Skip to main content

Eger Önkormányzata számára az egri családok szolgálata, az egri jövő építése az első. Ennek egyik alapvető eszköze, hogy korszerű, a legjobb ellátás feltételeit megteremtő intézményekben biztosítsuk az egri gyermekek ellátását. Ezért épül két új, 21. századi színvonalú, négycsoportos óvoda a városban. Az építkezés elsőként a Kertész út 100. szám alatt kezdődött meg, a Terület- és Településfejlestési Operatív Program forrásaira támaszkodva („Kertész utcai óvoda építése” – TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00002). A célra elnyert támogatási összeg 391,5 millió Ft, melyhez ennél az építkezésnél csaknem 137 millió Ft saját forrást biztosít a város. A mintegy 530 millió Ft-os, teljes program az eszközbeszerzést is tartalmazza.

A Kertész út 100. szám alatti ingatlanon száz gyermeket befogadó intézmény épül, négy csoportszobával, a mai követelményeknek mindenben megfelelő kiszolgáló helyiségekkel (iroda és egyéb, a szakmai munkát támogató terek, szociális helyiségek). Az épületben alakítjuk ki a belvárosi óvodák székhelyét is.

A tervezésénél fontos szempont volt, hogy az épület megközelítése és a belső közlekedés is teljesen akadálymentes legyen. Az új intézményben – az óvodai étkeztetést ellátó – melegítőkonyhát alakítunk ki, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. A projekt keretében szerezzük be a jogszabályokban előírtaknak megfelelő eszközöket, minden, a nevelési munkához kapcsolódó berendezést és informatikai eszközt. Az épülő Kertész úti óvoda hő- és melegvíz ellátását energiatakarékos, földgáz üzemű fűtési rendszer biztosítja majd.

Kertészet és udvar

Az építési telek meglévő faállományát átvizsgáltuk és érintetlenül hagytuk, emellett öt új lombos fát ültetünk. Az új épület mindenben illeszkedik a családi házas övezet környezetébe. Mintegy 1770 m2-en újul meg a zöldfelület és az óvoda udvarát kerti csapok is otthonosabbá teszik majd. A szükséges zöldfelületek mellett zárt sport- és játszó területet alakítunk ki, amely minden csoportszobából könnyen megközelíthető lesz. Természetesen a teljes udvart zárt, biztonságos kerítéssel látjuk el.

Hol tartunk?

A kivitelezés bruttó költsége 483 millió Ft, ebből az uniós támogatás összege mintegy 346 millió Ft. A munkaterületet 2018. augusztus 31-én adtuk át az egri kivitelező vállalkozásnak, s a munka jó ütemben, a terveknek megfelelően halad.

Az épület szerkezetépítése és a közművek kiépítése (víz, szennyvíz, csapadékvíz) befejeződött. A földszinten található válaszfalak elkészültek, az emeleti falazás van folyamatban. Az új óvoda lapostetős részének hő- és vízszigetelését, valamint a magastető tetőszerkezetének építését ugyancsak a napokban végzi a kivitelező. Elkezdődtek továbbá a földszinten az elektromos- és gépészeti alapszerelés munkálatai. A kivitelező ütemezése szerint az építkezés 2019 augusztusában fejeződik be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.