor – Széchenyi István utca kereszteződésében lévő 2 db gyalogos-átkelőhely
  • Megtörténik az útpálya újrafelosztása, a várakozóhelyek területének egyértelmű szabályozása, a forgalmi rend felülvizsgálata.
  1. Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése

(TOP-6.4.1-15-EG1-2016-00003)

 A támogatás összege: 609.000.000 Ft

Az „Eger Keleti Városrész fenntartható városi közlekedésének fejlesztése” egy komplex fejlesztés része, melynek többi eleme, a Mekcsey és a Kertész utca felújítása a TOP-6.1.5 pályázat keretein belül valósul meg. A beavatkozás tervezése és megvalósítása során célunk a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása, valamennyi közlekedő számára.

E két projekt megvalósításával konkrét célunk a Kertész utca felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy Eger déli iparterülete jól megközelíthető legyen a vállalkozások és munkavállalók számára.

Ezzel a beruházással olyan fejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a CO kibocsátás csökkenéséhez és az élhető városi környezet megteremtéséhez Eger városában. Célunk 3 db körforgalmú csomópont építése, gyalogjárdák felújítása, építése, valamint 1 km kerékpárút létesítése.