Skip to main content

Folytatódik az Eger Szala városrészében néhány évvel ezelőtt megkezdett fejlesztési program. A fő cél a leromlott területen élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon ennek a megszüntetése. A beruházások és ún „soft” programok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, a „Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben” (TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001) című pályázat sikerének köszönhetően valósulnak meg, melyhez Eger Önkormányzata 263 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az uniós forráson felül a város összesen mintegy 23,6 millió Ft kiegészítő önerőt biztosít, így a projekt teljes költsége 286,6 millió Ft.

A fenti célokat olyan komplex szolgáltatások bevezetésével kívánjuk elérni, melyek megvalósításához szükséges a célcsoport aktív részvétele. A beruházások, illetve közösségépítő, felzárkóztató programok a Szalában élők életkörülményeinek és életminőségének javítását, a társadalmi együttélés segítését, a közösségteremtést is szolgálják, ezért fontos a többségi társadalom lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele.

A Szalát érintő TOP program elemei:

Önkormányzati bérlakásokat újítunk fel. A bruttó 27.5 millió Ft-os kivitelezői szerződésben összesen 7db, Eger Önkormányzatának tulajdonában álló lakás megújítása szerepel (Árnyékszala, Verőszala, Cifrakapu, Malomárok és Szvorényi utca). A munka elkészült, a műszaki átadás-átvétel 2018. november végén megtörtént.

Önkormányzati bérlakásokat építünk a Tárkányi u. 40. szám alatt. A megközelítőleg 150 millió Ft-os bruttó értékű beruházás 1546 m2-es telken valósul meg. A korábbi, leromlott állapotú épületet elbontották, a helyén épülő új ingatlanban 4db, egyenként 56-69m2 közötti, egyterű konyha-étkező-előtérrel rendelkező, 3 szobás lakást alakítunk ki. Az új önkormányzati bérlakásokba olyan többgyermekes családok költözhetnek majd, akik benne vannak az egri bérlakásrendszerben, nincs tartozásuk és megbízható bérlőknek bizonyultak. Olyan családokat támogatunk tehát, akik minden bizonnyal élni tudnak az új lakókörnyezet adta lehetőséggel.

Felújítottuk a Közösségi Ház (Árnyékszala utca 42.) tetőszerkezetét. Az épületet a 2013-2014-ben végzett szociális célú városrehabilitációs program keretében, élelmiszerüzletből alakítottuk át a lakosságot, a közösségformálást, a felzárkóztatást és a helyi identitás erősítését szolgáló házzá. A bruttó 10,8 millió Ft-os beruházás időszerű volt, hiszen a korábbi fejlesztés során a tetőzeten csak állagmegóvó munkákat végeztek, a teljes felújításra most volt lehetőség. A tetőszerkezet műszaki átadás-átvétele 2019. áprilisában lezárult. Az ingatlan sok programnak és a helyi közösségi életnek ad otthont, jól szolgálja a környéken élők összetartását, a közösségformálást, s az igen aktív helyi civil csoport, a Szaláért Tevők (SZATECS) munkájának bázisa is egyben.

Felújítjuk, fejlesztjük az Árnyékszala és Verőszala utcákat. A 112,4 millió Ft-os munkával a mintegy 1,5 km hosszúságú aszfalt burkolatot egységes minőségben felújítjuk, kiegészítjük, fejlesztjük a csapadékcsatornát, elvégezzük a szükséges, kiegészítő felújításokat.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg.

Fotó: Nemes Róbert