Skip to main content

Három, igen jelentős, az egri Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) szereplő fejlesztési projekt támogatási szerződését írta alá október 28-án Habis László polgármester és Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves Megyei igazgatója. A kontraktusok megkötésével Eger Önkormányzatának immár 16 TOP-projektje rendelkezik támogatási szerződéssel, ami kiemelkedően jó teljesítmény, s az aláírt egri támogatási szerződések összértéke meghaladja a 7 milliárd Ft-ot.

A három, összesen 2,2 milliárd Ft értékű beruházási csomagnak köszönhetően megújul az egri belváros egy újabb területe (1,8 milliárd Ft), valamint teljessé válik Eger egészségügyi alapellátásának megújítása (440 millió Ft). utóbbi program kiemelten Lajosvárost érinti.

A sajtónyilvános szerződéskötésen részt vett Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Heves megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, aki kiemelte: országos szinten 2016 szeptember 30-ig a Széchenyi 2020 programban 272 felhívás jelent meg, 6391 milliárd Ft keretösszeggel. A hazánk rendelkezésére álló összeg 71%-ára vonatkozóan már megjelentek a kiírások. A féléves adatokhoz képest – tehát három hónap alatt – 59%-kal nőtt az országban megkötött támogatási szerződések száma, ami összegszerűen több mint 500 milliárd Ft-os növekedést jelent. Szeptember 30-ig 74 ezret meghaladó számú pályázat érkezett be a különböző operatív programokban, s elmondható, hogy eddig Heves megye és benne Eger is egyértelműen jól teljesít.

Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves Megyei igazgatója elmondta: a közreműködő szervezethez Eger Önkormányzatától eddig 24 db támogatási kérelem érkezett be, s a támogatási igény lefedi a város rendelkezésére álló forrás 82%-át. A megyei jogú város 17 beadványát illetően született meg a támogató döntés, s a mai nappal Eger már 16 pályázat esetében támogatási szerződéssel is rendelkezik.

Habis László polgármester a három, aktuális TOP-program részleteit ismertette, kiemelve, hogy a város lakosságának az egészsége a legfontosabb dolog, s a TOP-projektek emellett az egri életminőség további javítását, Eger gazdaságának és közlekedésének jelentős fejlesztését szolgálják.


TOVÁBB SZÉPÜL EGER TÖRTÉNELMI BELVÁROSA

„Belvárosi terek komplex megújítása”

A pályázat azonosítója: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001

Az elnyert támogatási összeg: 1 milliárd 827 millió Ft

A Dobó tér és környékének korábban uniós forrásból elvégzett funkcióbővítő rehabilitációja után megújul az egri történelmi belváros déli része – jelentette be sajtótájékoztatón Habis László polgármester. A legnagyobb összegű és legkomplexebb TOP-programunk támogatási szerződését írtuk most alá, ez az ún. Zöldváros Projekt, amely reményeik szerint a belvároshoz közeli, vagy annak részét képező zöldterületek megújulását tartalmazza.

Újjávarázsoljuk a Kossuth Lajos utcát és az Eszterházy teret, az Erzsébet udvart és a Bajcsy-tömbbelsőt. Emellett olyan jelentős kulturális- és közösségi fejlesztéseket céloz a program, mint az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) rekonstrukciója, a Nagypréposti Palota felújítása és akadálymentesítése, s ezzel a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rekonstrukciója, illetve Eger 48-as hőse, Lenkey János tábornok szülőháznak a felújítása, ahol a Szabadság Egri Emlékházát alakítjuk majd ki – tette hozzá a városvezető.

A fejlesztések eredményeként Eger város környezeti állapota jelentősen javul: a leromlott műszaki állapotú épületek megújítása és hasznosítása, a belvárosi tömbbelsők rehabilitációja vonzó városképi környezetet teremt. Mindez a célkitűzések szerint tovább növeli majd az itt lakók és a városba látogatók komfortérzetét, s ezzel együtt gazdaságélénkítő hatású is lesz.

Megújul a Kossuth utcához tartozó parkolók egy része, továbbá a területen található teljes zöldfelület. A csodálatos fasor egyedeit megvizsgáljuk és cseréljük ott, ahol ez elengedhetetlenül szükséges. Az a célunk, hogy a felújítással együtt megőrizzük az Egerre oly jellemző terület értékeit, egyedi jellemzőit, ugyanakkor javítsuk a közlekedés feltételeit, növeljük a Dobó tértől délre eső terület vonzerejét. A projekt keretében minőségi utcabútorokat szerzünk be.

Lehetőségünk van a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota teljes rekonstrukciójára és – műemléki jellege miatt – részleges akadálymentesítésére. Az épület új nyílászárókat kap, liftet építünk be és felújítjuk a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégezzük a szükséges kültéri munkákat, igényes térburkolatot és térvilágítást kap a történelmi ingatlan és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári feladatokat korszerű környezetben láthatja el, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére.

A Helyőrségi Klub (HEMO) jelenleg üresen áll. Az épület állapota erősen leromlott, teljes rekonstrukciója indokolt. Itt bővítéssel járó átépítési-, átalakítási- és felújítási munkákat végzünk azzal a céllal, hogy az utcai szárny teljes felújításával ún. Családbarát „Varázskönyvtár” (földszint + emelet) jöjjön létre, míg az udvari szárny rekonstrukciójával (és a bontásokat követő új bővítéssel) önállóan működő, Családbarát kávézót alakítsunk ki. Az udvar is megújul, a térburkolat után megmaradó telekrészen új, füvesített és játszótérként is funkcionáló kert várja majd az egrieket.

Az 1807-ben, Egerben született Lenkey János honvédtábornok szülőháza egy erősen leromlott állapotú, műemléki épület, melyet az önkormányzat kifejezetten fejlesztési céllal vásárolt meg. A teljes felújítást követően az ingatlan a Szabadság Házaként egy élő emlékház és közösségi tér lesz, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, rendhagyó tanórákkal, valamint forradalmi relikviákkal.

Eger belvárosára jellemző a tömbbelsők különleges világa, hangulata. A Zöld Város névre hallgató TOP-programunk keretében két ilyen terület: az „Erzsébet” udvar és a „Bajcsy” tömbbelsőként ismert tér felújítását végezzük el. Mindkét udvar közterület, így alapvetően alternatív gyalogos közlekedést biztosít, a projekt nyomán azonban a központban elhelyezkedő tömbbelsők közösségi funkciókat is kapnak. Terveink között teljes körű környezetrendezés és zöldfelület-rekonstrukció szerepel, melyet a meglévő növényállomány felmérését és a növényzet tudatos újratervezését követően végzünk el. Az akadálymentesítés szempontjait szem előtt tartva a meglévő burkolatok egy részét cserélni kell, ugyanakkor fontos cél a közlekedési- és burkolt felületek arányának csökkentése, s ezzel együtt a zöldfelületek nagyságának növelése.

A fejlesztési program kapcsán környezettudatosságot, fenntarthatóságot erősítő, valamint a települési arculat erősítését célzó „soft”-jellegű tevékenységek (programok, akciók) is megvalósulnak.


MEGÚJULÓ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS EGERBEN

A Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében két projekt összesen 440 milliós támogatásának köszönhetően elmondhatjuk majd, hogy néhány év alatt teljes egészében megújítottuk Eger egészségügyi alapellátását. A korábbi években is jelentősen fejlesztettünk ugyanis, most pedig Lajosváros következik, ahol egy komplex egészségügyi centrum létesül a Köztársaság téren. Emellett a város egészét illetően fejlesztjük az alapellátás feltételeit, ez pl. a Napsugár utcát, a Hadnagy utcát és a felnémeti városrészt is érinti.

„Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése”

A pályázat azonosítója: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Az elnyert támogatási összeg: 330 millió Ft

A projekt a Köztársaság tér 2. szám alatti, jelenlegi Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvodája helyén (ehelyett teljesen új óvoda épül egy másik TOP-program keretében) egészségügyi központ kialakításának megvalósítását tartalmazza. Az újonnan épülő egészségügyi központban, egy helyen működik majd a Lajosvárosban jelenleg is elérhető két felnőtt háziorvosi ellátást- és két gyermekorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatás, valamint egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport. Elkülönül egymástól a személy- és teherforgalom, valamint az épületbe való bejutás a különböző funkciók szerint. Az állandó tartózkodású helyiségek klimatizáltak lesznek, tűzjelző, riasztó és a beléptető rendszert, valamint villámvédelmi rendszert is kialakítunk a ma már elengedhetetlen telefonos és

internet-hálózattal együtt. A melegvíz-ellátást alacsony energiafogyasztású, napkollektorral kiegészített, gázüzemű kazán biztosítja majd. Az egészségügyi centrumnál akadálymentes parkolóhelyek állnak majd rendelkezésre és fedett kerékpártárolókat is telepítünk.

A lajosvárosi programban szerepel a megfelelő bútorok és eszközök vásárlása, továbbá a szociális helyiségek berendezése, valamint a védőnői szolgálat fejlesztéséhez, méhnyakszűréshez szükséges eszközök beszerzése.

„Egészségügyi alapellátások fejlesztése Egerben

A pályázat azonosítója: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00002.

Az elnyert támogatási összeg: 110 millió Ft

A projekt három telephelyen, összesen négy felnőtt háziorvosi, két gyermekorvosi- és két védőnői alapellátást biztosító egészségügyi egység felújítását tartalmazza, az alábbiak szerint:

A Hadnagy utca 5. szám alatti gyermekorvosi rendelőt teljes mértékben akadálymentesítjük, „diszkrét helyiséget”, egyben elkülönítőt, új elemként pedig fertőző beteg várót alakítunk ki, külön mosdóval és mellékhelyiséggel. Vízvételi lehetőséggel ellátott, takarítószer és más szükséges eszközök, valamint babakocsi tárolására alkalmas raktár is rendelkezésre áll majd. A Hadnagy utcai védőnői szolgálat helyiségeit szintén akadálymentesítjük, felújítjuk a személyzeti és beteg mosdót és tárolóhelyiségeket, valamint raktárt hozunk létre. A védőnői szolgálat fejlesztésének keretében méhnyakszűréshez szükséges eszközöket is beszerzünk.

A Napsugár utca 1/a. szám alatti társasház földszintjén három felnőtt háziorvosi alapellátást biztosító rendelő működik, melyeket felújítunk. A rendelők külön bejárattal és váróval rendelkeznek, a személyzeti öltöző és mosdó azonban közös, s ennek fejlesztése alapvető üzemeltetői igény. Fontos, hogy a jobboldali orvosi rendelő is rendelkezzen a személyzet részére kialakított vizesblokkal, valamint a baloldali rendelők várója nagyobb területű legyen. Ennek megfelelően végzünk majd átalakítást a helyiségekben, továbbá megújítjuk az elektromos hálózatot, az ivóvízhálózatot és a fűtési rendszert, a fogyasztásmérőkkel együtt. A teljes ingatlan komplex akadálymentesítése megvalósul.

A felnémeti városrészben, az Egri út 5. szám alatt található épületben egy gyermekorvosi-, a felnőtt háziorvosi rendelőt, valamint a védőnői tanácsadót fejlesztjük. Ez az épület eredendően általános iskolának épült, csaknem 50 évvel ezelőtt és felújítása, az ingatlan mai kor elvárásaihoz igazodó korszerűsítése elengedhetetlen. A fejlesztés során minden szolgáltatási részen akadálymentesítünk, babakocsi tárolót alakítunk ki, a bejáratok fölé pedig előtető épül. Felújítjuk a vizesblokkokat, tárolót és raktárt, tanácsadó helyiséget alakítunk ki, a rendelőablakokat pedig belátást akadályozó fóliázással, szúnyoghálóval és ráccsal látjuk el. A felnémeti városrész védőnői szolgálatát is méhnyakszűréshez szükséges eszközökkel szereljük fel.

Szólj hozzá! One Comment

  • Névtelen szerint:

    Recept feliratása – házirvosnál jo ha csak 1 órát vesz igénybe !!!!!!!!!!