Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger város hírnevének növelése érdekében végzett, valamint kiemelkedő munkássága elismeréseként Díszpolgári Címet adományoz Ternyák Csaba egri érseknek.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, az Egri Főegyházmegye főpásztora. 1979. június 21-én szentelték pappá. 1984-ben teológiai doktorátust szerzett. 1993. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké, 2007. március 15-én XVI. Benedek pápa az Egri Érseki tisztségre nevezi ki. Érseksége alatt számos újító, fejlesztő folyamatot indított el a köznevelés, a kultúra, a turizmus területein, melyek mind elősegítették, elősegítik Eger hírének, nemzetközi tekintélyének emelését. Az Egri Főegyházmegye, mint intézményfenntartó, alap-, közép- és felsőfokú intézményekben is gondoskodik a város diákjainak képzéséről. Eger kulturális, turisztikai fejlődését segíti a 2016-ban megnyílt Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, mely több kulturális rendezvénynek, programnak ad otthont. Az idei évben megkezdődik a Bartakovics Béla Közösségi Ház teljes felújítása, mely a város kulturális, civil életének fontos helyszíne. Dr. Ternyák Csaba egri érsek a város nemzetközi hírének és tekintélyének emelése terén végzett kiemelkedő munkásságának elismeréseként részesült a megtisztelő Díszpolgár címben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként „Pro Agria” Életműdíjat adományoz Varga István irodalomtörténésznek.

Cs. Varga István irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, főiskolai tanár. A győri Bencés Gimnáziumban szerette meg a nyelveket és az irodalmat, a nyelvtanulás fontos önképzési életprogram a számára. 1970-ben, a debreceni egyetemen szerzett diplomát. Tanított az egri tanárképző főiskolán, a debreceni egyetemen, a Károli Gáspár Egyetemen. Opponensi feladatokat vállalt az Eötvös Lorán Tudományegyetemen, Debrecenben és Szegeden is. Aktív kutatói, oktatói és szervezői munkát végzett, országos hatáskörű szakmai ismeretterjesztő tevékenységet folytatott. Az egri főiskolára kerülésétől városunk lakója. Mindig szívügyének tekintette szűkebb hazája Eger és a hevesi táj szellemi örökségének köztudatba emelését, melyről több kötete is tanúskodik. Az egri, illetve heves megyei irodalmi életről, költőkről, írókról, képzőművész alkotókról számos tanulmányt, kritikát és könyvet írt. Kutatja egri írók, költők életművét, úgy, mint Kálnoky László, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, és Apor Elemér munkásságát. Több mint 30 könyvet szerkesztett és lektorált. Több évtizedes kiemelkedő irodalmi és közéleti munkássága elismeréseként a város Közgyűlés 1995-ben „Irodalmi Nívódíj”-ban, 2006-ban „Pro Agria Díj”-ban részesítette.


Az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pro Agria” szakmai díjat adományoz Horváth Gábor háziorvosnak.

Dr. Horváth Gábor az orvosi egyetem befejezését követően a családorvosi tanszéken maradt, rezidensi időszaka után, 1999-ben tért haza Egerbe, itt az 5. körzet háziorvosa mellett dolgozott. Az év decemberében kezdett vállalkozásba, társaival megalapítva az Agria Ügyelet Kft.-t. A következő esztendőben megpályázta és elnyerte az akkoriban sok problémával küszködő városi orvosi ügyelet működtetését, amely mára a kor elvárásainak megfelelő intézményként látja el a betegeket a Szálloda utcában. Néhány év múltán az egri kistérség háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeletének ellátása mellett több heves megyei térség ügyeleti feladatait is szervezi. Kezdeményezésére valósult meg 6 háziorvos összefogásával a Patakpart Egészségház, korszerű betegellátást, orvosi munkahelyeket teremtve. Betegei, munkatársai tiszteletét élvezi. Orvosi tevékenységét és egészségügyi szervező munkásságát ismeri el ez a kitüntetés.


A szociális gondoskodás területén végzett munkájáért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Varga Katalinnak az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársának.

Varga Katalin eredeti hivatását tekintve tanítónő, 1991-től a gyermekvédelemben, 2005-től a városi szociális ellátó rendszerben dolgozik. Szociális munkásként kezdte a hajléktalan szállón, jelenleg az ápoló-gondozó otthont vezeti. A gondjaira bízott ellátottak a legelesettebbek, többéves, évtizedes hajléktalan lét után mások gondoskodására, ápolására szorulnak. Nehéz feltételek között arra törekszik, hogy a lakók emberhez méltó körülmények között töltsék mindennapjaikat, munkatársai számára pedig olyan feltételeket teremt, hogy legyen erejük ezt az embert próbáló feladatot ellátni. A gyermekvédelmi és a szociális ellátások területén több, mint 25 éve dolgozik. Empatikus, türelmes, emellett kiváló szervező és maga is nagy teherbírású munkatárs.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vendéglátás és turizmus területén végzett kimagasló tevékenységéért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Bíró József zongorista, előadóművésznek.

Bíró József  az általános iskola befejezése után költözött Egerbe, ahol a Gárdonyi Géza Gimnázium levelező tagozatán érettségit szerzett, majd Budapesten megtanulta a Braille írást és telefonkezelői vizsgát is tett. Cseh István tanította meg zongorázni, mely tudás elsajátítása igen könnyen ment számára, így „életévé” vált a zenélés. Az egriek szinte kivétel nélkül ismerik őt, hisz rengeteg vendéglátóhelyen, étteremben, szállodában, rendezvényen hallhatják játékát, láthatják jellegzetes alakját. Széles repertoárjával több műfajban, stílusban mozog otthonosan. A közönség igényeinek kiszolgálásával, a vendéglátáshoz kapcsolódó zenei szolgáltatás magas színvonalú közvetítésével a város turisztikai életének színfoltja. Bíró József a több évtizedes kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként részesült ebben a kitüntetésben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közszolgálat területén végzett kiemelkedő munkájáért „Pro Agria” szakmai díjat adományoz Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezetőnek.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Budapesten, a közgazdaságtudományi egyetem tanár szakán végzett 1978-ban, közgazdaságtudományi doktor. Dolgozott pedagógusként, majd belső ellenőrként. Bükkszenterzsébet jegyzőjeként kezdte a közszolgálati pályáját 1991-ben, ezt követően a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságának jogelődjében, gazdasági területen, majd igazgatóhelyettesként dolgozott 1992-től. 2000-ben került a polgármesteri hivatal gazdasági irodája élére, irányítja az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodását. Rendkívüli munkabírású, alapos, precíz munkát végez, és másoktól is ezt várja el. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy az önkormányzati költségvetési tervezés, a beszámolók, az adatszolgáltatások mindig pontosan és határidőre elkészülnek, valamint, hogy a közgyűlés kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett megalapozott döntéseket hozhat minden fontos költségvetést érintő kérdésben.


Szakmai, civil és közéleti munkásságának elismeréseként és védőnői munkája alapján Pro Agria” szakmai díjban részesül Farkasné Juhász Margit védőnő.

Farkasné Juhász Margit Budapesten, a HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szakán végzett. Főiskolai képzés során az iskolás korosztály tanítása, nevelése iránt érzett elkötelezettséget. Egerben, az egészségügyi vezetéssel együttműködve, iskolavédőnői munkakör kialakítását kezdeményezte, így az iskolavárosban elsőként, 1978-ban kezdte meg az iskolavédőnői munkát. A szakmai feladatokon túl bekapcsolódott a város egészségnevelési feladataiba, vöröskeresztes munkájába. Fontosnak tartotta a mentálhigiénés szemlélet és az egészségügyi ellátás összekapcsolását. 2003-ban egészségfejlesztő mentálhigiénikus diplomát szerzett.  A prevencióval kapcsolatos újabb ismeretek arra sarkalták, hogy még szélesebb körben próbáljon tenni az egészség megőrzése, mint cél érdekében. Az elmúlt 40 évben sok száz előadást beszélgetést, klub foglalkozást tartott. 1993-ban a cukorbeteg gyermekek egészségügyi ismereteinek gyarapítására egyesületet hozott létre szakmai együttműködéssel. Ma már az Egyesület (Cukorbetegek Egri Egyesülete), amelynek alelnöke, országos hírnévvel büszkélkedik. 1998-ban az Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke lett. Az Egri Civil Kerekasztal Egészségügyi, Karitatív és Szociális Szekció egyik vezetője. A civil társak megbízottjaként, a Civil Alap Bíráló Bizottságának tagja.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a városért végzett munkásságáért „Dobó Kardja” kitüntetést adományoz Mandák Attilának.

Mandák Attila  Nyugállományba vonulásáig a TIGÁZ egri kirendeltségének volt az üzemmérnöke. 1990-1994 között Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, 1994-1997 között pedig a helyi cigány kisebbségi önkormányzat képviselője volt. Egyik kezdeményezője a Gyergyószentmiklóssal kialakult testvérvárosi együttműködésnek, melynek érdekében fáradhatatlanul dolgozott. Jelenleg, mint az Egri Lokálpatrióta Egylet választmányi tagja, a Segít a Város Alapítvány titkára, és a Biosziget Rehabilitációs Alapítvány elnöke tevékenykedik a városunkért. Munkája szerteágazó, több területet felölelő. Részt vesz a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésében, 12 nehéz sorsú egészségkárosodott fiatalról gondoskodik, tevékenyen közreműködik a határon túli magyar kapcsolatok ápolásában, városszépítő akciók aktív tagja. Közreműködésével szépültek meg városi emlékhelyek vagy a Szent Kristóf Kápolna a Gyilkos-tónál. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából kezdeményezésére avattak emléktáblát a 15 évesen elhunyt Uza Sámuel emlékére. Az Egerért is végzett elkötelezett, kiemelkedő munkássága elismeréseként részesült a „Dobó Kardja” megtisztelő kitüntetésben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományoz Tajti Balázsnak.

Dr. Tajti Balázs 2010-ben szerzett orvosi diplomát a DEOEC általános orvostudományi karán. Belgyógyász rezidensként egy évet dolgozott a DEOEC II. Belgyógyászati Klinikán a Haematológiai részlegen. 2011. szeptemberétől a Markhot Ferenc Kórház III. Belgyógyászati osztályának dolgozója. 2015. novemberében szerzett belgyógyászati szakvizsgát, jelenleg haematológiai szakvizsgájára készül, a szakvizsga megszerzésének tervezett ideje 2017. novembere. Kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkezik, a belgyógyászati betegellátásban színvonalas munkát végez. Jó problémamegoldó képességgel rendelkezik, pontos, szorgalmas. Munkaidejét gazdaságosan osztja be, a tartós megterhelést is jól bírja. Udvarias, segítőkész. A betegekhez, hozzátartozókhoz és munkatársaihoz való hozzáállása, szervezőkészsége, emberi magatartása példamutató. Mind a belgyógyászati, mind a haematológiai szakellátásban előreláthatóan meghatározó szerepet fog betölteni a Markhot Ferenc Kórház elkövetkezendő évtizedeiben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést adományoz Stumpf János mentőorvos részére.

Dr. Stumpf János az egyik legnehezebb orvosi feladatot végzi, 1991. augusztusától dolgozik az Országos Mentőszolgálat Egri mentőállomásán. Oxyológus szakorvos, 1995-ben szakvizsgázott, jeles eredménnyel. A Heves Megyei Mentőalapítvány elnöke, annak 1993-as megalapítása óta. Nem mindennapi helytállást, gyors, de megalapozott döntéseket igénylő munkájában pontos, precíz. A rábízott feladatokat maradéktalanul, felelősségteljesen végzi el. Aktívan részt vesz a rezidensek képzésében, valamint a szakorvosjelöltek, mentőtiszt hallgatók gyakorlati vizsgáztatásában. Segítőkészsége, embersége a szakmában és az élet egyéb területein is példaértékű. Személyisége, szakmaisága példaként állítható mindenki elé. Az egészségügy területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkássága elismeréseként részesült az „Eger Kiváló Orvosa” kitüntetésben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Rendőre” kitüntetést adományozta Erdélyi Gábor rendőr alezredesnek.

Erdélyi Gábor a rendőrség állományába 2001. augusztus 16-án került közalkalmazottként. A Heves Megyei Rendőrkapitányság Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályára 2005-ben kérte áthelyezését. Munkája során vizsgálói, nyomozói és csoportvezetői beosztásban dolgozott, majd 2008-tól a Bűnügyi Osztály Felderítő Alosztályának vezetője lett. 2012-től a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának megbízott, majd kinevezett osztályvezetőjeként tevékenykedett. 2013-tól az Egri Rendőrkapitányság kapitányvezető-helyettese. Vezetőként kimagaslóan irányítja a bűncselekmények megelőzése, megszakítása érdekében kifejtett tevékenységet, az ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmények felderítését, a felderített bűncselekmények bizonyítását. Példaértékű munkakapcsolatot alakított ki Eger területén tevékenykedő társszervezetekkel, beosztottjait megfelelően irányítja, kiemelt figyelmet fordít az állomány stabilitására. Eredményes rendőrszakmai munkája elismeréséül parancsnokai javaslatára részesítette a közgyűlés a megtisztelő kitüntetésben.  


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetést adományozta Erdélyi Tamás tűzoltó főtörzsőrmesternek.

Erdélyi Tamás Tűzoltó pályafutását 1996. májusában kezdte beosztott tűzoltóként az Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságon. Az alapfokú tűzoltó tanfolyam elvégzése után folyamatosan képezte magát. 2007. októberében az M3-as autópályánál történt káresetnél tanúsított kiemelkedő helytállást és bátor magatartást. Példamutató hitvallástudatáért, szorgalmáért, odaadásáért 2008. március 15-e alkalmából „Bátorságért Érdemjel” elismeréssel jutalmazták. Több mint 20 éves szolgálati ideje alatt elöljárói több alkalommal ismerték el kiemelkedő munkavégzését. Káreseteknél és a laktanyában is figyelemmel kiséri a fiatal kollégák tevékenységét, tapasztalatait átadva segíti a szakmai fogások készségszintű elsajátítását. Tűzoltói szolgálatát a megbízhatóság, munkáját a szakmai felkészültség és a precizitás jellemzi. Elhivatottsága, a szervezet iránti elkötelezettsége példaértékű csoporttársai körében. Kiemelkedő munkássága elismeréseként parancsnokai javaslatára részesült az „Eger Kiváló Tűzoltója” kitüntetésben.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományoz Sebess László részére.

Sebess László jelenleg az Egri Kulturális és Művészeti Központ munkatársa, ahol technikusi feladatokat lát el, valamint két évtizede erősíti a TV Eger stábját, mint operatőr. A híradások forgatásai mellett a műsorgyártásban is otthonosan tevékenykedik. Kreativitásának köszönhetően számos technikai újítással gyarapodott a Média Eger Kft. eszköztára, ő keze munkája például a kameramozgató rendszer, mely fontos szerepet tölt be a stúdiófelvételek során.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kiváló Munkáért” kitüntetést adományoz Csehné Vankó Zsuzsanna részére.

Csehné Vankó Zsuzsanna a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság csecsemő és kisgyermeknevelője 1958-ban született Tiszanánán. 1977-ben szerezte érettségi bizonyítványát a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, ebben az évben kezdte meg munkáját bölcsődei gondozóként. 1982-ben csecsemő és kisgyermekgondozó szakképesítést szerzett. Folyamatosan képezve magát, 2012-ben az Eszterházy Károly Főiskolán csecsemő és kisgyermeknevelő szakán diplomázott, tanulmányait kiváló minősítéssel végezte. Az intézmény kétszeres Tyúkanyó díjas dolgozója, aki ezen érdemeket magatartásával, munkabírásával és a fiatal dolgozók iránt tanúsított segítőkész hozzáállásával nyerte el. Közösségi munkája kiemelkedő, kollégái tisztelik, szeretik. Ötleteivel a bölcsődei programok színvonalasabbá tételéért szívesen munkálkodik. Szoros kapcsolat fűzi minden bölcsődés gyermekhez, kiváltképpen azokhoz a családokhoz ahol több gyermek lévén személye miatt térnek vissza hozzá a gyermekek.