Skip to main content

Egerben a rendszerváltás óta nem épült új óvoda: a gyermekintézményeknek otthont adó épületek szinte kivétel nélkül több, mint 40 évesek. Mindig igyekeztünk elvégezni a szükséges és előremutató felújításokat, fejlesztéseket, így ez évben is három intézményben történik komoly, összesen 250 millió Ft-os energetikai fejlesztés. Mindeközben büszkén mondhatjuk, hogy az óvodáinkban a kitűnő szakmai munkának köszönhetően olyan légkört teremtenek a munkatársak, ahová a szülők könnyű szívvel viszik a kicsiket, mert jó helyen, jó körülmények között tudhatják őket.

A városvezetés az óvodavezetőkkel együtt az egri gyermekek, szülők, családok oldalán áll, ezért építünk teljesen új óvodákat és ezért korszerűsítjük a régebbi intézményeinket is. Ezzel együtt vannak olyan épületeink, amelyek már nem tehetők alkalmassá arra, hogy ott a mai kor elvárásainak mindenben megfelelő, 21. századi színvonalú óvodai ellátást nyújtsunk az egri gyermekeknek. Az új gyermekintézmények építése kapcsán – az óvodavezetők javaslatát alapul véve – szükségessé válik az egri óvodai hálózat kisebb átalakítása, mégpedig oly módon, hogy minden gyermeket jobb körülmények várjanak, mint ahogy az jelenleg tapasztalható. Ebben kérjük  mind a dolgozók, mind a szülők partnerségét, segítő együttműködését.

A fenti céllal tartottunk fórumot március 25-én, hétfőn a Széchenyi utcai óvoda alkalmazotti közösségnek és az érintett szülőknek. Ez úton köszönjük az intézményvezetők, a munkatársak és a fejlesztést, előrelépést értékelő szülők rugalmasságát, támogatását. A vázolt javaslat szerint nyártól a Széchenyi utcai óvoda mintegy 40 érintett óvodását a Kertész u. 38 szám alatt működő, kiváló feltételeket biztosító intézmény fogadja be, természetesen a csoportok megbontása nélkül, a megszokott, ismert óvónőkkel együtt. Itt mindenki a korábbihoz képest jobb körülmények közé kerül, hiszen a Széchenyi utcai óvoda épülete egy 1880-ban, lakóházi funkcióra épített ingatlan, amely ma már biztosan nem kapna óvodai működési engedélyt. Az új helyen mind a dolgozók, mind a gyermekek számára komfortosabb, a mai kornak megfelelő, biztonságosabb körülményeket és ellátást tudunk biztosítani, akár a vizesblokkok, akár a tornaszoba és sóterápia, akár az óvodás úszás, vagy éppen a helyben megoldott logopédiai szolgálat tekintetében.

A két új egri óvoda építéséről először 2016. augusztusában adtunk ki sajtóközleményt, azóta folyamatosan beszélünk erről a tervről, amely igazán pozitív, örömteli lehetőség Eger és az egri családok, de az ágazatban dolgozók számára is! Az ehhez kapcsolódó, óvodai hálózatot érintő változás lényege, hogy mindenki előreléphet: a gyermekek jobb ellátást és komfortosabb óvodát kapnak, az alkalmazottak is jobb körülmények között végezhetik a munkájukat.

Eger Önkormányzata és a városvezetés továbbra is azt teszi, amin eddig is fáradoztunk: minden erőnkkel és tudásunkkal Eger fejlesztéséért dolgozunk az egri gyermekek, szülők, családok érdekében. Az óvodai értekezletek az első kézből származó információ-átadást, a párbeszédet és a mindenki számára megnyugtató megoldás keresését szolgálják.