Skip to main content

A „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” (CLLD) elnevezésű programban eddig történtekről tartottunk beszámolót, sajttájékoztató keretében. Íme, a legfontosabb tudnivalók, melyekről 2019. február 7-én, Habis László polgármester úr, a Helyi Akciócsoport elnöke, valamint Hegedűsné Majnár Márta és Gulyás László alelnök sajtótájékoztatón számolt be az újságíróknak.

I. Az Egri Helyi Közösség (CLLD-Helyi Akciócsoport/HACS) január 31-ig teljesítette a vállalásait: a Helyi Közösségi Stratégiában szereplő nyolc intézkedés mindösszesen 5 pályázati felhívásban jelent meg. A teljes keretösszeg e célra csaknem 400 millió Ft.

II. A Helyi Bíráló Bizottság által eddig elbírált pályázatok:

 • Kulcsprojekt: célja a Gárdonyi-kert fejlesztése – 111 millió Ft

A pályázók konzorciumban: Eger MJV Önkormányzata, Dobó István Vármúzeum, Eger Vára Barátainak Köre, Arkt Építész- és Művészeti Egyesület

A konzorciumvezető Eger Önkormányzata

 • ERFA pályázat: célja a Zsinagóga/Ziffer Galéria megújítása – 90 millió Ft

A pályázó a galériát üzemeltető Dobó István Vármúzeum

 • A közösségépítés módszertani megújítása: célja az ún. készségalapú/ABCD (Asset Based Community Development) módszertan kifejlesztése

A pályázó az Eger Innovations Non-profit Kft. (Eszterházy Károly Egyetem)

 • Mindhárom pályázat a 2. ellenőrzési szakasznál tart, a támogató döntések megszülettek, a támogató okiratokat várjuk az Irányító Hatóságtól.

III. A január 31-én zárult pályázatok összefoglalója:

 • Felhívás címe: „Közösségi terek kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztése a kulturális és aktív szabadidő-eltöltés érdekében” (TOP-7.1.1-16-H-074-1.4-2.1):

A beérkezett pályázatok száma 7 db; ebből a kultúra-pontok kialakítására (A-komponens) 3 db; míg játszóterek, szabadidőparkok fejlesztésére (B-komponens) 4 db pályázat érkezett.

 • Felhívás címe: „Kulturális, közösségi programok szervezése” (TOP-7.1.1-16-H-074-1.3-1.5-3.1):

A beérkezett pályázatok száma 17 db; ebből az „élményközvetítő események” szervezésére (A-komponens) 8 db; az esélyegyenlőségi, önkéntességet támogató érzékenytő programokat jelentő B-komponensre pedig 6 db pályázat érkezett; civil szervezetek alulról jövő kezdeményezéseiről szóló, C-komponensre 3 db beadványt regisztráltunk a január 31-i határidőig.

 • Megállapítható, hogy a pályázati aktivitás a várakozásnak megfelelt.

IV. A HACS elnöksége az eredményes pályáztatást követően az alábbi két felhívást és pályázati szakaszt lezárja:

 • Kulturális, közösségi programok szervezése; TOP-7.1.1-16-H-074-1.3-1.5-3.1
 • Közösségi terek kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztése a kulturális és aktív szabadidő-eltöltés érdekében; TOP-7.1.1-16-H-074-1.4-2.1

Habis László polgármester, a Helyi Akciócsoport elnöke kifejtette: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program része a CLLD projekt is, s a teljes TOP-tervezést és az azt megelőző Integrált Településfejlesztési Stratégia és Program megalkotását is jellemezte a „közösségvezérelt módszertan”, hiszen rengeteg konzultáció zajlott mind a lakossággal, mind civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, munkaadókkal, egyházakkal és más felekkel. A mögöttünk hagyott hét éves fejlesztési ciklus során sok részlet megváltozott, ám egyetlen eredeti, stratégiai célról nem mondtunk le, ezeket folyamatosan valósítjuk meg.

Leszögezte: a CLLD programban Eger eljuttatta az Irányító Hatósághoz a 111 millió Ft-os kulcsprojekt-javaslatát, amely a Gárdonyi-kert városrészi, kulturális- és közösségi térré fejlesztéséről szól. A másik, kiemelkedő, beruházási projektünk a közösségvezérelt fejlesztési projektben a Ziffer Galéria megújítása azzal a céllal, hogy az épület a helyi képzőművészeti – társadalmi élet közösségi tere legyen. E célra 90 millió Ft áll rendelkezésünkre. A két projektet illetően a támogatói döntés megszületett, a hivatalos okiratok is megszületnek ebben a hónapban.

Habis László bejelentette: arra való tekintettel, hogy az érintettek megszólítása sikeres volt és az egriek aktív pályázati tevékenységet végeztek, a Helyi Akciócsoport lezárja az alábbi két helyi felhívást:

 • Kulturális, közösségi programok szervezése (TOP-7.1.1-16-H-074-1.3-1.5-3.1)
 • Közösségi terek kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztése a kulturális és aktív szabadidő-eltöltés érdekében (TOP-7.1.1-16-H-074-1.4-2.1)

A keretösszegek cél szerinti, hiánytalan felhasználását biztosítottnak látjuk, így valósulhatnak majd meg élményközvetítő kulturális programok, civil szervezetek és lakossági csoportok, utcaközösségek kisebb, közösségépítő rendezvényei, valamint a generációk közötti párbeszéd elmélyítését és a társadalmi felelősségvállalást erősítő közösségi programok. Közösségi kultúrapontok létrehozására és aktív szabadidős programok szervezésére, kisebb infrastrukturális beruházásokra összesen 16 millió Ft elosztásáról születik majd döntés – tette hozzá az elnök.

Gulyás László, a HACS alelnöke aláhúzta: az elmúlt időszakban számos közterületi fejlesztés valósult meg Egerben, pezsgő, színes a kulturális élet és sok munkahely jött létre. A CLLD közösségi tervezési folyamata lassan három éve indult el és remek lehetőségnek bizonyult arra, hogy közelebb kerüljünk a helyi közösségi stratégia fókuszában álló cél eléréséhez, jelesül, hogy csökkentsük a fiatalok elvándorlását, valóban sokszínű kínálatot nyújtsunk az egrieknek. Ezt erősíthetik a CLLD keretében a helyi felhívásokra beadott képzőművészeti, komolyzenei, street art, irodalmi és más események, vagy éppen a Gárdonyi-kert megtöltése élettel, kulturális és közösségi programokkal. Egerben adott a gyönyörű, fejlődő város, s ezt a folyamatot az „élményközvetítő művészeti eseményekkel” kiegészítve meg is adtuk a választ arra, hogy mitől igazán európai, mitől kiváló hely Eger.

Hegedűsné Majnár Márta alelnök arról beszélt: az eredményes helyi felhívásban fontos tényező volt az önkéntesség erősítése, a turizmus és a helyi lakosság kapcsolatának javítása is. Utóbbi területen az egriek és a szakma képviselőinek bevonásával keresik majd az előre vivő utakat, lehetőségeket. Kiemelte: a Helyi Akciócsoport 13 tagja között jelen van a közszféra, a vállalkozói- és civil szféra, s ebben a körben egységes vélemény volt, hogy az egriek nagyon nyitottak az önkéntességre, szívesen vállalnak feladatot, munkát a közösségért akkor, ha megfelelő módon megszólítják őket. Ebben kiváló nemzetközi és hazai példák állnak előttünk, szeretnénk Egerben is meghonosítani a közérdekű önkéntesség professzionális rendszerét.

A Helyi Akciócsoport alelnöke a döntési mechanizmusról szólva elmondta: a helyi felhívásokra beadott, összesen 24 pályázat kapcsán az igénylők számára jelzik, hogy szükség van-e hiánypótlásra, majd az 5 fős Helyi Bíráló Bizottság (HBB) a CLLD munkaszervezet és pályázati szakértők bevonásával megkezdi a pályázatok pontozásos, tartalmi értékelését. Az értékelések eredményei alapján a pályázatok támogathatóságáról a HBB dönt, március elején. A helyben támogatásra javasolt pályázók a beadványokat – végső ellenőrzésre – az Irányító Hatósághoz nyújtják majd be, elektronikus pályázatkezelő felületen, s a végső döntés júniusra prognosztizálható.

Martonné Adler Ildikó alpolgármester elmondta: A közösségi tervezés egy új dolog és szép kihívás, de annál nagyobb a hozadéka, hiszen közvetlenül az érintettek ötleteiről, igényeiről szólnak a megvalósítandó tervek. Fontos szempont, hogy a programban leszakadó társadalmi rétegeket képviselő csoportok is részt vehetnek. Az alpolgármester asszony kiemelte: a helyi felhívások népszerűsítése érdekében két pályázati információs napot, valamint a pályázati időszakban az érdeklődők számára két, szakmai segítségnyújtással egybekötött workshopot tartottak. Azok a közösségek, szervezetek és vállalkozások, akik elkészítették a pályázatukat, folyamatosan számíthattak szakembereink segítségére a Polgármesteri Hivatalban működő CLLD irodában.

Martonné Adler Ildikó hozzátette, hogy a CLLD-s tervezési és döntési folyamat teljesen átlátható, az érintettek a stratégia megvalósításában is aktívan részt vesznek, s így magukénak érzik majd a megvalósult programokat, fejlesztéseket, ez pedig erősíti helyi identitástudatukat is.