Skip to main content

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 2017 január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább, s a jogutód szervezethez, az Egri Tankerületi Központhoz kerülnek át a KLIK illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei. A Tankerületi Központ által fenntartott, jelenleg Eger Önkormányzata által működtetett iskolákkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek az Országgyűlés döntése alapján a jövő évtől ugyancsak a Tankerületi Központhoz kerülnek.

Egerben egy olyan modellt dolgoztunk ki, amely a megváltozott jogszabályi feltételek és keretek között is megőrzi a megítélésünk szerint nagyon jól működő, s így az eddigiekben bevált formát. A november 24-én a Közgyűlés által elfogadott előterjesztés szerint az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI) vállalkozói szerződést köthet a január 1-jével felálló Tankerületi Központtal. Így a továbbiakban is azok a szakemberek végezhetik ezt a munkát, akik a karbantartói feladatot eddig is ellátták. Az eddig iskolaműködtetésben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók a KLIK utódszervezetének foglalkoztatotti állományába kerülnek át (59 fő takarító, 6 fő takarító-eljáró, 7 fő karbantartó-portás, 1 fő udvaros, 9 fő portás).

Habis László polgármester a közgyűlési vitában leszögezte: Eger Önkormányzata az előterjesztés elfogadásával nem mondott le semmilyen jogról. Éppen ellenkezőleg: a már létező, törvény adta keretek között a legideálisabb megoldást fogadta el, saját hatáskörben. Ha ezt a város – szoros együttműködésben a KLIK-kel – nem tette volna meg december 15-ig, úgy az egri iskolák jövőbeni működtetési feltételeiről nem helyben, hanem a minisztériumban született volna döntés.

A városvezető hangsúlyozta továbbá: a magyar települési önkormányzatok – eltérő pénzügyi helyzetükből adódóan – eltérő színvonalon voltak képesek működtetni az iskolákat. Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy Eger korábban fenntartóként, majd működtetőként is példaértékű gazdája volt az intézményeknek. Ennek köszönhető, hogy a KLIK nem a piacról, hanem a várostól kívánja igénybe venni a karbantartási szolgáltatást, hiszen ezt eddig is kiválóan végezte az EKVI.

Az önkormányzat nem törvényt hoz, hanem a törvény adta keretek között törekszik a lehető legjobb megoldásra. Ezért nem világos számunkra, hogy miért keletkezett a Közgyűlésben vita arról, amiről a Parlament már döntött, azaz az iskolák működtetési jogáról. A helybeni megállapodás az egri gyermekek és családok érdekét, az egri iskolákban zajló szakmai munka színvonalának megtartását szolgálja.