Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához évek óta nagyon sok lakossági bejelentés érkezik a fent nevezett utcákból a rendkívül nagy átmenő forgalom, illetve a gépjárművek gyorshajtása miatt, mely a területen balesetveszélyt, jelentős zajhatást és nagyobb porszennyezettséget okoz. A probléma megoldása érdekében 2018. évben a Városüzemeltetési Iroda tanulmányt végeztetett a Breznai Imre, a Puky Miklós és a Keglevich Miklós utcai forgalomkorlátozásra vonatkozóan, mely azt tartalmazza, hogy főként a reggeli órákban az utca forgalmát kb. 85%-ban az áthajtó forgalom veszi igénybe, s közel ugyanilyen magas szám jelentkezik a délutáni órákban a Keglevich Miklós utcában is. 2020. évben Sós Tamás Tanácsnok vezetésével lakossági fórum került megrendezésre, melyen a jelenlévők nagytöbbsége jóváhagyta az új forgalmi rend bevezetését, mely az alábbiakat tartalmazza:

  • A Breznai Imre utca továbbra is egyirányú marad, de az utca déli szakaszán a forgalmi irány megfordul, tehát az utca két vége felől az utca közepe felé lehet közlekedni, s kihajtani a Breznai u. 23. és 25. szám közötti „kis-köz”-nél lehet.
  • A Puky Miklós utcában a forgalmi irányok változatlanok, azonban az utca közepén, a Puky Miklós u. 14. szám előtt az utca lezárásra kerül, tehát az utca déli részén dél felől északra felé lehet közlekedni, míg az északi felén továbbra is kétirányú marad a forgalom.
  • A Keglevich Miklós utcában a forgalmi irány változatlan lesz.
  • A teljes területet bevonásra kerül a lakó-pihenő övezetbe.

Ezen beavatkozással le lehet csökkenteni a Breznai Imre utca átmenő forgalmát, illetve teljesen meg lehet szüntetni a Keglevich Miklós utca átmenő forgalmát. A beavatkozás előnye tehát a biztonságosabb közlekedés, a biztonságosabb környezet, a kisebb forgalom, a kisebb sebesség, a csökkentett zajhatás, és a csökkentett porszennyezettség, amiknek összessége az élhetőbb lakókörnyezet. Mint minden változtatásnak ennek is van hátránya, mégpedig az, hogy az utcában lakók is némileg nagyobb kerülőúttal kénytelen közlekedni.

Egy forgalmi rend változtatás a közlekedők és az ott élő lakosság részéről is megszokást igényel, így terveink szerint az új forgalmi rendet 2020. december 1-én vezetjük be, és a tapasztalatokat figyelembe véve egy év múlva vizsgáljuk felül, amikor az eredetileg megfogalmazott célok érdekében szükség szerint kiegészítjük, pontosítjuk.