Skip to main content

Az Oktatási Hivatal (OH) közzétette a 2021. évi általános felvételi eljárásban jelentkezettek adatait. Az Eszterházy Károly Egyetem három campusára – az országos átlagot jóval meghaladó mértékben – 36%-kal több jelentkezés érkezett, mint a tavalyi évben: 5226 fő 9033 jelentkezést nyújtott be Egerbe, Jászberénybe és Sárospatakra. A jelentkezéskor hat helyet lehetett megjelölni, az elsőhelyen az EKE-t megjelölők száma 2695 fő, ez 30%-kal több a 2020. évhez képest. Ők elsősorban Egerben kívánnak továbbtanulni, az elsőhelyes jelentkezők közül 2266 fő az egyetem székhelyét jelölte meg a tanulása színhelyének, 289-en pedig Jászberényt, míg 140-en Sárospatakot. Ez utóbbi két városban leginkább a levelező tagozaton meghirdetett pedagógusképzések vonzották a jelentkezőket.

A felvételi eljárásban öt kar szakjai közül választhattak a továbbtanulni szándékozók. A legtöbb jelentkezés – mintegy 2500 – a Pedagógia Karra érkezett. Pedagógusképzésre a jelentkezők harmada nyújtott be jelentkezést, a szakok közül az óvodapedagógus és a gyógypedagógia alapszak volt a legnépszerűbb. Tanárképzésben a testnevelőtanárral, az angol nyelv és kultúra tanára, valamint a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakkal társított osztatlan tanári szakpárok voltak a legkeresettebbek.

A Bölcsészettudományi és Művészeti Karon a művészeti és művészetközvetítői szakok évek óta igen népszerűek. 250-en elsőhelyen jelölték meg a Vizuális Művészeti Intézet országos és nemzetközi szinten elismert oktatói irányításával zajló nappali tagozatos képzéseket. A legtöbben a tervezőgrafika alapszakot választották, erre a képzésre összesen 358 jelentkezés érkezett. A karon az anglisztika és – és egy évtized után idén újra – a kommunikáció és médiatudomány alapszak a legkeresettebb.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az országoshoz hasonlóan a gazdálkodási és menedzsment alapszak vonzotta a legtöbb jelentkezőt, de a szociálpedagógia alapképzésre is érkezett több mint száz jelentkezés, elsősorban levelező tagozatra.

Az elmúlt tanévben alapított Informatikai Kar képzései közül a legnépszerűbb a programtervező informatikus alapszak. Egri képzési helyre, nappali tagozatra mintegy 250 jelentkezés érkezett, 73-an elsőhelyen jelölték meg az EKE egri campusát.

A Természettudományi Karon a sporttudományi képzési területhez tartozó alapszakok a legkeresettebb, azok közül is az edző szak szerepel az első helyen. Idén már hét sportágban is tanulhatnak a szakon a felvett hallgatók. Az egyetem két agrár képzést is folytat a karon, a szőlész-borász mérnöki alapszakra és a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzésre Egerben száz-száz jelentkezés érkezett nappali és levelező tagozatra.

A mesterképzések inkább levelező tagozaton keresettek. Ez is oka annak, hogy az egyetemre érkezett összes jelentkezés fele levelező tagozatra érkezett, a nappali tagozaton 4250-et regisztrált az OH. Az idei felvételi eljárásban először hirdetett az egyetem távoktatás formában képzést a gazdálkodási és menedzsment, illetve a programtervező informatikus szakokon, ezekre mintegy 250 jelentkezés érkezett. Az EKE az országban elsőként kapott lehetőséget arra, hogy távoktatás formában állami ösztöndíjas képzésben is meghirdesse azokat, így a jelentkezők zöme – mint minden más szakon – az államilag támogatott formát választotta.