Skip to main content

Minden városrészt érintett az egymilliárdos fejlesztési program

A Miniszterelnökségtől elnyert keretből Eger Önkormányzata 2017-ben egymilliárd Ft-os közterületi infrastruktúra-fejlesztési programot indított. A beruházás-sorozat nagy részben már megvalsult, az idei évre maradtak az engedélyköteles, nagyobb lélegzetvételű munkák, mint a Bródy Sándor utca, a Stadion utca megújítása, az útépítés a Fertőbánya és Füzér utcában, a teljes felújkítás a Gerle-közben és a járdaépítés a Szövetkezet utcában. A fejlesztési program valamennyi városrészt érinti, nagy lökést adva a megyeszékhely közlekedésfejlesztésének.

A Füzér utca (az ugyancsak e program keretében fejlesztett Fertőbánya utcához hasonlóan) eddig nem rendelkezett szilárd burkolattal, valamint megfelelő csapadékvíz elvezetéssel. A bruttó 21,2 millió Ft-os beruházás során a 82,5 folyóméter hosszban megújított 3,5 méter szélességben épült új útpálya, melyet egyik oldalon süllyesztett szegély, a másik oldalon pedig padkafolyóka határol.

A meglévő gyalogos sáv helyére teljesen új, 1 méter széles járdát építettünk, valamint a lakókkal egyeztetve a kivitelezésben érintett kapubehajtókat is átépítettük. A Füzér utcában 75 méter hosszban süllyesztett szegélysor, 94 folyóméter kiemelt szegély és 87 méter hosszban folyóka épült. A beruházás keretében 43,5 m3 aszfalt burkolat került a területre.

Az egymilliárdos keretből Eger valamennyi városrészében, több mint 30 helyen végeztünk és végzünk beruházásokat. A fejlesztési program összeállításánál fő cél volt, hogy az egri polgárok szempontjából kulcsfontosságú beruházásokat valósíthassunk meg olyan területeken is, melyek nem érintettek az ismert, uniós pályázati programokban. Egyrészt olyan fejlesztések valósultak meg 2017-18-ban, amelyek a város egésze szempontjából jelentősek, hiszen nagyforgalmú utakat érintettek (Almagyar, Kossuth, Barkóczy, Széchenyi utca, Pásztorvölgy utca). Másrészt egy-egy lakóközösség kérésére valósítottunk meg beruházást, melyet már régen vártak és mindennapjaikat teszi komfortosabbá, jobbá (Tittel u., Olasz u., Csokonai u., Tizeshonvéd u., Radnóti u.; járdák: Ludányi, Kallómalom, Vallon utca).

Fotó: Nemes Róbert