Skip to main content

Pozitív elbírálást követőn újabb támogatott projektje van a TOP CLLD helyi programjának: a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület 2 008 535 Ft-ot nyert el a Bervai kultúrapont kialakítására.

Ismeretes: Egerben 2016 tavaszán alakult meg az Egri Helyi Közösség, mint helyi akciócsoport (HACS) 13 szervezet részvételével. A tagság jól reprezentálja, a város kulturális, közösségi életében érintett szereplőket, kiegyensúlyozott módon bevonva mind a köz-, mind a magán-, mind pedig a civil szektor képviselőit. A HACS fő feladata a Helyi Közösségfejlesztési Stratégiában foglaltak megvalósítása 2017-2020 között, az ún. közösségvezérelt helyi fejlesztésekre (Community-led Local Development) rendelkezésre álló források bevonásával.

A rendelkezésre álló források felhasználása pályázati úton, helyi felhívások megjelentetésével és támogatási kérelmek benyújtásával valósul meg. A Közösségfejlesztési Stratégiában vázolt 8 intézkedés – melyek célja az igényes szabadidő-eltöltési lehetőségek biztosítása programokkal, kisebb léptékű infrastrukturális beruházásokkal – mindösszesen 7 pályázati felhívásban jelent meg és 2019. július végéig 24 projekt támogatásáról döntött az Irányító Hatóság.

Idén áprilisban az Irányitó Hatóság jóváhagyta a Helyi Bíráló Bizottság támogatói döntését a bervai közösségi tér fejlesztése tárgyában. A projekt keretében az egykori modellező pályán egy 60 négyzetméteres fedett színpadot és egy kosárlabda palánkot telepít a szervezet.