Skip to main content

Éles vitát váltott ki az egri Közgyűlés Alapokmányának augusztus 31-én tárgyalt módosítása. Az ellenzéki képviselők már az ülés előtt tiltakoztak a változtatás ellen, arra hivatkozva, hogy az korlátozza mozgásterüket, jelentősen leszűkíti a felvethető témák számát és jellegét, s így a választópolgárok képviseletét. „Mostantól csak dicsérni szabad” – hangzott el érvelésükben.

Az augusztus 31-i ülésen elfogadott változtatás lényege, hogy az Alapokmányba bekerült egy kiegészítés. (Lásd a félkövér kiemelést.)

„A napirend elfogadását követően a rendes közgyűlés napirendjén nem szereplő, a város életét jelentősen befolyásoló, halaszthatatlan és rendkívüli jelentőségű ügyben, amely erősíti a városi összetartozást és egyben pozitív üzenetet hordoz, a napirendi pontok tárgyalása előtt bármely képviselő és a nem a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester – egy alkalommal – legfeljebb 5 perc időtartamban felszólalással élhet.”

Habis László polgármester, a napirend előterjesztője elmondta:

A Közgyűlésnek felelőssége van a közbeszéd alakításában, a grémium minden tagja a város egészéért felelős képviselő. Fontos, hogy a városatyák ne úgy kezdjék a város életét, működését, jövőbeni irányait jelentősen meghatározó üléseket, hogy napirendek előtti, éles felszólalásokkal egymásnak esnek. Habis László utalt arra: négy éves parlamenti tapasztalata, hogy ez nem tesz jót a közös munkának, ehelyett azt az egri gyakorlatot kívánja erősíteni, hogy a Közgyűlés előtt fókuszba állítanak egy-egy sikeres egri szakembert, sportolót, vállalkozót, egy-egy kiemelkedő és a város polgárainak figyelmére méltó, egri teljesítményt.

A városvezető leszögezte: a napirendek tárgyalása, a város előtti kihívásokról szóló döntések kapcsán sok esetben egészen éles vita is kibontakozik egy-egy közgyűlési ülésen, ami természetes dolog. Fontos a kritika is és fontos az ellenzék véleménye is, hiszen mindannyian kapcsolatban állunk városunk polgáraival, őket képviseljük, s ahányan vagyunk, annyiféleképpen láthatjuk egy-egy kérdésben, hogy mi Eger elsődleges érdeke. Abban is jelentősen eltérhet a véleményünk, hogy mely döntés célravezető az aktuális probléma megoldásában.

Ugyanakkor kiemelten fontosnak tartom, hogy Jankovics Dezső, egykori polgármester szellemében megtartsuk, sőt, erősítsük a Közgyűlés konstruktív légkörét – fogalmazott a polgármester. Ezért nem tartom tanácsosnak, hogy a napirendek tárgyalása előtt már szétválasztó, megosztó, politikai célzatú és nem az együttműködés irányába mutató felszólalások hangozzanak el, s ezzel alapozzuk meg egy-egy testületi ülés hangulatát. Véleményem szerint az sem tanácsos, hogy ezt tárjuk a városunk polgárai elé a Közgyűlés munkájának kezdetén. A visszajelzések szerint sokan követik a testület munkáját a televízión keresztül, s ők figyelemmel kísérik a napirendek után elmondott gondolatokat is.

– Tisztában vagyok azzal, hogy ez a téma jókora politikai jelentőséget kapott, ezzel együtt azt a sokat emlegetett Jankovics Dezső mondatot idézem kiegészítésem zárásaként, miszerint „E terem falai átkos viszálykodást, önös érdek és hiúság kielégítését célzó pártoskodást, faji, vallási és politikai gyűlölködést sose lássanak, mindig szeretett hazánk és városunk jól felfogott érdekei lebegjenek a város atyáinak szeme előtt” – mondta el Eger polgármestere.

A vita más pontján a városvezető kifejtette: egy „személyes illúzió” a javaslata alapja, miszerint a városi összetartozás érzését erősítve meg lehet találni azokat a témákat, amelyek egyéniségtől, személytől, politikai-, vagy egyéb felfogástól függetlenül értékes dolgot jelentenek Egerben. Ez számos területen megnyilvánulhat, akár a kulturális életben, akár a sportban, karitatív tevékenységben, vagy az ifjúságnevelésben. Lehet ez egy egri borász, egy senior úszó, egy vállalkozás, vagy diákok sikere, amely összeköt bennünket és erősíti a hajlamot a közgyűlési együttműködésre, egymás gondolatainak megértésére.

Habis László a „pozitív üzenet” gondolatára utalva elmondta: abban reménykedik, hogy a jó hagyományokat folytatva rendre a Közgyűlés fókuszába kerülhet egy-egy megsüvegelendő egri teljesítmény, vagy városi érték.

A polgármester képviselői kérdésre úgy fogalmazott: természetes, hogy egy szabály a Közgyűlés minden tagjára vonatkozik. A Fidesz-KDNP frakcióban is volt korábban olyan felszólalás, amely nem a mostani javaslat szerinti szellemben fogant. A szabály tehát minden képviselőre érvényes. Polgármesterként az a célja, hogy a képviselőtársait a közgyűlési ülések nyitányaként az egymás iránti nyitottságra, megértésre motiválja.

Összegzésében Habis László utalt arra is: sok olyan eszköz, fórum van, amely a nyilvánosságot és a problémák megoldásának lehetőségét biztosítja: ügyfélfogadás, fogadóóra, zöld szám és folyamatos e-mail kapcsolat, nyilvános a Közgyűlés és a bizottságok ülése, utóbbiak időkorlát nélküliek és minden bizottságban ott a civil delegált is, ami talán egyedülálló, egri érték. Kevéssé érthető tehát az, amikor a mostani változtatáshoz kapcsolódóan egyesek a demokrácia végét vizionálják. Különösen a tekintetben furcsa mindez, hogy közben számos olyan városról tudunk, ahol nem létezik a napirend előtti felszólalás intézménye.

– Egyikünk sem falakkal körülvéve él, akár szombaton, a piacon, akár más fórumokon megtalálnak az egriek, engem is, a képviselőket is. A lakossági kapcsolatokra építjük a munkánkat, tehát szó sincs arról, hogy a demokráciát szeretnénk valamilyen módon korlátozni – húzta alá Habis László.

Dr. Stefán Zoltán tanácsnok, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a polgármester kérdésére a Közgyűlésben kijelentette: továbbra is vállalja azt a feladatot, hogy a napirend előtti felszólalások ügyében döntést hozzon.

Egy másik, technikai jellegű módosítás is történt a Közgyűlés Alapokmányában: a jelenleg hatályos jogszabályok már nem ismerik a „népi kezdeményezés” kategóriáját, ezért az erre vonatkozó részt hatályon kívül helyezte a Közgyűlés.