Skip to main content

A Magyar Állam megvásárolja, majd ingyenesen az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül az egri 4567/A hrsz.-ú érseki pincerendszer, melynek elidegenítéséről is döntést hozott november 24-i ülésén Eger Közgyűlése. A 3462 m2 nagyságú, a Pyrker térről megközelíthető, „Város a város alatt” névre hallgató pince-együttesről van szó, amely jelenleg Eger Önkormányzatának tulajdonát képezi. A Kormány döntése értelmében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) útján a Magyar Állam vásárolja meg a pincerendszert a várostól, erre 170 millió Ft-ot csoportosítottak át. A vásárlást követően az Állam az Egri Főegyházmegye tulajdonába adja az ingatlant.

A szóban forgó pince önkormányzati vagyonkataszterben szereplő könyv szerinti értéke 36 millió Ft, az ingatlan kapcsán 82 millió Ft befejezetlen beruházás szerepel a nyilvántartásban. Az ingatlan nem szerepel az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában.

Az átadással Eger Önkormányzata a turizmussal és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos közfeladatot kívánja elősegíteni, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján.

A Közgyűlés november 24-i döntésével – 2017 február 28-i határidővel – felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a szükséges megállapodást aláírja. Ennek értelmében Eger Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. adásvétellel vegyes ingyenes állami tulajdonba adásról szóló megállapodást köt.