Skip to main content
Fejlesztés

Újragondolják a Gárdonyi-kertet

By 2018. augusztus 18.

Arról már nagyjából egy hónapja lehet tudni, hogy komolyabb átalakulás előtt áll a Gárdonyi-kert, július végén ebben a hírvideóban foglalták össze a fejlesztés lényegét.

Most a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság augusztus 21-i ülésének 3. rendelettervezete segít jobban körülhatárolni, hogy mit is álmodtak meg a vár mögé. Megkaptuk például a lakossági fórumon bemutatott tervrajzot átböngészésre:

És a tervrajz mellé kaptunk még leírást is, ezt mutatjuk alább bemásolva. A rendelettervezetnek ez a két pont a lényege, de érdeklődők letölthetik a teljes anyagot is a cikk végén.

„A pályázat eredményeként a Gárdonyi kert használata új megközelítésbe helyeződik. Az építési övezeti besorolást figyelembe véve a jelenlegi funkciók egy új közösségi térrel gazdagodnak. Az újonnan létesülő épület a pályázat szerinti fogalommal egy „parkszín”.

A Gárdonyi kert 2 meghatározó épülete a Gárdonyi Géza emlékház és az Arkt művészeti ellátó épülete. Az utóbbi a tömb délkeleti sarkán áll a Cecey Éva utca felé előkert nélkül, a Gárdonyi Géza utca felé előkerttel. Az épület történeti hagyományi értékeket nem hordoz, de az elmúlt 30-40 év folytonosságát tükrözi, ezért az épülethez kapcsolódó építési hely kiegészítése indokolt a kényszerű bontás elkerülése érdekében. Az épület fiatal művészeti és kulturális közeget jelent változatos programjaival, kiállításokat, műszaki és művészeti előadásokat, továbbképzéseket szerveznek benne.

A Gárdonyi Géza emlékház műemléki épülete, 10 m-es előkertben, fák közé hátrahúzott hosszházas tornácos épületben közvetíti a mának az író szellemiségét és a XIX. – XX. század fordulójának lakóház építési hagyományait. Az épület környezetében lévő növényzet egy részét még maga az író ültette, így a korból és lombkorona tömegből adódó értékeken túl eszmei értékkel is bírnak.

A Gárdonyi kert a város és a Vár fölé emelkedik. A Belvárostól elkülönülten alakult ki, de mégis a Belvároshoz, valamint a város többi részeihez is közel van. Domborzata és a városon belüli elhelyezkedése, valamint az intézményi kert jellege, történeti és irodalmi szellemisége szükségessé teszi a többgenerációs közpark – közkert irányába való nyitást.

Az értékes növényállomány térbeli elhelyezkedését is figyelembe véve a Gárdonyi Géza utca felől az épületsort zárná le nyugatról az új Parkszín.

A közösségi Parkszín a kerítésre ültetve indul a tömb belsejébe. Az előkert nélküliség, a kerítésre ültetés a domborzati kiegyenlítést is megjeleníti és bemutatja a mai építészeti eszközrendszert, anyaghasználatot, tömeg- és formaképzést. A kerthasználatban elválasztja az elmélkedő kertrészt és a mai piknikező és alkotórét funkciót.

A Parkszín befogadja a kiszolgáló zárt épületrészeket, kiállítási teret (múzeumi üzlet, kávézó, egyéb vizes- szociális és kiszolgáló blokk) és az igényekhez igazítottan zárttá és nyitottá tehető közösségi tereket, mint a múzeumpedagógiai gyerektábori foglalkozások, közösségi események, rendezvények tere. A nyitottá változtatható terek az egyes közösségi kertrészek egymásba folyását összekapcsolását is megteremtik, a belső tereket és foglakozásokat a kert szerves részévé teszik a kinyitott vagy bezárt nagy üvegfelületeivel.”

Kapcsolódó letöltés:

Bizottsági rendelettervezet