Skip to main content
Közlekedés

Az Intermodális Csomópont jelenlegi tervei

By 2020. október 19.február 1st, 2021

Egészen régóta húzódik már az Intermodális Csomópont (IMCS) kérdése Egerben, most viszont olyan, mintha valóban történne valami: a Főépítészi csoport lakossági fórumot tart a városrészt érintő, tervezett módosítás kapcsán 2020. október 26-án hétfőn 17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Egyelőre a szabályozási terv módosításánál tart a munka, ezt lehet most véleményezni. A részletes tájékoztató és a véleményezésre bocsátott egyeztetési anyag megtalálható a Polgármesteri Hivatal aulájában, illetve digitálisan ezen az oldalon, mi is utóbbiról szemezgettünk. A linkelt honlapon olyan sorok is olvashatók, amiktől már-már tényleg elhisszük, hogy valóban változás várható a vasútállomás környékén:

„Az „Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről” szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet kiemelt beruházásként nevesíti az egri intermodális csomópontot – 3.56. Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a NIF Zrt., mint építtető megvalósításában.”

A jelenlegi elképzelés szerint egyelőre nem költözne át teljes egészében a buszpályaudvar a vasútállomás mellé, hanem először „csak” két részre szakadna: a Barkóczy úton maradnának a városon átmenő- és a városba északi irányból érkező buszok, míg a délről érkező járatok kapnák meg az új pályaudvart a Vasút utcán. Ezzel utóbbiak közvetlen kapcsolatba kerülnének a vonatokkal, illetve tehermentesítenék a Barkóczy utcát is. A Barkóczy utcai állomás teljes kiköltöztetése hosszútávú terv, mellyel 10-30 éven belül számolnak, de – tesszük hozzá halkan – ezt az állapotot nem is biztos, hogy feltétlenül fontos lesz elérni.

A közzétett dokumentumokra támaszkodva mutatjuk az aktuális terv fontosabb elemeit. Nyilván még csak véleményezésre szánt tervekről van szó, így semmi nem biztos a megvalósulásukból, de iránymutatónak azért jók lehetnek. A fontosabb dokumentumokat kiemeltük, és a bejegyzés végén külön is letölthetővé tettük.

A legfrissebb elképzelések szerint ezek valósulnának meg:

Vasút utca helyén autóbusz decentrum kerül elhelyezése

10 db indulóhely kialakítása a Vasút utca északi oldalán, 9db szóló és 1 db csuklós járművek számára. A 10 induló helyből egy a 17. számú helyi buszé, a többi a helyközi járatoké. Az IMCS Engedélyezési terv szakági munkarészei szerint 2 db leszállóhely kialakítása (de az Útépítési terv helyszínrajza szerint 5 leszállóhely kialakítására is lehetőség nyílik) a Vasút utca déli oldalán az építési telkek kapubehajtói között. Az utasperonok fedetten kerülnek kialakításra.

Az új buszpályaudvar területe rálógna az évek óta üresen álló egykori EGERVIN telephelyre. A telek így összemenne, értékesíthetősége jelentősen romlana. Már, ha terveznék egyáltalán értékesíteni. A II. ütemben ugyanis, ami a Barkóczy utcai állomás ideköltöztetését jelentené, ezt a részt jelölik hasznosításra. Ergo, ha jól értjük, most azzal számolunk, hogy 10-30 évig még biztosan funkció nélkül marad a belváros egyik legértékesebb, üresen álló telke?

Autóbusz tároló épül a SPAR parkoló és a vasút területe között a Sas út felől

11 db, 9 db szóló és 2 db csuklós jármű számára.

Biztosan megvan az oka, de fura, hogy mindenhol ennyire kevés csuklós busszal számolnak.

P+R parkolókat alakítanak ki

A vasúti pályaudvar nyugati oldalán, a felvételi épülettől északra, MÁV területen, 47 db parkolóállás kerül kialakításra, amelyből 3 db mozgáskorlátozott parkoló, (35-40 db parkoló a decentrum által megszűnő parkolók pótlását is jelenti). A vasút keleti oldalán, Ady Endre utca felől 60 db parkolóállás épül, amelyből 2 db mozgáskorlátozott parkoló. A vasút keleti oldalán a P+R parkoló déli részén a MÁV hivatásforgalmi járművei számára 17 állásos parkoló létesül.

Mozgáskorlátozott helyeket jelöl a terv, ez jó, elektromos töltőpontból viszont összesen talán kétszer két darabot, ez már nem olyan jó.

Fedett B+R kerékpártárolókat helyeznek ki

A vasút nyugati oldalán, P+R parkoló szomszédságában 60 férőhellyel, illetve a vasút keleti oldalán, a vágányokat keresztező peronátjáró gyalogút folytatásában 40 férőhellyel.

Kulcsszó: FEDETT. Köszönjük!

Átépítik és korszerűsítik a belterületi utakat

Új közúti kiszolgáló, vagy gyűjtőúti kapcsolat („összekötő utca”) létesül az Állomás tér és a Hadnagy utca között. Erről az összekötő útról lehet elérni a P+R parkolót, az új kiszolgáló úttal szomszédos építési telkeket, valamint biztonságosan a megszűnő Vasút utca déli oldalán lévő építési telkeket. Fejlesztik a Mátyás király út—Árpád út—Deák Ferenc utca—Vasút u. csomópontot (új buszsáv, buszmegállók áthelyezése és kettős megállók kialakítása a Deák Ferenc utca két oldalán, ezekhez utasváró létesítmények telepítése, jelenlegi gyalogos és kerékpáros infrastruktúra korrekciója az új adottságokhoz).

Korábban a Raktár utca meghosszabbításával számoltak egészen a Sas utcáig. Ennek a szakasznak a déli oldala az új terveken már zsákutca és a buszoknak szolgálna fordulópontként. Az északi oldalon pedig megvalósulna ugyan az elképzelés, viszont nem a Raktár utca átépítésével, hanem új nyomvonalon, az itt található négyemeletes ház keleti oldala felől. Örömteli, hogy ide új kerékpárutat is építenének az úttal párhuzamosan. 

Átépítik a vasútállomást

Vágányok átépítése, fejlesztése a meglévő nyomvonalon, akadálymentesítés az I.-II. vágányok között, a III.-IV. vágányok között. A peronok átépülnek és szabályozott gyalogos kapcsolat kerül kialakításra a vasútállomás keleti oldala, az Ady Endre utca felé, a nem használt vágányok elbontására kerül sor. A vágányokhoz vezető gyalogos kapcsolat a jelenlegi átjáróhoz képest északabbra kerül és új PedeSTRAIL útátjáró elemekkel kerül kialakításra. Vasútállomási épület fejlesztése a buszpályaudvari decentrum forgalomirányító és utasforgalmi részeinek befogadásával. Az építészeti tervek a helyi védettség alá vont épület városképi jellegét, megjelenését tömegét megőrzik.

Nem szerepel a tervben a peronok lefedése. Ez éppen még nem tragédia, de mindenképp elegánsabb lenne, ha a vonat érkezésétől végig tető alatt lehetne elsétálni az autókig, illetve az új buszpályaudvarig.

Kapcsolódó letöltések

Környezeti értékelés Alátámasztó munkarész Tervrajz