Skip to main content

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban eddig elvégzett munka egy igazi egri sikertörténet – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Habis László, Eger MJV polgármestere. Az egri TOP megfelelő előkészítése és eddigi eredményei sokak kitartó munkájának és összefogásának eredményeként születtek meg.

Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy kellett ehhez az elkötelezett városvezetés, hiszen ezt a feladatot prioritásként kezeljük, a sokszínű kihívást jelentő fejlesztés áthatja a mindennapjainkat és folyamatosan, ütemterv szerint foglalkozunk ezzel a súlyponti kérdéssel. Ugyancsak szükséges a Közgyűlés és más, önkormányzati testületek támogatása, a hivatali szakirodák és a projektmenedzsmenttel foglalkozó Egri Városfejlesztési Kft. megfeszített munkája – fogalmazott a polgármester.

Ilyen siker nem képzelhető el hathatós, kormányzati együttműködés nélkül, s erre jó példa, hogy az eredeti 11,08 milliárd Ft-os keretünket kormánydöntéssel, 2,3 milliárd Ft-tal megemelték, így 13,44 milliárd Ft-ról beszélhetünk Eger esetében. Ehhez hozzáadható a közösségvezérelt fejlesztésekről szóló, CLLD-s programunk 400 milliós kerete, s így összességben csaknem 14 milliárd Ft-os uniós forrás áramlik Egerbe a TOP keretében, ami a megye második legnagyobb városának hasonló csomagjához képest mintegy négyszeres összeget jelent. Óriási lehetőségről beszélünk tehát – húzta alá Habis László.

A sikertörténetben fontos szerepe van a helyi társadalomnak, hiszen a városfejlesztési stratégiánkat és az erre épülő programot a helyi erőkkel közösen, turisztikai szakemebrekkel, a vállalkozói – munkaadói szektorral, a kamarával, civil szervezetekkel és egyházakkal közösen alapoztuk meg. A megvalósításban is fontos szerepet játszanak az egriek, hiszen ahol csak lehet, egri vállalkozásoknak adtunk lehetőséget a kivitelezésre. Helyi cég dolgozott a Maczky-Csiky utcában, a Bervában kialakított városrészi alközpontnál, a megújított orvosi rendelőknél, a Malom utcai parkolóknál, a Kistályai úti kerékpárútnál, az óvodáknál, vagy éppen a HEMO-nál.

Nagyon fontos, hogy az egri polgárok is részt vettek az előkészítő, megalapozó folyamatban, s azóta is élénken érdeklődnek a fejlesztések iránt. Összességében támogató légkör tapasztalható a városban, az egriek értik, hogy értük és a város jövőjéért, versenyképességének, vonzerejének, megtartó erejének növeléséért történik minden. Ezért is voltunk elkötelezettek abban, hogy ne adjuk fel egyetlen stratégiai célunkat sem – szögezte le Eger polgármestere.

A városvezető rámutatott: a 2019-20-as pénzügyi felhasználásokkal együtt 700-750 millió Ft-ra tehető az eddigi TOP-fejlesztésekhez felhasznált, saját önkormányzati forrás. Alkalmazkodunk a megváltozott piaci körülményekhez, s ahol változott a műszaki tartalom, ott sem kellett húsbavágó kompromisszumokat kötnünk. Ezzel az önerő vállalással együtt is igen magas támogatási intenzitással zajlik az egri TOP program, fejlesztve Eger intézményhálózatát, gazdaságát, infrastruktúráját. Mindez a várostörténetben – az egyéb, kiemelt célokkal együtt – példátlan iparfejelsztést generált Egerben – zárta szavait Habis László polgármester.