Skip to main content
Fejlesztés

Átfogó fejlesztésre készülnek az Érsekkertben és -környékén

By 2016. szeptember 21.9 hozzászólás

Azt már régebb óta tudjuk, hogy a város tervei közt szerepel az Érsekkert rehabilitása, az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is volt erről szó, anno itt írtunk a tervekről. Most adott egy pályázat, becses nevén a GINOP 7.1.3. „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” kiírás, ami lehetőséget nyújtana az elképzelések megvalósítására. A város összeírta a terveit, amiket alább görgetve meg is mutatunk a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság szeptember 19-ei ülésének ide vágó tájékoztatójából szemezgetve. A linkkel vigyázzunk, mert rákattintva azonnal elindul a tájékoztató letöltése!

H:munkaEger_Ersekkertmunkakozi4D_alap_160831Ersekkert_telje

Egészségház utca

„Az Egészségház utca a város irányából a fürdő megközelítésének fő iránya, szoros kapcsolatot teremt a megújult belvárosi közterületekkel, illetve a jelen tervezési időszakban felújításra kerülő Kossuth Lajos utcával. Az utcán jelenleg a parkolás dominál. A gyógyhelyi karakterhez illeszkedő, a fő megközelítési irány funkcióját ellátó jelentős gyalogos forgalmat lebonyolítani tudó közterület-fejlesztés a fürdő használatát elősegítheti. Az út jelenlegi szélessége, kapacitása, valamint az út melletti parkolók megmaradnak, de a gyalogos forgalmat ellátó járda kényelmes sétánnyá bővül. Ezen az „egészségsétányon” az emberi test keringését idéző, a látogatókat optikailag vezető térplasztikák és növénykiültetések lesznek láthatók. A pályázati anyagnak egy kávézó kialakítása is része, az ehhez szükséges építési helyet is ezen a szakaszon javasoljuk megjelölni.

Az alapkoncepció a Belvárost és az Érsekkertet-fürdőt összekötő, a gyalogosok számára is jól értelmezhető, átlátható sétány kialakítása volt, ami mégsem válik egy egyszerű áthaladási zónává, le lehet ülni, „történik benne valami”. Ehhez kapcsolódik – a tanösvényből és az utca nevéből adódóan – egy gyógynövény-kiültetés, valamint a burkolatban megjelenő raszter sávok, amik egyszerre idézik az emberi keringést ugyanakkor optikailag vezetik a látogatókat az Érsekkert és a fürdő irányába.” Ehhez az utcaképhez kapcsolódik a városvezetés által kezdeményezett üveg-víz térplasztika szobrászi gondolata is. A szobor a természetes és mesterséges fénynek, az üvegnek és a víznek sajátos és egyedi plasztikai illetve grafikai értékeit kívánja a sétálók számára felkínálni. A szobor címe: Kardia: görög eredeti jelentése: szív. Innen kiindulva jelenti az ember érzelmi állapotának székhelyét. Legtöbbször az ember megértő, belátó, emlékező és akarati tevékenységeinek forrását jelöli. Egyszerre jelent értelmet, akaratot, tudatot és lelkiismeretet. A szokásos tájtervezői közhelyeket (lásd spriccelgető szökőkutak, jet-ek) helyett a víz és a pára, a szobor szerves részeként, szobrászi elemként jelenik meg. Mindezek a nyári időszakban kétperces programozásban indulnak az üveg fémszerkezetébe rejtett fúvókákból, felfrissítve a pihenő, sétáló közönség környezetét. A szobor interaktívvá válik, ha a burkolatba süllyesztett pedállal valaki átváltja a zuhogó vízfüggönyt egy a szívritmushoz igazított, lüktető vízadagolásra. Mindezt a szív hangja kísérheti, illetve az esti fényben jobban érzékelhetően villogó fény juthat a vörös üveg felső szakaszába.”

Nyilván nem lehet kitiltani az autókat az Egészségház utcáról és a parkolókat sem lehet megszüntetni rajta, a tervezők nagyon óvatosak voltak és nem is próbálkoztak ezzel. Jó, hogy a járdát így is kiszélesítenék, nem jó, sőt, aggasztó viszont, hogy nem számolnak kerékpárúttal. Az Egészségház utca egyirányú, így jelenleg csak az Érsekkert felé tudjuk végigtekerni szabályosan. Ha egy kerékpárút nem is fér el itt, bár ezzel kapcsolatban vannak kétségeink, az utat jó lenne valahogy úgy kiszélesíteni, hogy a belváros felé is rá lehessen engedni a bicikliseket. A villogó, lüktető vízi játékot egyelőre hagyjuk, leírva bizarr, de majd kiderül.

(Microsoft Word - l341tvanyok_160910)

Klapka utcai csatlakozás

A szállodák irányából a fürdő északi bejáratát jelentős forgalom éri el a Klapka utca déli oldalán lévő járdán keresztül. Ez a járda a patakhídnál jelentősen leszűkül. A program keretében a Klapka utcai járda és a fürdőbejárat kényelmes kapcsolatát a híd kiegészítéseként megvalósuló új gyalogos híd építésével tervezzük megoldani, ami látványelemekkel egészül ki.

Cél az Eger patak híd gyalogos áteresztő kapacitásának növelése, a környező, fejlesztésre kerülő területekhez való minőségbeli csatlakozás biztosítása, elsősorban a belvárosból, a szállodáktól és az Érsekkert irányából a fürdő Petőfi téri bejáratának megközelítéséhez való hozzájárulás. A Klapka utcai patakhíd kiegészül a gyalogos forgalom számára megszélesített járdaszakasszal. Kedvezőtlen adottság, hogy a Klapka utca, mint városi gyűjtőút a fürdőterületet és a Petőfi teret egymástól elválasztja és ennek a forgalomnak az áthelyezésére a városszerkezet miatt nincs lehetőség.

Fejlesztési elemek:

– Az Eger patak Klapka Gy. utcai hídjának bővítése gyalogos felülettel a déli irányban, hogy az a Klapka Gy. utca déli oldalán érkező járda szélességében, egységesen.

– A híd attrakcióként való kezelése, a hídtestről a patakba hulló „mini-zuhataggal”, megvilágítással.

– Az új acélszerkezetű, fapalló borításssal, 3,0 m széles gyalogos híd, optikailag a meglévő közúti hídhoz ízesül. A meglévő híd járda és az új híd között egy keskeny sávban növénykazetta és ülőpad kombinációjával egy új elem épül az új hídra installációként. Egy szemlélődő pont a vizes zuhatag attrakcióra.

– Az újonnan építendő gyalogos híd oldalán vízjátékot terveztünk kialakítani, melynek fúvókái 5 m távolságra és 3 m magasra lövik ki a patak vizét. A közel 6 m széles vízkép egységes vízfüggönnyé áll össze, majd visszahullik a patakba. A rendszer víz visszaforgatásos, így hálózati víz betáplálására nincs szükség, a fúvókák ellátására csak a patak vizét használjuk. A vízesés kialakításához a patakmederben egy zsompot, valamint a parton 1 db ø 1 m vizes aknát kell készíteni a szivattyúk részére. Mivel a vízesés egy természetes vízforrásból nyeri a vizét, vízkezelést, vegyszerezést nem terveztünk a rendszerbe.

Érdekes ez a vízi játékos elképzelés, kicsit ezt is ugyanúgy fenntartásokkal fogadjuk, mint az Egészségház utcai világító párját, de hátha pozitívan csalódunk majd. A híd felújítása / kiszélesítése viszont nagyon ígéretesnek tűnik.

(Microsoft Word - l341tvanyok_160910)

Petőfi tér

A fürdőterület északi, tradicionális bejáratának előterében található Petőfi téri zöldfelület jelenlegi formájában alulhasznosított. Rekonstrukciójával új, a fürdő karakteréhez illeszkedő megjelenésével a Termálfürdő előtereként működhet.

A Petőfi tér funkcionális átrendezése egy kétpólusú térkialakítást tesz lehetővé a meglévő növényállomány figyelembevételével, bővítésével, egy-két tájidegen faj kivágásával. A tér új attrakciós elemekkel bővül: az 1-es medencét imitáló vizes attrakció kap helyet, a Petőfi szobor a térszervezés fontos részévé válik, a Vízmű épülete egyes részeinek látogathatóvá tételével a forrásvidék, az egri vízellátás történetét bemutató kiállítás valósulhat meg. A strand bejárata előtti szakaszon az úttest szintje megemelkedik, a gyalogos közlekedést helyezve előtérbe. A Fürdő utcában a parkolófelületek és a közvilágítás fejlesztését tervezzük. A Törökfürdő előtt a térburkolat lesüllyesztésével a bejárati szint és a gyalogos felületek azonos szintre kerülnek.

A fürdőterület északi, tradicionális bejáratának előterében található zöldfelület a Petőfi tér. Ez a zöldfelület alulhasznosított, rekonstrukciójával új, a fürdő karakteréhez illeszkedő megjelenésével a Termálfürdő előtereként hasznosulhat. A park rekonstrukciója során a fürdés élményére az egri gyógyhely sajátosságaira utaló vizes attrakció készül.

Fejlesztési elemek:

– A fürdő 1-es, kavicsos aljzatú medencéjét imitáló medencés vizes attrakció megvalósítása a Klapka u. hosszanti tengelye és a fürdő bejárati tengelyének metszetében, amivel a Klapka utcáról végig látható lesz és a fürdőből kilépő is „bele ütközik”. A vizes attrakcióban vízszintes webkamera elhelyezése, megvilágítás.

– A Vízművek épületének bevonása a turizmusba, látogathatóvá tétele, Eger vizeivel, vízbázisával kapcsolatos információk megjelenítése az épületben.

– A Petőfi szobrot a fák árnyékából, a saját meglévő tengelyén előre húzzuk a tér közepe felé és impozáns gyalogos tengelyt jelölünk ki térburkolattal és zöldfelületi sávokkal.

– A Klapka u. fürdő előtti szakaszán széles gyalogátkelőhely létesítése, forgalomcsillapítás célzattal.

– A Törökfürdő előtti térburkolat lesüllyesztése oly mértékben, hogy a gyalogos bejárat szintben tudjon csatlakozni a bejárat előtti térburkolathoz.

– Parkolási területek fejlesztése, férőhely optimalizálás a Törökfürdő, a dr. Agyagási Dezső téren

– Közvilágítás korszerűsítése

Nagyon időszerű és ugyanennyire indokolt is lenne a Petőfi tér átalakítása, jelenleg ugyanis valóban ez az egyik(?) legalulhasznosítottabb parkja a belvárosnak. A helyzet csak azért szomorú, mert a tér adottságai nagyon jók, patak csörgedezik mellette, közel van az Érsekkert és a sétálóbelváros, illetve innen nyílik a termálfürdő is. A munkák nagyon jót tehetnek majd ennek a városrésznek. A Vízmű turisztikai hasznosítása érdekes elképzelés, eggyel több látnivaló lenne Egerben.

(Microsoft Word - l341tvanyok_160910) (Microsoft Word - l341tvanyok_160910)

Érsekkert

A fürdő közvetlen szomszédságában található védett városi park rekonstrukcióját a gyalogos úthálózat, a játszó- és rekreációs terek újragondolásával illetve kialakításával tervezzük megoldani. A park kettős funkciót kell, hogy ellásson, egyrészt a város legjelentősebb közparkja, másrészt a gyógyászathoz kapcsolódó rekreációs feladatokat ellátó zöldfelület. Ennek megfelelő módon történik funkcionális felosztása.

A program keretében javasoljuk felújítani és kiegészíteni a játszóteret korszerű játékelemekkel, megfelelő burkolattal, tematikus kialakítással (3-6, 6-10, 10-04 éves korosztály számára). A felnőttek részére fitness park létesül. A korábbi igényeknek megfelelően a teljes Érsekkertet körülvevő rekortán futópálya kialakítását javasoljuk a futók által jelenleg is használt nyomvonal figyelembevételével. Az Érsekkertben megrendezésre kerülő rendezvények szabadtéri színpadi igényét az Excalibur étteremtől délnyugatra lévő réten javasoljuk elhelyezni. Új látványelemként jelenik meg a pálmaház. Az Érsekkerti sétány felújításával új burkolat és utcabútor elemek elhelyezésével azokon a pontokon ahol a Strand vízfelületére is rálátás adódik, pihenő felületek, patakhoz való lelépcsőzés megvalósítását tervezzük.

Lelátóról nézhetnénk a strandoló nőket, mennyire laza már :) A polgármesteres játékunkban ötletként felvetett parkmegosztást szeretnék egyébként megvalósítani, vagyis, hogy félig városi park funkciókat, félig pedig pihenőparkiakat töltsön be az Érsekkert. Számunkra kérdéses, hogy mennyire kell egy állandó színpad az Érsekkert belsejébe, a Pálmaház ötlete viszont nagyon jó, olyan igazi polgári hangulatot sugallna.

Az egri Érsekkert helyi természetvédelmi oltalom alatt álló közpark, műemlékvédelem alatt áll a park két barokk korból származó kapuja, valamint a területen másodlagosan elhelyezett un. Jezsuita kapu és a szintén másodlagosan elhelyezett, egykori malomárok fölött elhelyezett barokk híd.

Az Érsekkert területén már a 15.-16. században vadaskert helyezkedett el. Az érseki díszkertet a 18. század második felében barokk stílusban alakították át. A kert történeti értékét jelent, hogy a barokk kori un. boszké alapstruktúrája (észak-déli tengely, központi rondó) a későbbi évszázadokban is fennmaradt. A 19. században a kert tájképi átalakításon esett át, majd az 1960-as években, a jelenleg is látható, barokk korszakot idéző rekonstrukció készült.

A tervezés során a következő örökségvédelmi szempontokat vettük figyelembe:

– Megőrzendő a park észak-déli barokk főtengelye, valamint a mellette húzódó négyes vadgesztenye fasor és a kert középpontjában található, a kert központi elemét adó rondó.

– Szintén megőrzendő a barokk korszakból átvett, a 20. századi rekonstrukció során visszaállított kelet-nyugati kereszttengely

– Helyben megőrzendők és szükség esetén restaurátori minőségben felújítandók a kert egykori körítő falazatából fennmaradt falszakaszok és a két barokk bejárati kapu

– Az Érsekkertben másodlagosan elhelyezett jezsuita kapu és barkk híd, szintén megőrzendő

A történeti park gyógyhelyi jellegű rekreációs funkciókkal való fejlesztése során 4 zóna kialakítását tervezzük:

Észak-nyugati zóna: nyugodt, meditatív zóna

Észak-keleti zóna: kulturális, rendezvény zóna

Dél-kelet zóna: gyermek, aktív zóna

Dél-nyugat zóna: sportzóna /a GINOP projekt nem érinti/

Fejlesztési elemek:

– A zenepavilon nézőterének kibővítése

– A platánfa mellett gyepes rendezvény tér kialakítása

Még egy rendezvénytér az Érsekkertbe a Zenepavilon és a tervezett színpad mellé, de hogy minek ennyi egy parkba?!

– A park jelenleg aszfaltos gyalogos közlekedési rendszere a korszerű környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően fejlesztendő.

– Az esetleg funkció nélküli, korábbi időszakokból megmaradt burkolt felületek zöldfelületté konvertálása.

– Szabadtéri színpad fejlesztése az Excalibur étteremtől dél-nyugatra levő réten, ahol annak infrastrukturális kiszolgálása az étterem felől megoldható és erősödik a vállalkozói bevonás.

– A játszótér felújítás korszerű játékelemekkel, megfelelő burkolattal, tematikus kialakítással /3-6, 6-10- 10-14 éves korosztály számára/.

Az Érsekkert játszótere különböző korcsoportokra oszlik: 1-3 évesek, 6-10 évesek, 10-14 évesek és vegyes korcsoportú játszóterületre. A környezetrendezés során egy tematikus játszótér kerül kialakításra, ami Eger történelméből merít ötletet. Egyrészt az egykori érseki vadászkert idéződik fel a játszótér tematikájában, másrészt az egri bortermesztési kultúra. A vadászkert tematikájú játszótéren kilátópontok kapnak helyet az egyes játszófelületeken, melyek vadászlesre emlékeztetnek. A játszófelületeken rugós játékként különböző erdei/mezei vadászott állatok jelennek meg, mint pl. vaddisznó, bárány, kacsa. A területen mesterséges dombok kialakítása javasolt, ami egyrészt változatos játszófelületet képez, másrészt az egri borvidék tematikájára épülő koncepciót támasztja alá. A területen megjelenő „Berliner Seilfabrik Terrano 1893” játszóeszköz az egyenletesen ültetett szőlőtőkék világát idézi fel megjelenésével és a játszótéren ez a terület a „szőlőhegy” megnevezést kapta, mint legdominánsabb elem a területen. A játszótér többi részén erdei tisztások és magaslesek/ vadlesek kialakításával idéződik fel az egykori vadászterület emléke.

– A teljes Érsekkertet körülvevő rekortán futópálya kialakítása a futók által jelenleg is használt nyomvonal figyelembevételével, egyirányú nyomvonallal.

– Ehhez az elemhez kapcsolódik a parknak egy új szolgáltatása, az egészségmezsgye. Az Egészség mezsgye kiinduló pontja egy olyan információs oszlop, melyen keresztül a mezsgye felhasználója beléphet egy 8-10 db-ból álló állapotfelmérő eszközből álló rendszerbe, egy infokommunikációs eszközrendszer segítségével személyre szabott karszalaggal vagy mobilalkalmazással. Ez az egyéni állapotfelmérő alkalmazásokra épülő kültéri eszközrendszer személyre szabott, könnyen kezelhető alkalmazások használatával irányítja a felhasználókat, koruk, nemük, fizikai adottságuk, általános állapotuknak megfelelő mérések, feladatok, programok elvégzésére a park különböző eszközeihez, sétautjaira, futópályára, a különböző kondicionáló gépekhez, stressz tesztekhez.

– Az egészség mezsgye egy sajátos eleme, a kneipp sétány. Az ösvény burkolata 1,5 – 2,0 méterenként más-más anyaggal van burkolva. A különböző felületek eltérő módon ingerlik a sétáló talpát, így hatnak a talpon lévő idegvégződésekre, valamint az egyensúly központra.

– Az észak-nyugati zónában meditációs park kialakítása, energia szigetekkel, a teljes terület növényekkel történő védelmének erősítése, szeparálása.

– Az Érsekkerti sétány felújítása új burkolat és utcabútor elemek elhelyezésével azokon a pontokon, ahol a fürdő vízfelületére is rálátás adódik, látványteraszok kiképzése.

– Pihenő felületek, patakhoz való lelépcsőzés megvalósítása szintkülönbségekkel.

– A termálfürdőbe vezető híd környezetében Végvári vitézek teréhez hasonló teraszos patakmegközelítési lehetőség kialakítása.

– A Múzsák ligetében könnyűszerkezetes üvegház megvalósítása narancsház funkcióval, elektromos temperáló fűtéssel, belépőjegyes üzemeltetéssel. Ezen építmények a barokk kertek szokványos elemei. A transzparens üvegdobozokat fehér színűre szinterezett karcsú oszlopok tartják, majd szabályos hálóba elhelyezett fehér oszlopok, az egri szőlőültetvények szőlő karóit szimbolizálják. Az oszlopok közé, nyáron kihelyezik a télen védett, narancs- és citromfákat tartalmazó planténereket.

– A termálfürdő Eger patakra nyíló kifolyóinak egyedi jellegének kialakítása, látványelemmé fejlesztése.

Ez milyen jó ötlet már! Gyengeségből erősséget: ma csúnyácska kifolyó, holnap már lehet, hogy egy különleges látnivaló az Érsekkertben.

– Az érsekkerti tó rekonstrukciója.

– Az érsekkerti műemlék kapuk és hozzájuk kapcsolódó kerítésszakaszok felújítása.

(Microsoft Word - l341tvanyok_160910) (Microsoft Word - l341tvanyok_160910) (Microsoft Word - l341tvanyok_160910) (Microsoft Word - l341tvanyok_160910) (Microsoft Word - l341tvanyok_160910)

Szólj hozzá! 9 hozzászólás

 • Papp István szerint:

  Ha a Dobó térre, a parkolóházra, a vízibicigli útra gondolok, akkor most félek attól, hogy az Érsek-kert is szét lesz cseszve, de alaposan. Gondoljátok meg, amíg nem késő…

 • Dániel Hajdú szerint:

  izgalmasan hangzik. Nekem tetszik.

 • Jakab József szerint:

  Javaslom, hogy inkább tanulj meg helyesen írni Papp István.

 • Paul szerint:

  Kedves József. Látom Önnek is került kiszűrnie a lényeget…

 • Dani szerint:

  „– A termálfürdő Eger patakra nyíló kifolyóinak egyedi jellegének kialakítása, látványelemmé fejlesztése.”
  Na ez a szégyen, hogy 2016-ban még mindig itt tartunk. Sok sok éve folyik a melegvíz a patakba, és ahelyett hogy a város hasznosítaná és végre arra használná amire kell inkább csak bohóckodik. De hát ha ilyen gazdagok vagyunk akkor hajrá.

 • Névtelen szerint:

  Jakabnak – Miért ??? ez a hang a helyes irásról a városi pulpitus embereit rossz hallgatni – én le is halkitom – annyira eeeez -nek – ööööz-nek !!!

 • a nagy levin szerint:

  Tenyleg, gondolt mar arra valaki, milyen kulonleges uveghazat lehetne epiteni, ha azt akar telen is futeni lehetne a termalvizzel, ami kifolyik a strand mellett a patakba? Igazi latvanyossagga valhatna, ami telen is visz egy kis szint az Ersekkertbe. Kivilagitva gyonyoruen mutatna a sotetben is… persze ez egy nagyobb beruhazas lenne, de igazi kulonleges latvanyossagga valhatna, ami tenyleg egyedi

  • valaki szerint:

   vagy akár bele lehetne vezetni az érsekkerti tóba majd azt betelepíteni trópusi halakkal mint ahogy régi akvarista könyvek is írják hogy régen ilen volt
   nagyszerű látvány lehetne a télen gőzölgő kis tó virágzó tavirózsákkal és színpompás trópusi halakkal