Skip to main content

Az Eszterházy Károly Egyetemen a tavaszi tanév végén 1313 hallgató tett sikeres záróvizsgát és kapott oklevelet vagy tanúsítványt intézményünk 4 campusán. Az egri campuson összesen 784 végzős hallgatónk fejezte be tanulmányait. Alapszakon 245-en, mesterképzésen 108 fő teljesítette a követelményeket, csakúgy, mint a 31 osztatlan képzésben résztvevő, 98 felsőoktatási szakképzést, vagy a 128 szakirányú továbbképzést választó társaik. Az egri campuson 323 fő magister sapkája repülhet a magasba az oklevélátadó ünnepségek végén. Idén először vehettek át diplomát az osztatlan képzésben résztvevő hallgatóink, valamint a Stipendium Hungaricum program keretében az egri és a gyöngyösi campuson tanuló nemzetközi hallgatóink is megkapták végzettségüket igazoló dokumentumaikat.

Az intézmény vezetése professzor emerita cím adományozásával köszönte meg nyugállományba vonult Lőrinczné Dr. Thiel Katalin, főiskolai tanár sokéves munkáját.

A díszünnepségen hárman vehettek át habilitációs díszoklevelet: intézményünk oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, Dr. Nagy Melinda, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettese, valamint Dr.Molnár György, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem minőségügyi dékánhelyettese.

7 doktorandusz hallgató tett doktori esküt:

Bakonyi Zsuzsanna a Történelemtudományi Doktori Iskolában, Döbörné Fizel Natasa, Hunyadi Zsuzsanna, Lanszki Anita, Orgoványi-Gajdos Judit, Savella Orsolya, Tiszai Luca pedig a Neveléstudományi Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot.

A Bölcsészettudományi Kar Gárdonyi Géza-díja azon nem oktató-dolgozók, valamint hallgatók kiemelkedő, példamutató munkájának elismerése, akik az intézményi közéletben aktívan részt vesznek, valamint az intézmény hírnevét, elismertségét jelentősen előremozdították. A kitüntetést minden évben egy hallgató és egy nem oktató-dolgozó kaphatja meg. Idén Farkas Antal Sándor III. évf. Ének-zene tanár – játék és szabadidő-szervező tanár hallgató, valamint Breznai Sándorné, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet ügyintézője részesült az elismerésben.

Intézményünk jogelődje, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara kitüntetést alapított Somos Lajos-díj néven. A díjat a karon végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Pedagógiai Kar kari tanácsa 2018-ban Dr. Lengyelné Molnár Tünde intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docensnek, valamint dr. habil. Hanák Zsuzsanna a Pszichológiai Intézet főiskolai tanárának ítélte oda.

A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriuma 2016-ban az alapító kezdeményezésére “Az Eszterházy Károly Egyetemért” díjat hozott létre.  Az odaítélésről az alapító előterjesztése alapján a kuratórium dönt.  Az érem bronz fokozatát Nagy Andor, a Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza, a Líceum Kiadó vezetője érdemelte ki.

A Pro Academia Agriensi Juventutis díj olyan hallgatóknak adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi munkájukon túlmenően az egyetem hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek az egyetemi hallgatói közélet alakításáért és fejlesztéséért. Idén az elismerést Kriegel Zsófia – IV. évfolyam tanító szakos végzős hallgató vehette át a Jászberényi Campuson.

Tanay Antal díjat kapott Dr. Harmat Mária, nyugalmazott óraadó az Információs és Kommunikációs Tanszékről.

Fábián Hallgatói díjban részesült Nagy Annamária, óvodapedagógus alapszakos hallgatónk.

Egyetemünk jogelődje, az Eszterházy Károly Főiskola 2010-ben két díjat alapított, mellyel a kiemelkedő hallgatói tudományos és közösségi tevékenységet jutalmazza.

A Hallgató a Tudományért díjat kiemelkedő tudományos tevékenységért ítéljük oda. A Hallgató a Hallgatókért díjra azon diákjainkat jelölték, akik kiemelkedő TDK részvételük mellett társaikat is motiválják és segítik.

Hallgató a Tudományért díjban részesültek:

  • Sáfár Dániel – AVK
  • Kis-Prumik Zoltán –BTK
  • Sönperger Richárd–GTK
  • Orbán Ágnes– PK
  • Balogh Szabolcs –TTK

Hallgató a Hallgatókért díjban részesültek:

  • Lénárt Dóra – AVK
  • Bicsák Boglárka – BTK
  • Lantos Vivien – GTK
  • Fási Vivien – PK
  • Győrössy Dorottya –  TTK

Jó tanuló, jó sportoló díj azoknak a hallgatóknak adományozható, akik jó tanulmányi eredményeik mellett aktívan részt vesznek a hallgatói sportéletben, a versenysportban elért eredményeikkel öregbítik intézményünk hírnevét.

Idén Pap Csilla, az Egri Triatlon és a Békéscsabai Atlétika Club igazolt versenyzője, valamint Kransznai Máté birkózó érdemelte ki az elismerést.