Skip to main content

Eger MJV Önkormányzata képviseletében Habis László polgármester a Pedagógus Napon adta át az alábbi kitüntetéseket és elismeréseket.

  • a nyugalmazott óvodapedagógusok Díszokleveleit,
  • a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket
  • Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának díjait, kitüntetéseit
  • és a Polgármesteri elismeréseket.

Díszoklevél elismerésben részesülhetnek azok a pedagógusok, akik közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat és diplomájuk megszerzésének legalább fél évszázados évfordulóját ünneplik.

 ARANY DIPLOMÁT KAPOTT:

Rádi Károlyné

Óvónői oklevelét 50 éve szerezte meg a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben.

Az emberi erőforrások minisztere által odaítélt PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI emlékérmet kapnak azok a pedagógusok akik több évtizedes áldozatos munka után most fejezik be aktív pályafutásukat.

Bognár Márta Eleonóra A Benedek Elek Óvoda óvodapedagógusa
Hegyesiné Pintér Judit A Benedek Elek Óvoda óvodapedagógusa
Jakab Zoltánné A Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodájának óvodapedagógusa
Kelemenné Mészáros Mária A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának óvodapedagógusa
Veres Eszter A Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvodájának óvodapedagógusa
Dr Somogyi Mártonné A Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodájának óvodapedagógusa
Hollóné Tóth Erzsébet A Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa
Sós Lászlóné A Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa
Csank Zoltánné A Ney Ferenc Óvoda székhely óvodájának intézményvezető helyettese
Szikszai Katalin Ibolya A Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvodájának óvodapedagógusa
Cziberéné Bartók Mária A Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa
Kisné Molnár Ágnes A Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodájának óvodapedagógusa
Mata Sándorné A Szivárvány Óvoda Deák Ferenc Tagóvodájának óvodapedagógusa

Akadályoztatása miatt nem tud részt venni az ünnepségen, az elismerést Kovácsné Pásztor Judit tagóvodavezető veszi át.

Tóthné Kun Judit A Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodájának óvodapedagógusa

Habis László POLGÁRMESTERI ELISMERÉSben részesítette kiemelkedő munkájáért:

Császiné Deák Dorottya

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanára, 2006-tól igazgatóhelyettese. A 4 évtizedes szakmai munkája, pedagógiai eredményei kimagaslóak. Növendékei közül Zeneakadémiát, Főiskolát végzett tanárkollégák kerültek ki. Vezetői munkája példaértékű. Városunk kulturális rendezvényeinek aktív résztvevője, az Egri Szimfonikus Zenekar tagja.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitüntetést adományozott azoknak a kimagasló eredményt elért személyeknek, akik a munkájukkal mások megbecsülését, elismerését kivívták.

Bódi István

1993-tól az Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma dolgozója. A festő- mázoló- tapétázó szakmában tanuló fiatalok szakoktatója. Kiemelt figyelmet fordít a szakma iránti tisztelet kialakítására. Tanulói közül többen is kiemelkedő eredményt értek el a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjében.

Vámosné Nagy Gabriella

Az Egri Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára egészségfejlesztő tanára, egészségügyi szakoktatója. 15 éve tanít az iskolában. Munkáját pontosan, lelkiismeretesen végzi, és ezt várja el tanítványaitól, kollégáitól is. Tanulói közül többen is kiemelkedő eredményt értek el a szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének döntőjében.

Ádám Zsuzsanna

A Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának dajkája. Határtalan szeretettel és türelemmel gondoskodik a rá bízott gyermekekről. Munkaidőn túl is szívesen vállal feladatokat a csoportja érdekében. Kiváló együttműködést alakított ki a kollégákkal, az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel.

A Közgyűlés öt kiemelkedő munkát végző pedagógusnak ítélte oda az Eger kiváló Pedagógusa kitüntetést, példaadó szakmai munkájuk elismeréseként.

Pribéliné Téglás Andrea

1995 óta az Egri Dobó István Gimnázium ének zene szakos tanára, mesterpedagógus. Az iskolai kórus vezetője, aki sokat tett a zenei tehetségek felfedezéséért és fejlődéséért. Tanítványai országosan is kiemelkedő eredményeket érnek el a zenei versenyeken. Aktívan bekapcsolódik városunk zenei életébe és kulturális programjaiba

Juhász Róbertné

Az Egri Lenkey János Általános Iskola tanítója, 35 éve kezdte pedagógus pályáját. Kitűnő pedagógiai érzékkel oktatja és neveli a rábízott kisiskolásokat. Óráit az igényesség, gondosság, kreativitás jellemzi. Diákjai évek óta eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken és pályázatokon. A nevelőtestület megbecsült tagja.

Mezeiné Mohos Beatrix

Az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola országos döntőbe került játékos sportvetélkedő csapatának vezetője és edzője. Közösségépítő tevékenysége, nevelői munkája példaértékű. Munkájával kivívta a gyermekek szeretetét és a szülők elismerését.

Csákváriné Veréb Valéria

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium angol nyelv tanára, munkaközösség-vezető. Több évtizedes tanári pályát tudhat maga mögött. 10 éve négy nyelvvizsga-rendszerben vizsgáztató tanár, 8 éve érettségi elnök. Kollégái és diákjai megbecsülését is kivívta segítőkészségéért, szakmai kiválóságáért, munkája iránti elkötelezettségéért.

Bocsiné Percze Andrea

A Ney Ferenc Óvoda óvodavezető-helyettese. 26 éve kezdte pedagógus pályáját. Közoktatás vezető, mentorpedagógus szakvizsgával rendelkezik, mesterpedagógus. Sikeres munkát végez az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógus hallgatóinak képzésében. Munkáját az igényesség, a pontosság jellemzi, kollégái szakmai munkáját aktívan támogatja.

A nevelés, oktatás területén kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységéért a Közgyűlés „PRO AGRIA” SZAKMAI DÍJ-at adományozott az arra érdemes pedagógusoknak:

Kántor Zsolt

Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, fizika-informatika-technika szakos tanára, mesterpedagógus. Pedagógus pályáját 1996-ban kezdte. Elkötelezett a tehetséggondozás mellett. Vezetőként kiemelkedően eredményes munkát végez. Lelkesedése és alázata tantárgyaihoz, diákjaihoz és kollégáihoz példaértékű.

Jámbor Erzsébet

20 éve az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanítója, mesterpedagógus. A Jenaplan pedagógiai módszertan bevezetője és képviselője. 2004-től intézményvezető-helyettesként az alsó tagozat munkáját koordinálja. Szakmai képzettsége példaértékű. Kollégái, a szülők és a tanulók elismeréssel beszélnek tanítói és vezetői munkájáról.

Kiss Tamás

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium testnevelő tanára. 30 éve dolgozik az iskola pedagógusaként. Diákjaival kiváló országos eredményeket ért el a Diákolimpiákon kosárlabda és tollaslabda sportágakban. A Vöröskereszt Heves Megyei szervezetének segítő tagja. Karitatív tevékenységeivel emberségből mutat példát tanítványainak.

Mindannyiunk nevében gratulálunk az elismerésben, kitüntetésben részesült pedagógusoknak.

További sikereket, és jó egészséget kívánunk nekik!