Skip to main content

Számos tárgyalást, egyeztetést követően, a meglévő, konkrét beruházási igényekre alapozva indít nagyszabású iparfejlesztési programot Eger Önkormányzata a város Területi- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) keretében. A déli iparterület infrastruktúrájának komplex fejlesztéséről szóló beruházási program támogatási szerződését a napokban írta alá Habis László polgármester és Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár a Magyar Államkincstár Heves megyei igazgatója. Mint elhangzott: a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban Eger Önkormányzata 17 aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik, összesen 8,9 milliárd Ft-os támogatási összeggel.

Zay Ferenc elmondta: Eger Megyei Jogú Várost illetően 16 db fejlesztési témában jelent meg kiírás a TOP-keretében, s ezekre a felhívásokra az aláírás pillanatáig 24 db támogatási kérelem érkezett az önkormányzat részéről. A benyújtott kérelmek közül 22 esetében született már meg a támogatói döntés és további támogatási döntések, illetve támogatási szerződések vannak előkészítés alatt, összesen több mint félmilliárd Ft értékben. A hevesi megyeszékhely kifejezetten jó munkát végez a TOP-programok előkészítésében, eddig nem volt sikertelen egri beadvány, s a beadott fejlesztési igények lefedik az Eger rendelkezésre álló eredeti forrás (11,073 milliárd Ft) immár 80,4%-át. A munka igen intenzív, az Államkincstár és Eger Önkormányzata kiváló együttműködésben dolgozik.

Az aláíráson részt vett Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, a Heves megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos leszögezte: az iparfejlesztés célja a munkahelyteremtés. Ebbe az irányba mutat az ipari terület bővítése és fejlesztése, az M25-ös, Egert az autópályával összekötő út megépítése és az egri intermodális közlekedési csomópont-fejlesztés is. Mindennek a lényege a munkahelyteremtés – mutatott rá a politikus.

Habis László polgármester aláhúzta: kiemelt célra kiemelt összeget fordít a város, hiszen ez az 1,2 milliárd Ft-os beruházási csomag egy Eger életét évtizedekre meghatározó fejlesztés lesz. Azok után, hogy az önkormányzat szisztematikus munkával, évek alatt jelentős területet vásárolt meg erre a célra, a mostani projekt óriási előrelépést hoz: az egri iparfejlesztésre sok szempontból a város jövőjének zálogaként tekintünk. Feltáró utak épülnek az ipari területen, közvilágítást létesítünk az eddig nem fejlesztett déli részeken, továbbá csapadékvíz-elvezető rendszert és energiaellátást építünk ki. A fő cél a terület áram- és gázellátásának biztosítása, szennyvízvezeték építése, valamint alapvető hírközlési kábelek lefektetése. A város a 23 hektárt érintő beruházással biztosítja az alapot a későbbi, munkahelyteremtő magánberuházásokhoz, hogy a befektető, fejleszteni kívánó cégek az egri ipari területen gyártócsarnokokat, termelő üzemeket hozhassanak létre, vagy épp irodaépületeket építhessenek.

A projektről részletesen:

Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése (TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001)

A támogatás összege: 1.200.000.000 Ft

Az Eger déli iparterületein komplex gazdaságfejlesztési céllal megvalósuló beruházás akcióterülete a Sas út – Mátyás király út – Szövetkezet utca – Faiskola utca – Külső sor utca – vasút (a Keglevich Miklós utca folytatásában) által határolt terület. Tény, hogy a déli iparterületek magja még kevéssé igénybe vett, alulhasznosítottnak mondható, a MÁV Zrt.-vel folytatott tárgyalások során Eger Önkormányzatának azonban lehetősége nyílt arra, hogy ez a régóta megálmodott fejlesztés megvalósuljon.

A város életében stratégiai fontosságú cél a munkahelyteremtés, a megyeszékhely gazdasági potenciáljának további növelése. A beruházásra a déli iparterületen belül a régi rendező pályaudvar és térsége, valamint a volt kertészeti területek és az Andornaktályához közeli, beépítetlen területek a legalkalmasabbak, itt alakítunk ki egy térségi ipari-gazdasági övezetet.

A projekt megvalósításával kiépítjük az egri, déli ipari terület alapinfrastruktúráját. Ez egyrészt útépítési munkálatokat tartalmaz: az újonnan kialakítandó iparterület feltárására két útszakasz épül. A Déli Iparterület 1. sz. feltáró út fejlesztése három szakaszra bontható. Az első szakasza a Faiskola út- Szövetkezet út kereszteződésénél kialakítandó, új csomóponttól keleti irányban, a Füzesabony – Eger vasútvonal kereszteződéséig tart, ahol a tervek szerint egy fénysorompóval biztosított, szintbeli kereszteződést hoznak létre. A második szakasz nyomvonala a Füzesabony – Eger vasútvonal kereszteződéstől indul és a „0+0921,48” szelvényig tart. A harmadik szakasz a vasúti pálya keleti oldalán haladva, a Külsősor útig tartó közműsáv kiépítését tartalmazza, szórt útpályával.

A beruházás tervezett része még a jelenlegi ZF ipari telephely és az új iparterület között patakhíd és útépítés, továbbá a rendező pályaudvar mellett, a vasúti pályán keresztül egy új, gyalogos és kerékpáros átvezetés kialakítása is.

Az új iparterület feltárását a meglévő iparterület mellett egy kb. 1300 m hosszú, gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas szervizút is segíti (ez a Déli Iparterület 2. sz. feltáró út). Az új iparterület ellátását szolgáló középfeszültségű kábelek is itt lesznek elhelyezve. A projekt tervezett része még a Külsősor utca vasúti kereszteződéstől az új iparterületig terjedő szakaszának felújítása is. Valamennyi útépítés a szükséges közvilágítási-, járda- és vízelvezető árokkal együtt készül.

A beruházás során szükséges közműépítési munkák:

Többek között kiváltják az „EGER Ipar Nyugat 20 kV” szabadvezetéki hálózatot; elbontják a légvezetéki hálózatot; új, 1100 méternyi, 20 kV-os kábelt fektetnek az 1. sz. feltáró út alatt, két vasúti átvezetéssel. A fejlesztés tartalmazza továbbá 1300 méter új középfeszültségű földkábel fektetését az új iparterület elektromos ellátására; az EGER-BOSCH1 kiindulási ponton új kapcsoló állomás létesítését; a középfeszültségű kábel vasúti átvezetését; teljes körű megszakítóra érkeztetését és magát a kábel fektetését; valamint a BOSCH2 állomás átépítését 4 vonali mezős állomássá.

Megvalósul a középnyomású gázvezeték kiváltása az ipari terület beépíthetőségének biztosítására, gáz csatlakozó hely kiépítése új ipari fogyasztó részére, szennyvízvezeték kiváltása az ipari terület beépíthetőségének biztosítására és szennyvízvezeték csatlakozás kiépítése új ipari üzem részére. Mindezeken kívül a projekt része az ivóvízvezeték és kommunikációs-informatikai vezeték kiépítése új ipari üzem részére.

A mostani programot kiegészíti egy, a már júniusban aláírt „Déli Iparterület fenntartható városi közlekedésfejlesztése” című TOP-program, 305 millió Ft-os támogatási összeggel. Ennek egyik fontos célja, hogy elkészüljön Eger Fenntartható Városi Mobilitási Terve (SUMP), amely a következő időszak nagyobb közlekedés-fejlesztési beruházásainak alapdokumentuma lesz. A másik konkrét célkitűzés az egri Kistályai út és ezzel együtt a város déli iparterületének fenntartható közlekedésfejlesztése, ezen belül kerékpáros útvonalak kialakítása. Szabványos, elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesül a Kistályai út nyugati oldalán, 3 méter szélességben, így a déli városrészben élők és az ott dolgozók számára biztonságos és praktikus, alternatív közlekedési lehetőséget biztosítunk.

Eger nem kifejezetten iparvárosként szerepel a köztudatban, mégis igaz, hogy erős és fejlődő ipar nélkül Eger nem volna ugyanaz a város. A több lábon állás mindig is meghatározó várospolitika célunk volt. Az iparnak hatalmas szerepe van a megyeszékhely gazdálkodásában, az egri lehetőségek kiszélesítésében, valamint – kenyéradóként – az egri fiatalok, családok életében is. Azon vagyunk, hogy helyzetbe hozzuk a magas hozzáadott értéket termelő egri cégeket és kiszolgáljuk a bővítési törekvéseiket. Számunkra nem kérdés, hogy az iparnak, a munkahelyteremtésnek kulcsszerepe van Eger jövőjének alakításában – szögezte le Habis László polgármester.