Skip to main content

Szoros együttműködés a Szaláért Tevők Csoportjával

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében folytatjuk az egri Szala városrész megújítását. A néhány évvel ezelőtt elvégzett érték- és közösségteremtő munka („Szociális célú városrehabilitációs program” – ÉMOP-3.1.1.-12.) 400 millió Ft-os, öt fejlesztési elemből álló, 100%-os támogatási intenzitású beruházás-sorozatot jelentett a Szalában. A projekt keretében játszóteret, sportpályát, közösségi házat alakítottunk ki, felújítottuk a Garzonházat és teljesen megújítottunk két utcát. Emellett a programhoz a helyi civil társadalom erősítését, a beruházásban érintett lakosság tájékoztatását, bevonását szolgáló „soft” elemek is tartoztak. E programok és a szalai közösségi élet egyik fő helyszíne az újonnan kialakított, Árnyékszala út 42. szám alatti Közösségi ház lett.

A Közösségi háznál a Szaláért Tevők Csoportja (SZATECS) javaslatára, a Rendőrséggel és a Közterület-felügyelettel egyeztetve 4 db térfigyelő kamerát helyezett el a napokban Eger Önkormányzata. A nyár végéig további 3 képrögzítő eszközzel bővítjük a hálózatot, így megfigyelhetővé válik a Rudivár utca, a Verőszala utca, az Arany János Általános Iskola környéke és a Kővágó tér irányából felfelé vezető lépcsősor. A további tervek között szerepel az is, hogy a városrészbe vezető bekötőutakat beemeljük a városi térfigyelő rendszerbe. Ez nagyban segíti majd pl. az építési hulladékot illegálisan lerakó személyek felderítését, a szabálysértések és környezetszennyezés megelőzését.

Az egri TOP programban is szerepel a Szala újabb fejlesztése, „Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben” (TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001) névvel. A teljes fejlesztési csomag megvalósításához 263 millió Ft uniós támogatást nyertünk el, s ehhez a város megközelítőleg 23,6 millió Ft kiegészítő forrást biztosít. Így a projekt teljes költsége 286,6 millió Ft.

A főbb projektelemek:

  • A szegregátum területén önkormányzati bérlakások felújítása
  • A beavatkozási területen önkormányzati bérlakások építése (Tárkányi út 40.)
  • Árnyékszala és Verőszala utak fejlesztése, felújítása
  • A Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása (Árnyékszala utca 42.)

Utóbbi projektelemnél a munka elkészült. Az épület tetőszerkezetének felújítását a Tető Centrum ’95 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte, mintegy 10,8 millió Ft bruttó értékben.

A Szalában szükség volt egy olyan ingatlanra, amely jól szolgálhatja a közösségformálást, a környéken élő lakosság összetartását, helyi identitásának erősítését. Az elkészült Közösségi házat 2014-ben adtuk át rendeltetésének, miután a szociális városrehabilitációs program keretében átalakítottuk e célra a korábbi élelmiszerüzletet. Akkor a tető teljes felújítására nem, csupán állagmegóvásra volt lehetőségünk, így az épület tetőzetének cseréjét a TOP keretében végeztük el. A műszaki átadás-átvétel április közepén lezárult.

A SZATECS tagokkal közösen tartott május 9-i sajtótájékoztatón elhangzott: a Szaláért Tevők Csoportja 70-80 embert mozgat meg közösségi fórumokon és társadalmi akciók keretében. Céljuk a tisztább, élhetőbb környezet megteremtése és megtartása. Összefogással rendbetették a sportpályát, „Drogmentes Szala” jeligével tartottak közösségi napot számos civil szervezet támogatásával és sportszervezetek jelenlétével, melyen több mint 180 fő vett részt. A SZATECS az önkormányzattal együttműködésben pályázati sikert ért el. A számos áramlopást megakadályozandó felmérték a helyzetet a szolgáltatóval közösen, s a feltöltős villanyórák alkalmazásával közel járnak a megoldáshoz.

Április 27-én sikeres takarítási akciót tartottak, az önkormányzattal, a Városgondozás Eger Kft-vel és a Vöröskereszttel közösen.

A SZATECS kezdeményezte a térfigyelő kamerarendszer bővítését, hiszen a drogfogyasztás és az illegális szemétlerakás igen nagy problémát jelent a környéken. Szeretnék, ha fel lehetne deríteni, kik hordják a szemetet a Szala patakhoz, kik terjesztik a fiatalokra veszélyes, bódító szereket a térségben.

Fotó: Nemes Róbert