Skip to main content

Eger Önkormányzata néhány hónappal ezelőtt sikeresen nyújtott be támogatási igényt a Miniszterelnökség „Területi infrastrukturális fejlesztések” megnevezésű előirányzatára. Ennek nyomán városunk egymilliárd Ft-os, közterületi infrastruktúra-fejlesztésre fordítható támogatásban részesült. Az utakat, járdákat, hidat, csapadékcsatornát és kerékpárutat érintő fejlesztés eredeti előirányzatként szerepel Eger 2017-es költségvetésében.

Az egymilliárd Ft-os, kormányzati forrás felhasználásával Egerben 32 elemből álló infrastruktúra-fejlesztési programot hajtunk végre, két ütemben. Elsőként 22, engedélyeztetés nélkül elvégezhető felújítást valósítunk meg, a II. ütem tartalmazza majd az összetettebb, nagyobb előkészítést igénylő munkálatokat. A beruházás-sorozat a város egészét érinti, nagy lökést adva a megyeszékhely közlekedésfejlesztésének.

2017 szeptemberében az alábbi, közterületi fejlesztéseket kezdjük meg:

 1. Arany János utca bölcsőde bekötő út felújítása
 2. Radnóti Miklós utca felújítása (350 m hosszon)
 3. Pozsonyi utca felújítása (179 m hosszon)
 4. Tittel Pál utca felújítása (110 m hosszon)
 5. Almagyar utca és járda felújítása (215 m hosszon)
 6. Kossuth utca és járda felújítása (153 m hosszon)
 7. Kossuth utca hídfelújítás
 8. Csokonai utca járda felújítása (180 m hosszon)
 9. Tizeshonvéd utca felújítása (312 m hosszon)
 10. Széchenyi utca aknafedlapok cseréje és 2 db autóbuszmegálló átépítése
 11. Barkóczy utca és járda felújítása (450 m hosszon)
 12. Fiumei utcai járda átépítése (251 m hosszon)
 13. Olasz utca szervízút burkolat felújítása (181 m hosszon)
 14. Ludányi utca járda felújítása (267 m hosszon)
 15. Kallómalom utca járda felújítása (491,5 m hosszon)
 16. Vallon utcai járda átépítése (242 m hosszon)
 17. Rákóczi Ferenc út 57.-65. sz. előtti zúzottköves parkoló átépítése gyephézagos
 18. Bükk sétány kerékpárút felújítása (600 m hosszon)
 19. Garzon utca járda felújítása (336 m hosszon)
 20. Benedek úti óvoda előtti járda átépítése (109 m hosszon)
 21. Borsod utca burkolat felújítása (173 m hosszon)
 22. Pásztorvölgy utca II. ütem (191 m hosszon)

Habis László polgármester az aláírás kapcsán kiemelte:

A remek lehetőségről szóló felhívás megérkezése után az önkormányzatnak egy hónapon belül reagálnia kellett: a tartalmas szakmai program összeállításához a hivatali szakemberek és a miniszterelnökség jó együttműködése volt szükséges. A konkrét beruházási célokat a városvezető soron kívüli eljárás keretében jelölte meg, egyeztetve minden egri választókörzet önkormányzati képviselőjével.

Az Eger egészét érintő fejlesztési csomag rendkívüli mértékben segíti majd azt a célunkat, hogy az egri polgárok szempontjából kulcsfontosságú beruházásokat valósíthassunk meg olyan területeken is, melyek nem érintettek az ismert pályázati programokban – húzta alá a polgármester.

Fontosabb tudnivalók:

 • A munkálatok során jellemzően 1-2 napos, félpályás lezárásra, kisebb útszakaszok esetében pedig egyes időszakokban teljes útlezárásra kell számítani.
 • A szegélyépítések idején útszűkület lassítja majd a forgalmat. A fejlesztési program elvégzése során az autóbusz közlekedés minden érintett utcában zavartalan lesz.
 • Amikor elérkezünk az aszfaltozáshoz, szükség lesz a behajtást időszakos korlátozására, jelzőőrös irányítás mellett.
 • A kivitelezők valamennyi érintett utcában szórólapokon és közvetlen megkeresés útján is tájékoztatják a lakosságot az aktuális munkákról, forgalomkorlátozásokról és az ingatlanok megközelíthetőségét érintő kérdésekről.

A felújítási/építési program idején a lakosság és a közlekedők megértő türelmét, szíves együttműködését kérjük!

Részletek az egri igénylő dokumentumból:

A Projekt célja a város közlekedési tereinek minőségi, biztonságos és fenntartható módon történő, komplex felújítása, szükség szerinti bővítése. A Projekt megvalósítása során az érintett közutak, járdák, lépcsők, hidak, kerékpáros utak új és minőségi burkolatot kapnak a hordozó szerkezetek szükségszerű megerősítésével együtt.

A felújítással érintett közlekedési területek alatt húzódó vonalas infrastruktúra elemek (csapadékvíz-vezetékek) szükség szerinti és egyidejű felújítása is elkészül, az elhasználódott elemek cseréjével. A közterületeken összegyűjtött csapadékvizek biztonságos elvezetésére a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok, vezetékek felújítása, szükség szerint bővítése is megvalósul.

Olyan közlekedési összeköttetések kiépítése is megtörténik, melyek mindenki által használható, biztonságos közlekedést tesznek lehetővé eddig hiányzó területeken.